Delete som investering

Delete är ett av Nordens ledande fullserviceföretag inom miljötjänster, verksamt i både Sverige och Finland. Koncernen erbjuder affärskritiska tjänster som kräver specialistkompetens och specialutrustning inom tre affärsområden:

  • Industriell rengöring
  • Rivningstjänster och
  • Återvinningstjänster.

Historia

Delete Group Oyj etablerades år 2010 av två ledande finska företag, Toivonen Yhtiöt Oy och Tehoc Oy. Tehoc Oy var en ledande leverantör av industriella rengöringstjänster och Toivonen Yhtiöt Oy var en ledande leverantör av rivnings- och avfallshanteringstjänster. Fusionen mellan dessa båda företag fick stöd av riskkapitalbolaget Intera Partners och följdes av en aktiv konsolidering på den finländska marknaden genom förvärv av lokala bolag för både industriell rengöring och rivningstjänster.

Delete Group Oy gick in på den svenska marknaden år 2012 genom förvärvet av Sanvac Miljö AB, ett företag som huvudsakligen sysslar med industriell rengöring. I augusti 2013 övertogs Delete Group Oyj av det nordiska riskkapitalbolaget Axcel. Axcels motiv för investeringen var att utöka verksamheten ytterligare, både inom bolaget och genom förvärv i Finland och Sverige. Sedan koncernen övertogs av Axcel har verksamheten tilltagit både inom bolaget och genom ytterligare förvärv.

Delete har fortsatt sin bana på den svenska marknaden genom att överta starka lokala rengöringsbolag, i synnerhet på Sveriges nordostkust, där en stor del av Sveriges industriella verksamhet äger rum. Även några finska företag har förvärvat sedan Axcel övertog ägarskapet. Sedan 2011 har koncernen gjort fler än 35 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning. De senaste förvärven var en grupp industrirengörings- och avloppsreningsföretag i Finland, i slutet av 2017: Uudenmaan Erikoispuhdistus Oy, T&K Karppanen Oy och Kaivopumppu M Kulmala Oy med dotterbolagen Tekno Puhto Oy och Sertech Oy. Målet med dessa strategiska förvärv är att ytterligare stärka Delete Groups position som ledande nordisk leverantör av miljötjänster. Enligt koncernledningen gör företagets ledande position på den finländska marknaden och den väletablerade närvaron på den svenska marknaden att koncernen är väl kapabel att tillhandahålla förstklassiga tjänster till befintliga och framtida kunder.