Ledningens transaktioner

Delete Groups chefer och deras närstående personer som avses i marknadsmissbruksförordningen ((EU) nr 596/2014, ”MAR”) uppmanas att följa anvisningarna nedan för anmälan av transaktioner senast den 19 april 2018:

Instruktioner för att fylla i transaktionsanmälningsformuläret

  1. Fyll i transaktionsanmälningsformuläret

Formuläret finns tillgängligt via: http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/
Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Documents/ManagersTransactionsForm_FI.pdf

Om filen inte öppnas korrekt i webbläsaren, spara den först på din lokala hårddisk och öppna den därifrån.

Information som behövs i formuläret:

Delete Group Oyj:s LEI-kod 7437005RN1C2L4VRU511
Handelskod för Delete Group Oyj:s obligation DELJVAIH21
ISIN-kod för Delete Group Oyj:s obligation FI4000252119
Anmälningsreferens Fylls i automatiskt (behövs inte fyllas i)

 

  1. Var vänlig skicka det ifyllda formuläret som bilaga i ett e-postmeddelande till företaget och Finansinspektionen omedelbart efter transaktionsdagen
  • Skicka inte formuläret via post, på grund av den korta tidsramen (3 bankdagar).
  • Det ifyllda formuläret som bilaga i ett e-postmeddelande skickas till företaget och Finansinspektionen enligt följande:
    • Skicka till Finansinspektionen: Gå till https://securemail.bof.fi och skicka formuläret som ett säkert e-postmeddelande till johdonkaupat@finanssivalvonta.fi
    • Skicka till Delete Group Oyj: Skicka formuläret som bilaga i ett e-postmeddelande till insideradministration@delete.fi. Lägg även till ditt telefonnummer i e-postmeddelandet så att vi kan kontakta dig om Delete har några frågor om anmälan.
  • Vid eventuella problem, kontakta insideradministration@delete.fi.
  • Delete Group Oyj publicerar den anmälan som mottagits via ett börsmeddelande omedelbart efter mottagandet av anmälan.

Offentliggjorda anmälningar om chefers och deras närstående personers transaktioner kan granskas i Delete Group Oyj:s börsmeddelanden (länk).

Ytterligare information om föreskriften om anmälningar om chefers och deras närstående personers transaktioner är tillgänglig via exempelvis http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Pages/Default.aspx.

Det finns även exempel på en chefs transaktionsdokument (på finska) tillgängligt via http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/mar/19_artikla/Documents/Esimerkit_Johtohenkiloiden_liiketoimien_ilmoittaminen_120617.pdf. Detta dokument innehåller olika exempel på anmälningen av en chefs transaktioner gällande flera olika affärstransaktioner.

Mer information om anmälningar av ledningens transaktioner och om insiderpolicyn inom Delete Group kan erhållas från Delete Groups chefsjurist.