Delete Group Oyj:s bokslut för 2018 publicerad

DELETE GROUP OYJ, Börsmeddelande 21 februari 2019, klockan 14:00 EET

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

DELETE GROUP OYJ:S BOKSLUT FÖR 2018 PUBLICERAD

Delete Group Oyj:s bokslut för 2018 har publicerats idag på finska och på engelska. Bokslutet och styrelsens verksamhetsberättelse finns som bilagor till detta meddelande. Bolaget publicerar årsredovisningen, hållbarhetsrapporten och bolagsstyrningsrapporten för 2018 på sin webbplats www.deletegroup.fi/sv under vecka 11.

MER INFORMATION 

Ville Mannola, CFO på Delete Group Oyj 

E-post: ville.mannola@delete.fi 

Tel: +358 400 357 767  

www.deletegoup.fi 

KORTFATTAT OM DELETE GROUP 

Delete Group är en ledande fullserviceleverantör inom miljötjänster som erbjuder specialistkompetens och specialiserad utrustning inom tre affärsområden: industriell rengöring, rivningstjänster och återvinningstjänster. Delete bildades 2010 genom sammanslagningen av Toivonen Yhtiöt och Tehoc och förvärvades av det privata riskkapitalbolaget Axcel år 2013. Sedan 2011 har Delete gjort fler än 35 förvärv inom segmenten för industriell rengöring och rivning. 

Koncernen har huvudkontor i Helsingfors och cirka 1 000 anställda på fler än 35 platser runtom i Finland och Sverige. 

Release