Vahva kehitys jatkui, tulevaisuuden näkymät parantuneet

                                                     DELETE GROUP OYJ

Osavuosiraportti tammi–syyskuu 2022 (IFRS, tilintarkastamaton)

VAHVA KEHITYS JATKUI, TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT PARANTUNEET

Kesäkuussa 2022 Delete ilmoitti divestoineensa kierrätyspalveluliiketoimintansa. Segmentti raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eikä segmentti sisälly Jatkuvien toimintojen osavuosiraporttiin. Ellei muuta mainita, kaikki tässä raportissa esitettävät neljännesvuosittaiset, puolivuosittaiset ja koko vuoden luvut – vuoden 2021 vertailukaudet mukaan luettuina – sisältävät vain Jatkuvat toiminnot. Tässä osavuosiraportissa Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä Lopetetut toiminnot, ja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnasta käytetään termiä Jatkuvat toiminnot.

KESKEISET TALOUSTIEDOT: HEINÄ–SYYSKUU 2022

 • Liikevaihto laski 7 prosenttia 27,0 (Q3 2021: 29,0) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli +12 prosenttia ilman divestoitua W-Tech Entreprenad AB:tä.
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 3,2 miljoonaa euroa 6,7 (3,5) miljoonaan euroon
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 3,0 miljoonaa euroa 4,0 (1,0) miljoonaan euroon
 • Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 0,4 miljoonaa euroa 0,0 (-0,4) miljoonaan euroon
 • Nettovelka laski 36,9 miljoonaa euroa 35,5 (72,4) miljoonaan euroon

KESKEISET TALOUSTIEDOT: TAMMI–SYYSKUU 2022

 • Liikevaihto laski 11 prosenttia 72,5 (81,2) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli 0 prosenttia ilman divestoitua W-Tech Entreprenad AB:tä.
 • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 6,2 miljoonaa euroa 9,9 (3,7) miljoonaan euroon
 • Liikevoitto (EBIT) kasvoi 6,4 miljoonaa euroa 2,7 (-3,7) miljoonaan euroon
 • Liiketoiminnan rahavirta laski 13,4 miljoonaa euroa -0,2 (13,2) miljoonaan euroon
 • Oma pääoma kasvoi 2021 lopusta 16,4 miljoonaa euroa 36,4 miljoonaan euroon
 • Kierrätyspalvelut-liiketoiminta divestoitiin kesäkuussa, nettotuotto oli 36,2 milj. euroa

AVAINLUVUT

7–9/2022 7–9/2021 Muutos 1–9/2022 1–9/2021 Muutos 1–12/2021
Liikevaihto, milj. euroa 27,0 29,0 -7,1 % 72,5 81,2 -10,7 % 107,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 6,7 3,5 92,7 % 9,9 3,7 166,5 % 4,8
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur 6,8 4,2 63,3 % 11,3 5,1 121,4 % 7,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 25,4 % 14,4 % 11,0 %-yks. 15,6 % 6,3 % 9,3 %-yks. 7,3 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,0 1,0 299,6 % 2,7 -3,7 173,4 % -5,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,1 1,7 141,1 % 4,1 -2,3 282,3 % -2,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 15,1 % 5,8 % 9,3 %-yks. 5,7 % -2,8 % 8,5 %-yks. -2,0 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa 3,2 -0,3 1 224 % -0,9 16,2 -105,8 % 12,3
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 3,2 0,2 1 529 % 16,5 15,5 6,2 % 11,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 0,0 -0,4 86,9 % -0,2 13,2 -101,5 % 11,2
Nettovelka3), milj. euroa 35,5 72,4 -50,9 % 35,5 72,4 -50,9 % 72,0

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän osavuosraportin liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

Puhdistuspalveluliiketoiminnan kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2022. Tuottavuuden  huomattavan paranemisen, kustannusinflaation hallinnan ja vakaan orgaanisen peruskysynnän kasvun ansiosta Delete Groupin oikaistun käyttökatteen tammi–joulukuussa 2022 arvioidaan olevan 14,0–15,0 miljoonan euroan tasolla (tammi–joulukuu 2021: 7,8 miljoonaa euroa).Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vastaavasti.

Aiemmin voimassa olleet näkymät vuodelle 2022, julkaistu 29.6.2022:

Puhdistuspalveluliiketoiminnan kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2022. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin vuoden 2022 liikevoiton ilman kierrätyspalveluliiketoimintaa odotetaan paranevan verrattuna vuoden 2021 liikevoittoon ilman kierrätyspalveluliiketoimintaa.

Koronaviruspandemian ja geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Kolmannen vuosineljänneksen tulos oli vahva, ja tämän vuoden positiivinen kehitys jatkui. Pystyimme vastaamaan hyvin syksyn huippusesongin kysyntään ja hoidimme toimitukset laadukkaasti ja operatiivisen toiminnan tuottavuutta halliten. Liikevoittomme parani huomattavasti tuottavuuden kasvun ja toimitusten hallinnan ansiosta.

