Förvaltning

För beslutsfattning och administration tillämpar Delete Group Oyj den finländska bolagslagen (624/2006, med ändringar), finländska lagen om värdepappershandel (746/2012, med ändringar) samt alla regler och direktiv från Nasdaq Helsinki Ltd. Delete Group Oyj följer i första hand den finländska bolagsstyrningslagen från 2015, med få undantag på grund av sin ägarstruktur. Dessa undantag avser bland annat regler om bolagsstämmor. Enligt med aktiebolagslagen och emittentens bolagsordning är ansvaret för emittentens kontroll och förvaltning uppdelat mellan bolagsstämman, styrelsen och den verkställande direktören (VD). Aktieägarna deltar i emittentens styrelse och förvaltning genom de beslut som fattas på bolagsstämman.

Rättslig struktur

Koncernens moderbolag Delete Group Oyj är ensam ägare till Ax DEL2 Oy, vilket i sin tur är ensam ägare till Delete Oy, moderbolaget till de operativa dotterbolagen inom koncernen. Delete Oy har tolv dotterbolag och dessa dotterbolag drivs huvudsakligen av de båda inrikes enheterna Delete Finland Oy och Delete Sweden AB. Följande tabell beskriver koncernens aktuella rättsliga struktur.

 

Arkiv

POLICY 4.3.1b Delete Group Code of conduct (på engelska/in English)

POLICY 4.7.5b Disclosure Policy Delete Group Oyj (på engelska/in English)

POLICY 4.8.1 Delete Remuneration Policy (på engelska/in English)