Bekräftade kreditlimiter

Koncernen har en dedikerad revolving credit facility (RCF) på 25 miljoner euro hos Nordea Bank Abp. som ska användas för allmänna koncernrelaterade ändamål, förvärv och investeringskostnader. Ytterligare faciliteter kan också tilldelas kassakrediter, garantier, kreditbrev och andra krav för koncernen. Denna dedikerade revolving credit facility innehåller kvartalsfinansieringsavtal (hävstångsförhållande) och krav på en årlig clean down period. Faciliteten är viktig för Deletes obligationsfinansiering.