Puhdistuspalvelut-perusliiketoiminnan vahva kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä, ja aktiivisilla markkinoilla saatiin useita uusia asiakkuuksia. Kun ei oteta huomioon divestoidun W-Tech-liiketoiminnan liikevaihtoa, orgaaninen liikevaihtomme kasvoi  huomattavasti myös kolmannella vuosineljänneksellä alkuvuoden positiivista kehitystä  jatkaen. Orgaaninen kasvu kiihtyi sen ansiosta, että teollisuuden puhdistuspalveluita tarjottiin sekä uusille asiakkaille että myös vanhoille asiakkaille, joilla oli tiukka huoltoseisokkiaikataulu.

Euroopan geopoliittinen kehitys ja energiakriisi ovat vaikuttaneet liiketoimintaamme ainakin toistaiseksi vain vähän, koska emme ole suoraan tekemisissä pakotteiden kohteiden tai konfliktialueiden kanssa. Olemme onnistuneet hyvin kompensoimaan polttoaineiden hintojen nousun ja yleisen kustannusinflaation vaikutuksia tuottavuusparannuksilla ja hinnoittelutoimenpiteillä.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminta divestoitiin onnistuneesti aiemmin tänä vuonna, ja keskitymme nyt kokonaisvaltaisesti ydinliiketoimintaamme Puhdistuspalveluihin. Pyrimme jatkamaan viimeaikaista hyvää kehityskulkua sekä orgaanisen kasvun että kannattavuuden parantamisen osalta. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avain tehokkaan ja laadukkaan toimintamme kehittämiseen. Olemme varmoja, että laadukkaasta palvelusta saamamme myönteinen asiakaspalaute antaa meille hyvät lähtökohdat jatkaa kannattavaa kasvua.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Koronaviruspandemian vaikutukset ovat väistyneet, ja yleinen kysyntätilanne on hyvällä, normaalilla tasolla. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata makrotalouden suhdannevaihteluista huolimatta. Asiakkaat vaativat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, mikä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli kolmannella neljänneksellä 27,0 (30,0) miljoonaa euroa eli 10 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tämä johtui pääasiassa W-Techin divestoinnista vuoden 2021 lopussa. Orgaanisesti konsernin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia sen ansiosta, että teollisuuden puhdistuspalveluita tarjottiin sekä uusille asiakkaille että myös vanhoille asiakkaille, joilla on tiukka huoltoseisokkiaikataulu.

Tammi–syyskuussa konsernin liikevaihto oli 72,5 (81,2) miljoonaa euroa eli 11 prosenttia vähemmän kuin edeltävänä vuonna. Tämä osoittaa perusliiketoiminnan kehittyneen suotuisasti, kun otetaan huomioon edellä mainitut W-Techiin liittyvät vaikutukset.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos 1–9/2022 1–9/2021 Muutos 1–12/2021
Puhdistuspalvelut 27,0 30,0 -10,1 % 72,8 83,0 -12,3 % 110,2
Eliminoinnit -0,1 -1,0 94,3 % -0,3 -1,8 84,6 % -2,4
Konserni yhteensä 27,0 29,0 -7,1 % 72,5 81,2 -10,7 % 107,8

TALOUDELLINEN TULOS

Konsernin vuoden 2022 kolmannen neljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 2,4 miljoonaa euroa 4,1 (1,7) miljoonaan euroon. Tämän huomattavan  parannuksen syynä olivat hyvä tuottavuus ja heikosti menestyneen divestoidun W-Techin heikko menestys vertailukaudella.

Kustannusinflaatiolla, jota kohdistui etenkin polttoaineisiin, ei ollut olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen kolmannella neljänneksellä, koska sitä hallittiin hinnoittelun ja tuottavuusparannusten avulla.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tammi–syyskuun käyttökate (EBITDA) kasvoi 63 prosenttia 9,2 miljoonasta eurosta 15,0 miljoonaan euroon toisen ja kolmannen neljänneksen parannusten tukemana. Operatiivisen toiminnan kontrollit ja tuottavuus ovat parantuneet, ja vuoden 2021 lopussa valmiiksi saadulla kustannusperustan tehokkuusohjelmalla ja tappiollisen W-Tech-liiketoiminnan divestoinnilla oli merkittävä myönteinen vaikutus.

