Vahvaa kasvua, yhden työmaan kustannusylitykset heikensivät  tulosta

DELETE GROUP OYJ

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2021 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

VAHVAA KASVUA, YHDEN TYÖMAAN KUSTANNUSYLITYKSET HEIKENSIVÄT TULOSTA

Purkupalvelut raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Asiasta kerrotaan tarkemmin liitetiedoissa.

KESKEISET TALOUSTIEDOT HUHTI–KESÄKUULTA 2021

 • Liikevaihto kasvoi 48 prosenttia 41,7 (Q2 2020: 28,1) milj. euroon
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,2 milj. euroa 3,5 (2,3) milj. euroon
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,3 milj. euroa 0,3 (-1,0) milj. euroon
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 11,6 milj. euroa 11,2 (-0,4) milj. euroon

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–KESÄKUULTA 2021

 • Liikevaihto kasvoi 25 prosenttia 64,3 (51,5) milj. euroon
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 0,9 milj. euroa 2,7 (1,8) milj. euroon
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 0,9 milj. euroa -3,7 (-4,6) milj. euroon
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 13,5 milj. euroa 14,4 (0,9) milj. euroon
 • Jäljellä ollut osa Purkupalvelut-liiketoiminnasta divestoitiin tammikuussa 2021
 • Konsernin oma pääoma kasvoi vuoden 2020 lopusta 25,3 milj. euroa 23,4 milj. euroon
 • Nettovelka laski vuoden 2020 lopusta 50,4 miljoonaa euroa 67,9 (118,3) milj. euroon

AVAINLUVUT

4–6/2021 4–6/2020 Muutos 1–6/2021 1–6/2020 Muutos 1–12/2020
Liikevaihto, milj. eur 41,7 28,1 48 % 64,3 51,5 25 % 116,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur 3,5 2,3 53 % 2,7 1,8 52 % 9,0
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur 3,7 3,4 11 % 3,4 3,4 0 % 13,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 8,9 % 12,0 % -3,1 %-yks. 5,3 % 6,5 % -1,2 %-yks. 11,6 %
Liikevoitto (EBIT), milj. eur 0,3 -1,0 136 % -3,7 -4,6 21 % -4,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur 0,5 0,1 357 % -3,0 -3,0 -2 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 1,3 % 0,4 % 0,9 %-yks. -4,6 % -5,9 % 1,3 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur -0,9 -1,0 13 % 17,3 -8,4 306 % -10,2
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur -1,0 1,1 -189 % 15,3 -6,6 331 % -30,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur 11,2 -0,4 3024 % 14,4 0,9 1568 % 8,8
Nettovelka3), milj. eur 67,9 122,7 -45 % 67,9 122,7 -45 % 118,3

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty myytävänä olevista toiminnoista jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.
Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän puolivuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan toipuvan vähitellen vuonna 2021. Konsernin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2021.

Koronaviruspandemian takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Toinen neljännes oli kaksijakoinen; aktiivisuus oli hyvällä tasolla koko konsernissa, mutta tulos oli selkeä pettymys toimitushaasteiden takia yhdellä suurella työmaalla. Vaikka jäimme toisen neljänneksen tulostavoitteesta huomattavasti jälkeen tämän työmaan vuoksi, eikä jättämää luultavasti saada kurottua kiinni toisella vuosipuoliskolla, arvioimme edelleen koko vuoden liikevoiton paranevan viime vuoteen verrattuna.

Puhdistuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein suuren huoltoseisokin ansiosta Suomessa. Valitettavasti haastava toteutusympäristö, johon koronavirusrajoitukset ja niihin liittyvä heikompi tuottavuus vaikuttivat jonkin verran, johti työvoimakustannusten ylityksiin ja söi odotetut korkeammat katteet. Haasteiden ja töiden laajuuden vuoksi jouduimme ostamaan arvioitua enemmän työtä alihankkijoilta. Arvioimme ja parannamme toimintamallejamme varmistaaksemme paremman lopputuloksen tulevissa tämän kokoluokan huoltoseisokeissa. Olen tyytyväinen, että muilta osin puhdistuspalveluliiketoimintamme kasvaa ja on kannattavaa, erityisesti Ruotsissa, missä viime aikoina on voitettu uusia suuria asiakkaita, luoden meille uskoa tulevaan.

