Företagstransaktioner

Koncernens tillväxtstrategi omfattar tillväxt genom fusioner och förvärv. Koncernen utvärderar kontinuerligt potentiella investeringar och avyttringar för att utveckla sin verksamhet. Sedan 2011 har koncernen gjort mer än 35 förvärv inom sina affärssegment för industriell rengöring och rivningstjänster.

För att stödja genomförandet av sin strategi har Delete de senaste åren investerat betydligt i verksamheten för att se till att det finns en institutionell grund som möjliggör fortsatt lönsam tillväxt. Trots att koncernen redan har genomfört ett antal förvärv och utökat verksamheten betydligt är det koncernens strategi att fortsätta konsolideringen, särskilt i Sverige.