Revisor

Koncernens koncernredovisning för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2017 och den 31 december 2016 som referens har granskats av KPMG Oy Ab under ledning av huvudrevisor Frans Kärki, auktoriserad revisor för det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016 och Teemu Suoniemi, auktoriserad revisor för räkenskapsåret som avslutades den 31 december 2017. Verksamhetsadressen till huvudrevisoren och KPMG Oy Ab är Tölöviksgatan 3, 00100 Helsingfors.