Olen myös erittäin tyytyväinen Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan kehitykseen. Sen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 10 prosenttia ja käyttökate 23 prosenttia, jatkaen hyvää  kehitystä odotusten mukaisesti viime vuonna tehtyjen prosessien parannusten ja investointien jälkeen. Suurin jätteenkäsittelylaitoksemme Tampereella toimii hyvin, ja kierrätyspolttoainemarkkinoiden parantumisen sekä hyvin varmistetun polttokapasiteetin ansiosta toimintamme on hyvässä tasapainossa, mikä mahdollistaa hallitun ja kannattavan lisäkasvun. Olemme viime aikoina tehneet investointeja jäte- ja vastuullisuusraportointiosaamiseemme asiakkaidemme tarpeiden tukemiseksi, ja jatkamme niitä.

Uuden strategian toteuttaminen Purkupalvelut-liiketoiminnan divestoinnin jälkeen etenee hyvin, mukaanlukien kustannusten tehostamisen, joka etenee ja näkyy tuloksessamme paremmin toisella vuosipuoliskolla äskettäisen Suomen tietojärjestelmien vaihtamisen jälkeen. Palveluliiketoimintaan keskittyminen on pääsemässä vauhtiin, ja sitä tukevat viimeaikaiset panostukset kaupallisten kyvykkyyksien vahvistamiseen sekä asiakaspalvelun tason parantamiseen tähtäävät toimet. Koronapandemiasta johtuvista epävarmuuksista huolimatta arviomme mukaan markkinat elpyvät hyvin kummallakin liiketoiminta-alueellamme, ja olemme onnistuneet saamaan uusia asiakkaita ja sopimuksia kasvumme jatkumisen tukemiseksi tuleville vuosille.

Arvioimme koronaviruspandemian vaikutusten liiketoimintaamme helpottuvan vähitellen, mutta pidämme edelleen yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät suunniteltuja asiakastöitä jatkossa. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Koronaviruspandemia on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään, mutta kysyntä on vähitellen elpymässä, ja pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaatodottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on kasvanut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineiden (REF) markkinat ovat toipuneet, ja niiden arvioidaan vakiintuvan tai jatkavan kasvua vuonna 2021 vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääntymisen myötä. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat vähitellen helpottumassa.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 41,7 (28,1) miljoonaa euroa ollen 48 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna molempien liiketoiminta-alueiden vaikuttaessa kasvuun positiivisesti

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi odotetusti huomattavasti talven jälkeen huippusesongin alettua, ja toisen neljänneksen liikevaihto kasvoi 57 prosenttia 36,6 (23,3) miljoonaan euroon. Suuri kasvu edellisvuoteen verrattuna johtuu pääasiassa edellämainitusta suuresta huoltoseisokista vuonna 2021, mutta kasvua oli myös peruspalveluissa. Lisäksi vuoden 2020 vertailuajanjakso oli heikko, kun asiakkaamme lykkäsivät useita hankkeita koronaviruspandemian ensimmäisen aallon myötä.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 6,3 (5,7) miljoonaan euroon, jota osittain edisti asteittain toipuva markkina, mutta taustalla olivat myös voitetut uudet asiakkaat ja jätteiden toimituskiintiöiden palvelutarjonnan laajentaminen.Konsernin liikevaihto oli tammi–kesäkuussa 64,3 (51,5) miljoonaa euroa. 25 prosentin kasvun mahdollisti toisen vuosineljänneksen suoritus, kun ensimmäinen vuosineljännes oli puolestaan hieman edellisvuotta jäljessä ulkopalvelujen kysyntää hidastavan ankaran talven vuoksi.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 Muutos 1–6/2021 1–6/2020 Muutos 1–12/2020
Puhdistuspalvelut 36,6 23,3 57 % 54,0 42,7 27 % 98,6
Kierrätyspalvelut 6,3 5,7 10 % 12,1 11,5 5 % 23,4
Eliminoinnit -1,1 -0,9 26 % -1,9 -2,7 -30 % -5,2
Konserni yhteensä 41,7 28,1 48 % 64,3 51,5 25 % 116,8

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa myyntiä on muutettu vastaavasti.

