Bolagsstämma

Delete Group Oyj följer i första hand den finländska bolagsstyrningslagen från 2015, med få undantag på grund av sin ägarstruktur. Dessa undantag avser bland annat regler om bolagsstämmor. Enligt med aktiebolagslagen och emittentens bolagsordning är ansvaret för emittentens kontroll och förvaltning uppdelat mellan bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören (VD). Aktieägarna deltar i emittentens styrelse och förvaltning genom de beslut som fattas på bolagsstämman.

Delete Group Oyj general meeting beslut 2018 (in English and Finnish)