Nyckeltal

LAGSTADGAD 1–3/2018 1–3/2017 Förändring 1–12/2017
Omsättning, MEUR 36,7 35,1 4,8 % 177,3
Justerat EBITDA, MEUR 0,3 1,0 -71,1 % 16,1
Justerat EBITDA, % av omsättning 0,8 % 2,8 % -2,0 %- enh. 9,1 %
Justerad EBIT -2,2 -1,1 -94,6 % 8,0
Justerad EBIT, % av omsättning -5,9 % -3,2 % -2,7 %-enh. 4,5 %
Vinst (-förlust) för perioden. MEUR -5,5 -2,9 -88,6 % -2,8
Operativt kassaflöde 0,5 -3,2 115,7 % 5,7
Nettoskuldsättning 92,3 80,5 % 14,7 % 90,0 %

 

PRO FORMA 1–3/2018 1–3/2017 Förändring 1–12/2017
Omsättning, MEUR 36,7 40,1 -8,5 % 199,5
Justerat EBITDA, MEUR 0,3 1,5 -80,9 % 20,8
Justerat EBITDA, % av omsättning 0,8 % 3,7 % -2,9 %-enh. 10,4 %
Justerad EBIT -2,2 -0,8 -161,3 % 11,7
Justerad EBIT, % av omsättning -5,9 % -2,0 % -3,8 %-enh. 5,9 %
Vinst (-förlust) för perioden, MEUR -5,5 -2,7 -99,6 % -0,1