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2021 toisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 0,4 miljoonaa euroa 0,5 (0,1) miljoonaan euroon. Volyymin kasvun vaikutus oli vähäinen Puhdistuspalvelut-liiketoiminnassa.

Toisella vuosineljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevoittoprosentti laski 4 prosenttiin (5 %), mihin vaikuttivat haitallisesti edellämainitun suuren seisokin heikko kannattavuus, kun taas perusliiketoiminnan kannattavuus oli normaalitasolla. Mainitun huoltoseisokin katetta söivät merkittävästi työvoimakustannusten ylitykset sekä oman että aliurakoitsijoiden työvoiman osalta. Tämä johtui koronavirusrajoitusten aiheuttamasta heikommasta tuottavuudesta, laajasta toimitusvastuusta ja pitkittyneestä työaikataulusta, joka aiheutti huomattavia lisäkustannuksia osittain kiinteähintaisten sopimusjärjestelyjen myötä. Lisäksi palveluiden myyntimix oli matala, sillä suuri osa toimitetuista palveluista oli ydinliiketoiminnan ulkopuolisia mekaanisia asennuksia, joissa kate on luonnostaan pienempi kuin teollisuuden puhdistuspalveluissa.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus jatkui paremmalla tasolla toisella neljänneksellä, ja liikevoittoprosentti oli 10 prosenttia (7 %). Kasvun taustalla olivat vuoden 2020 aikana toteutetut tuotannon tehostamistoimet, aktiiviset ja parantuneet kierrätyspolttoaineen markkinat ja parantunut tuotannon ohjaus.

Hallintoa rasittivat paljon vähäisemmät kertaluonteiset kustannukset kuin vuonna 2020. Peruskustannustaso oli vastaavalla tasolla kuin edellisvuonna vertailukelpoisesti ilman divestoitua Purkupalvelut-liiketoimintaa. Divestoinnin jälkeiset kustannusten leikkaukset näkyvät paremmin vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi–kesäkuussa 2021 oli -3,0 (-3,0) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen parannus lievensi ensimmäisen vuosineljänneksen heikkoa tulosta, joka johtui vuoden 2021 ankarista talviolosuhteista.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 Muutos 1–6/2021 1–6/2020 Muutos 1–12/2020
Puhdistuspalvelut 3,9 3,5 12 % 4,3 4,2 2 % 14,5
Kierrätyspalvelut 1,4 1,1 23 % 2,5 1,8 34 % 2,6
Hallinto -1,8 -2,3 24 % -4,1 -4,3 5 % -8,1
Konserni yhteensä 3,5 2,3 53 % 2,7 1,8 52 % 9,0

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 Muutos 1–6/2021 1–6/2020 Muutos 1–12/2020
Puhdistuspalvelut 1,5 1,2 28 % -0,5 -0,4 34 % 5,3
Kierrätyspalvelut 0,7 0,4 69 % 1,0 0,4 121 % -0,6
Hallinto -1,8 -2,5 28 % -4,1 -4,7 12 % -8,8
Konserni yhteensä 0,3 -1,0 136 % -3,7 -4,7 21 % -4,1

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Purkupalvelut-liiketoiminnosta Puhdistuspalvelut-liiketoimintoon. Vuoden 2020 vertailtavaa kannattavuutta on muutettu vastaavasti.

Huhti–kesäkuun nettorahoituskulut olivat -0,9 (-0,1) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista. Tammi–kesäkuun nettorahoituskulut olivat 21,3 (-3,6) miljoonaa euroa. Nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Bruttorahoituskulut olivat -3,5 (-3,6) miljoonaa euroa.

Voitto ennen veroja oli huhti–kesäkuussa -0,6 (-1,1) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa 17,6 (-8,3) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen tilikauden nettotulos oli tammi–kesäkuussa 17,3 (-8,4) miljoonaa euroa, mihin joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus vaikutti.

