Verkställande direktör och ledningsgrupp

Chief Executive Officer

Företagets styrelse utser CEO. VEO har ansvaret för den dagliga hanteringen av bolagets förvaltning enligt styrelsens riktlinjer och instruktioner. Dessutom ansvarar CEO för att kontrollera att företagets redovisning motsvarar gällande lagstiftning och att tillgångsförvaltningen organiseras på ett tillförlitligt sätt. CEO hanterar bolagets dagliga verksamhet och ansvarar för att styra och styra de olika affärsområdena. Tommi Kajasoja är företagets verkställande direktör.

Namn: Bakgrund:
Tommi Kajasoja

F. 1974, M. Sc Eng.

Chief Executive Officer (2018 )

Delete Finland Oy, Country Manager and Managing Director, (2016 – )

Delete Finland Oy, Business Area Director, Industrial & Property Services (2014 – 2016)

Maintpartner Group Oy, Vice President, Sales & Marketing (2013 – 2014), President, Expert Services (2012 – 2014), President, Balticum (2012 – 2014), Head of Business Development (2010 – 2012)

Maintpartner AB, Country President & Managing Director (2010 – 2011)

Maintpartner Oy, Vice President, West & North Finland region, chemical industry BA and Manager, Business Development & Improvement, Finland (2007 – 2008)

ABB Service, olika chefspositioner i Finland och Nya Zeeland (2000–2007)

Koncernens ledning

I koncernens operativa ledning biträds bolagets verkställande direktör av de övriga ledamöterna i koncernledningen. Ledningens uppgifter och ansvar omfattar till exempel investeringsplanering, specificering och förberedelse av koncernens strategiska riktlinjer, fördelning av resurser och kontroll av rutinfunktioner. En beskrivning av koncernens ledning finns i tabellen nedan.

Namn: Bakgrund:
Ville Mannola

F. 1979, M. Sc. (Econ.)

Chief Financial Officer (2017 –)

GS-Hydro Corporation, Chief Financial Officer (2015 – 2017)

GS-Hydro Corporation, Director, Group Finance and Control (2014 – 2015)

GS-Hydro Corporation, Group Controller (2010 – 2013)

Marioff Corporation, Head of Group Financial Planning and Analyses (2008 – 2010)

Joonas Ekholm

F. 1982, M. Sc. (Econ.)

Director, Group Finance (2017 –)

Delete Oy, Director, Group Finance (2014 – 2016)

Delete Oy, Group Controller (2012 – 2014)

Eltel Networks, Senior Controller, Group Controlling  (2011 – 2012)

Wärtsilä Corporation, Controller, Group Control (2010 – 2011)

Wärtsilä Corporation, Assistant Controller, Group Control (2007 – 2010)

Janika Vilkman

F. 1980, LL.M.

General Counsel (2013 –)

EY, Manager, Legal Services (2012 – 2013)

Fondia Oy, Legal Counsel (2010 – 2012)

Ernst & Young Oy, Legal Counsel (2007 – 2010)

Ciba Specialty Chemicals Oy, Assisting Legal Counsel (2006 – 2007)

Lars-Gunnar Almryd

F. 1965, M. Sc Eng.

Landschef och verkställande direktör, Delete Sweden AB (2017 –)

IL Recycling AB, President & CEO (2008 – 2017)

Billerud Korsnäs AB, Purchasing Director (2007 – 2008)

Stora Enso, Senior Vice President – Head of Stora Enso Logistics, Managing Director – Stora Enso Logistics AB (2003 – 2007), Manager Production – Stora Enso Hylte AB (1997 – 2003), Paper Machine Superintendent – Stora Kvarsnveden AB (1990 – 1997)