Strategi

Deletes mål är att ”skapa en renare värld genom att hjälpa våra kunder ’göra en Delete’ – radera sina smutsigaste problem på ett hållbart sätt” och bli ”det mest pålitliga företaget i de länder och branscher där vi tillhandahåller våra tjänster”. Deletes specialiteter är industriell rengöring, rivningstjänster och återvinningstjänster. Deletes huvudmarknader är i Finland och Sverige, och under de närmaste åren kommer Delete att koncentrera sig på att förbättra sin verksamhet och marknadsposition på dessa marknader. Emellertid verkställer Delete vissa projekt utanför huvudmarknaderna, i första hand för vissa viktiga kunder och genom partnerskap.

Delete skiljer mellan två kundsegment: (i) det industriella segmentet, som inte rör stadsmiljöer och som karaktäriseras av stora projekt och relationer under längre perioder, och (ii) bygg- och fastighetsbranschen samt den offentliga sektorn, vilka dominerar i mer tätbebyggda områden. Eftersom Deletes kunder i viss utsträckning utnyttjar både industriella rengöringstjänster, rivningstjänster och återvinningstjänster eftersträvar Delete kommersiella synergier mellan dessa sektorer, på grund av en tjänst inom ett affärssegment kan leda till fler uppdrag inom andra segment. Vidare skapar Delete vissa verksamhetsrelaterade synergier gällande utrustnings- och personalkapacitet inom varje tjänsteområde, som täcker de båda viktigaste kundsegmenten. Bygg- och fastighetsbranschen samt den offentliga sektorn jämnar ut det årliga säsongsberoendet som ibland förknippas med stora industriella rengöringsprojekt.

För att stödja sin strategi genomförande har Delete de senaste åren investerat betydligt i verksamheten för att se till att det finns en institutionell grund som möjliggör fortsatt lönsam tillväxt. Trots att Delete redan har genomfört ett antal förvärv och utökat verksamheten betydligt är Deletes strategi att fortsätta konsolideringen, särskilt i Sverige.

På koncernnivå består Deletes offert- och konkurrensfördelar av följande:

 • Lösningar för alla problem: Vi lovar att lösa våra kunders största, mest brådskande eller mest komplexa problem för miljötjänster – eftersom Delete har både den största kapaciteten och den bästa expertisen för att motsvara alla krav, även för mycket snäva tidsramar.
 • Minimera driftstopp och förbättra miljömässig hållbarhet: Vi är dokumenterat bäst på att minimera driftstopp och förbättra miljömässig hållbarhet – i alla situationer. Driftstopp minimeras genom t.ex. följande åtgärder:
  • Flexibla resurslösningar för att stödja fortsatt verksamhet dygnet runt vid stora driftstopp;
  • Kontinuerlig utveckling av nya rengöringsmetoder (t ex Bang & Clean pannrengöring, avlägsnande av eldfast material ur ugnar utan dammutveckling) och införande av nya verktyg;
  • Ett stort urval av olika typer av maskiner som ger flexibilitet och minimerar potentiella dröjsmål på grund av rengöringsutrustningens responstid;
  • Förplanering och detaljerad resursplanering för nedstängningsprojekt; samt
  • Digitala lösningar för industrin.
 • Proaktiv rådgivning: Vi erbjuder våra kunder proaktiv rådgivning om hur de kan förbättra och systematisera sina projekt (planering av rivningsprojekt, nedläggningsplanering och återvinningsplanering); och
 • Effektivitet: Vårt mål är att ha de effektivaste processerna inom branchen.