Tammi–kesäkuussa tilikauden nettotulos mukaan luettuina myytävänä olevat toiminnot oli 15,3 (-6,7) miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 11,2 (-0,4) miljoonaa euroa. Merkittävän kasvun mahdollisti vuoden 2020 viimeisellä vuosineljänneksellä käyttöön otettu myyntisaatavien myynti ilman takautumisoikeutta (faktorointi). Faktorointijärjestelyn vaikutus oli toisella vuosineljänneksellä noin 11,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–kesäkuussa 14,4 (0,9) miljoonaa euroa, johon faktorointijärjestelyllä oli noin 15,0 miljoonan euron vaikutus.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2021 kesäkuun lopussa 11,6 (5,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 79,5 (127,8) miljoonaa euroa, ja se koostui pääosin 14.5.2021 toteutuneen 5,0 miljoonan euron osittaisen lunastuksen jälkeen 60,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 10,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 10,6 miljoonan euron leasingveloista. Kesäkuun lopussa konserni oli kokonaan nostanut SSRCF-luottofasiliteettinsa, jota 14.4. nostettiin 3 miljoonalla eurolla 10 miljoonaan euroon, käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Lainoihin ei liittynyt kovenanttiehtoja vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä.

Konsernin nettovelka oli kesäkuun 2021 lopussa 67,9 (122,7) miljoonaa euroa. Laskun syynä oli pääosin helmikuussa 2021 toteutettu rahoituksen uudelleenjärjestely, jonka keskeiset asiat olivat seuraavat:

 • Joukkovelkakirjalainan lopullista takaisinmaksupäivää siirrettiin kolmella vuodella 19.4.2024 asti
 • Joukkovelkakirjalainan nimellisarvoa alaskirjattiin 24,8 miljoonalla eurolla helmikuussa 2021
 • Joukkovelkakirjalainaa lunastettiin osittain 20 miljoonalla eurolla helmikuussa 2021 ja 5 miljoonalla eurolla lisää 14.5.2021
 • Lunastus rahoitettiin 10 miljoonan euron uudella omalla pääomalla helmikuussa 2021, Purkupalvelut-divestoinnin 5 miljoonan euron tuotoilla ja myyntisaatavien myynnin 5+5 miljoonan euron tuotoilla.

Korollisen velan merkittävällä alentumisella ja ensimmäisen neljänneksen oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla oli 34,8 miljoonan euron suotuisa vaikutus konsernin omaan pääomaan, ja joukkovelkakirjan nimellisarvo laski 109,8 miljoonasta eurosta 60,0 miljoonaan euroon.

SSRCF-luottofasiliteettia nostettiin 3 miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon 14.4.2021.

Delete ilmoitti 30.4.2021, että factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat olivat ylittäneet 10 miljoonaa euroa. Sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021, mikä laski joukkovelkakirjalainan nimellisarvon 60 miljoonaan euroon.

Vuoden 2021 kesäkuun lopussa taseen loppusumma oli 145,3 (185,5) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Purkupalvelut-liiketoiminnan myymisestä ja siihen liittyvästä omaisuuserien arvonalentumisesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 27,3 (32,9) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien lykkääntymisestä koronaviruspandemian aikana. Omavaraisuusaste5) oli kesäkuun 2021 lopussa 16,1 % (11,7 %).Purkupalvelut-liiketoiminnan 29.1.2021 toteutuneen divestoinnin jälkeen Delete Groupilla ei enää ole IFRS 5 ‑standardin mukaisesti luokiteltuja omaisuuseriä. IFRS 5:n vaikutuksista kerrotaan tarkemmin tämän puolivuosikatsauksen liitetiedoissa.

Avainluvut 4–6/2021 4–6/2020 Muutos 1–6/2021 1–6/2020 Muutos 1–12/2020
Oman pääoman tuotto, % -4,2 % 5,1 % -9,3 %-yks. 142,5 % -26,6 % 169,1 %-yks. -229,9 %
Nettovelka, milj. euroa 67,9 122,7 -45 % 67,9 122,7 -45 % 118,3
Omavaraisuusaste, % 16,1 % 11,7 % 4,4 %-yks. 16,1 % 11,7 % 4,4 %-yks. -1,2 %

TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN

Konsernin tilintarkastaja KPMG on nimittänyt Delete Groupille uuden päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Ari Eskelisen, 30.6.2021 alkaen.

