DELETES STYRELSE INITIERAR EN STRATEGISK BEDÖMNING AV ALTERNATIV FÖR ATT STÖDJA FÖRETAGETS TILLVÄXT

Börsmeddelande 16 augusti 2018, klockan 8:00 EEST

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Styrelsen i Delete Group Oyj har beslutat att initiera en strategisk bedömning av alternativ för att stödja bolagets framtida tillväxt. Ett alternativ är notering av bolagets aktier på Nasdaq Helsinki Ltd. Resultatet av utvärderingen samt genomförande och tidpunkten för en eventuell notering kommer att meddelas när bedömningen är klar. Carnegie Investment Bank och Danske Bank har fått mandat att hjälpa till med utvärderingen.

Delete är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster i Norden. Bolagets nettoomsättning 2017 var 177 miljoner Euro.

Delete Group Oyj
Styrelse

 

För ytterligare information

Åsa Söderström Winberg, Styrelseordförande
Tel: +46 70 696 2230

Ville Mannola, CFO Delete Group Oyj
Tel: +358 400 357 767
e-post: ville.mannola@delete.fi

”Delete är en av Nordens marknadsledande fullserviceleverantörer inom miljötjänster. Koncernen erbjuder affärskritisk service som kräver specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: industriell rengöring, rivningstjänster och återvinningstjänster.”