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2021 huhtikesäkuussa 0,5 (0,5) miljoonaa euroa ja vuoden 2021 tammikesäkuussa 1,0 (1,5) miljoonaa euroa. Investoinnit olivat suhteellisen vähäisiä osittain sen vuoksi, että kunnossapitoinvestointeja lykättiin varauduttaessa koronaviruspandemiaan liittyvän likviditeetin varmistamiseen.

Delete ilmoitti 29.1.2021, että Delete Group ‑konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää purkuliiketoimintaa.

Tammi–kesäkuussa 2021 ei tehty yritysostoja.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2021 tammi–kesäkuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut keskeisiä tapahtumia.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruspandemian luoma epävarmuus.Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen. Niitä ovat esimerkiksi kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämiseen liittyvä epävarmuus sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja. 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2021 toisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (alle 90 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (yli 10 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 13.4.2021 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2010 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2020.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. Konsernin tilintarkastaja KPMG nimitti Delete Groupille uuden päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Ari Eskelisen, 30.6.2021 lähtien.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2021. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

LAUSUNTO PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‑standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

TALOUSKALENTERI 2021

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2021 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 17.11.2021.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Liikevoitto (EBIT) 0,3 -1,0 -3,7 -4,6 -4,1
Oikaisut 0,2 1,1 0,7 1,6 4,6
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 0,5 0,1 -3,0 -3,0 0,5
Milj. euroa 4–6/2021 4–6/2020 1–6/2021 1–6/2020 1–12/2020
Käyttökate (EBITDA) 3,5 2,3 2,7 1,8 9,0
Oikaisut 0,2 1,1 0,7 1,6 4,6
Oikaistu käyttökate(EBITDA) 3,7 3,4 3,4 3,4 13,6

KAAVAT

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset
2) Oikaisun määritelmä:
oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat
4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.
5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)
6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 ‑standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tähän puolivuosikatsaukseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Purkupalvelut sisälly jatkuvien toimintojen tilinpäätökseen. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

Lopetetun Purkupalvelut-liiketoiminnan nettovarat on uudelleenarvioitu vuoden 2020 lopussa sovitun myyntihinnan mukaisesti, minkä seurauksena oli nettovarojen 20,3 miljoonan euron alaskirjaus ja vastaava negatiivinen vaikutus lopetettujen toimintojen liikevoittoon, konsernin nettotulokseen ja konsernin omaan pääomaan.

Delete ilmoitti 29.1.2021, että Delete Group ‑konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron kauppahinnalla. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää Purkupalvelut-liiketoimintaa. Mahdolliset kaupan jälkeiset Purkupalvelut-liiketoimintaan liittyvät kulut raportoidaan IFRS 5 ‑standardin mukaisesti vuoden 2021 aikana.

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

Rahoitus

Delete Group ilmoitti 16.12.2020 uudelleenjärjestelyehdotuksesta Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan haltijoille. Uudelleenjärjestelyehdotus sisälsi tiettyjä muutoksia Delete Group Oyj:n senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin, mukaan luettuina joukkovelkakirjalainan pääoman leikkauksen noin 24,8 miljoonalla eurolla ja joukkovelkakirjalainan lopullisen takaisinmaksupäivän siirtämisen kolmella vuodella tiettyjen ehtojen mukaisesti. Ehtoihin sisältyi muun muassa joukkovelkakirjan välitön lunastus yhteensä 15 miljoonalla eurolla ja Deleten osakkeenomistajien tekemät yhteensä 10 miljoonan euron oman pääoman ehtoiset sijoitukset sekä joukkovelkakirjan lisälunastukset 10 miljoonalla eurolla varoilla, jotka saadaan Delete Groupin myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta kahdessa 5 miljoonan euron erässä.

Delete ilmoitti 15.1.2021 saaneensa päätökseen senior-ehtoiseen vakuudelliseen joukkovelkakirjalainaan liittyvän kirjallisen menettelyn 16.12.2020 esitetyllä tavalla.

Osakkeenomistajat hyväksyivät 16.1.2021 pidetyssä Delete Group Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10 miljoonan euron arvoisen osakkeiden uusmerkinnän erääntyvän joukkovelkakirjalainan osittaista lunastamista varten joukkovelkakirjalainan haltijoiden 15.1.2021 hyväksymien joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtyjen muutosten mukaisesti.

Suomen Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin 29.1.2021 Lotus Maskin & Transport AB:lle 7,3 miljoonan euron hinnalla. Delete ilmoitti 5.2.2021, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset olivat täyttyneet ja ehtoihin tehtävät muutokset tulivat voimaan samalla päivämäärällä 5.2.2021.

Delete suoritti 12.2.2021 joukkovelkakirjalainan osittaisen lunastamisen 20 miljoonalla eurolla, joka koostui vaaditusta 15 miljoonan euron lunastusosuudesta sekä ensimmäisestä muutettujen lainaehtojen mukaisesti faktorointijärjestelyiden tuottamilla varoilla maksettavista kahdesta 5 miljoonan euron erästä. Lunastus rahoitettiin osakkeiden uusmerkinnällä, faktotointijärjestelyllä ja Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan myynnistä saatavilla varoilla.

Deleten uusi super senior revolving credit facility (SSRCF) ‑sopimus Collector Bank AB:n kanssa tuli voimaan 12.2.2021. Se korvasi aiemman SSRCF-sopimuksen Nordea Bank Plc:n kanssa. Nordea Bank Plc tarjoaa jatkossakin Deletelle 2 miljoonan euron takausfasiliteetin.

SSRCF-luottofasiliteettia nostettiin 3 miljoonalla eurolla 10 miljoonaan euroon 14.4.2021.

Delete ilmoitti 30.4.2021, että Faktotointijärjestelyn alla myydyt saatavat ovat ylittäneet 10 miljoonaa euroa. Sitoumuksen mukainen vuonna 2024 erääntyvien joukkovelkakirjalainojen osittainen lunastus 5 miljoonalla eurolla toteutui 14.5.2021, mikä laski joukkovelkakirjalainan nimellisarvon 60 miljoonaan euroon.

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Konsernilla on Jatkuvissa toiminnoissa kaksi raportoitavaa segmenttiä, eli Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut, jotka ovat konsernin liiketoiminta-alueet. Raportoitavat segmentit on koostettu konsernin kolmesta toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitaviksi segmenteiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta palvelee muun muassa teollisuusasiakkaita, energiayhtiöitä, telakoita ja rakennussektoria Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Groupin Kierrätyspalvelut-liiketoiminta vastaanottaa ja käsittelee rakennus- ja teollisuusjätettä pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella.

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä säännöllisesti.

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty myytävänä olevista toiminnoista jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.

Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin. 

TULOVIRRAT

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

Delete Groupilla ei ollut liiketoimintayhdistelmiä vuoden 2021 tammi–kesäkuussa. Konsernin jäljellä ollut osa Purkupalvelut-liiketoiminnasta divestoitiin tammikuussa 2021.

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄVAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Katsauskauden jälkeen ei ole ollut keskeisiä tapahtumia.

 

Delete Group Oyj

Hallitus

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj
Sähköposti: ville.mannola@delete.fi
Puh. +358 400 357 767

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj
Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi
Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTIDelete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, erikoisosaaja, joka tekee työtä toimivamman ja puhtaamman yhteiskunnan puolesta. Tarjoamme asiakkaillemme teollisuudessa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä julkisella sektorilla niiden toiminnan kannalta kriittisiä puhdistus- ja kierrätyspalveluita. Ylläpidämme huoltovarmuutta auttamalla teollisuutta optimoimaan tuotantoaan sekä kaupunkeja ja kuntia pitämään infrastruktuurin kunnossa ja asuinympäristön viihtyisänä. Vastaanotamme, kierrätämme ja käsittelemme jätettä turvallisesti, luotettavasti ja vastuullisesti. 

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 117 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. 

 

Delete Group Oyj Puolivuosikatsaus Q2 2021