Hallinto ilman kertaluonteisia kustannuksia oli edeltävän vuoden tasolla, ja suurin osa vuoden 2021 tehokkuusohjelman vaikutuksista näkyi kolmannen vuosineljänneksen tuloksessa. Tammisyyskuussa Hallinto-yksikön liikevoitto (EBIT) kasvoi 8 prosenttia.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos 1–9/2022 1–9/2021 Muutos 1–12/2021
Puhdistuspalvelut 8,0 4,9 62,7 % 15,0 9,2 62,6 % 12,5
Hallinto -1,3 -1,5 9,2 % -5,1 -5,5 7,3 % -7,7
Konserni yhteensä 6,7 3,5 92,7 % 9,9 3,7 166,5 % 4,8

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 Muutos 1–9/2022 1–9/2021 Muutos 1–12/2021
Puhdistuspalvelut 5,3 2,5 114,4 % 7,9 2,0 299,8 % 2,7
Hallinto -1,4 -1,5 7,3 % -5,2 -5,6 8,2 % -7,9
Konserni yhteensä 4,0 1,0 299,6 % 2,7 -3,7 173,4 -5,2

Heinä–syyskuun nettorahoituskulut olivat -0,8 (-1,8) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista, valuuttamuunnoksista johtuvista realisoitumattomista valuuttakurssitappioista ja korkosuojaussopimuksen päättämisen tuotoista. Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -3,8 (19,9) miljoonaa euroa. Vuonna 2021 nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Bruttorahoituskulut olivat -4,9 (-4,9) miljoonaa euroa.

Tulos ennen veroja oli heinä–syyskuussa 3,2 (-0,5) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa -1,1 (16,3) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen kauden nettotulos oli tammi–syyskuussa -0,9 (16,2) miljoonaa euroa. Vuonna 2021 nettotulokseen ja tulokseen ennen veroja vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus.

Lopetetut toiminnot sisältävä kauden nettotulos oli tammi–syyskuussa 16,5 (15,5) miljoonaa euroa. Nettotulokseen vaikuttivat suotuisasti vuoden 2022 osalta Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu nettotuotto ja vuoden 2021 osalta joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa -0,0 (-0,4) miljoonaa euroa, kasvaneen käyttöpääoman netuttuessa kasvaneen tuloksen kanssa. Kolmannen neljänneksen lopussa myyntisaatavien myynnin ilman takautumisoikeutta (faktoroinnin) piirissä olevia myyntisaatavia oli yhteensä 13,3 (17,1) miljoonaa euroa.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2022 syyskuun lopussa 6,5 (7,0) miljoonaa euroa. Heinäkuussa 2022 konserni lunasti osittain senior-ehtoista vakuudellista joukkovelkakirjalainaa 35,4 miljoonalla eurolla sisältäen joukkovelkakirjalainan preemion. Tähän käytettiin Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatua 36,2 miljoonan euron nettotuottoa. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa konsernin korollinen velka oli 42,0 (79,4) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 24,6 miljoonan euron nimellisarvoisesta vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, 10,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 9,0 miljoonan euron leasingveloista. Syyskuun 2022 lopussa konserni oli nostanut 10,0 miljoonan euron SSRCF-luottofasiliteettinsa kokonaisuudessaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoa kovenanttiehto täyttyi kolmannen neljänneksen lopussa. Pro forma ‑käyttökatteeseen (EBITDA) tehty oikaisu Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyvästä tehokkuusohjelmasta (0,2 miljoonaa euroa) ja divestoituun Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan liittyvä pro forma ‑oikaisu huomioiden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,5x eli selvästi alle 5,0x:n kovenanttiehtorajan.

Konsernin nettovelka oli syyskuun 2022 lopussa 35,5 (72,4) miljoonaa euroa. Syyskuun 2022 lopussa taseen loppusumma oli 102,7 (137,1) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista ja siihen liittyvästä senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta lunastuksesta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 12,8 (26,3) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myydyistä omaisuuseristä.  Omavaraisuusaste5) parani huomattavasti ja oli syyskuun 2022 lopussa 35,5 % (17,2 %).

Avainluvut 7–9/2022 7–9/2021 Muutos 1–9/2022 1–9/2021 Muutos 1–12/2021
Oman pääoman tuotto, % 9,1 % 0,8 % 8,3 %-yks. 58,3 % 143,0 % -84,7 %-yks. 131,4 %
Nettovelka, milj. euroa 35,5 72,4 -50,9 % 35,5 72,4 -50,9 % 72,0
Omavaraisuusaste, % 35,5 % 17,2 % 18,2 %-yks. 35,5 % 17,2 % 18,2 %-yks. 15,8 %

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2022 heinäsyyskuussa 0,5 (0,5) miljoonaa euroa ja tammisyyskuussa 1,1 (1,0) miljoonaa euroa.

Vuoden 2022 tammi–syyskuussa ei tehty yritysostoja. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista heinäkuussa 2022 saatiin 36,2 miljoonan euron nettotuotto, joka raportoitiin liitetietojen rahavirtalaskelman Tuotot tytäryhtiön myynnistä ‑kohdassa.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2022 tammi–syyskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopoliittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattavat lisäksi vaikuttaa todetut epävarmuustekijät.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2022 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2022 syyskuun lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (83 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (17 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 28.4.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2021.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2022. Tarkastusvaliokunnan ja ESG- ja sopimusvaliokunnan nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

LAUSUNTO OSAVUOSIRAPORTIN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

TALOUSKALENTERI 2022–2023

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2022 tammi–joulukuuta koskevan tilinpäätöksen 28.2.2023, vuoden 2023 tammi–maaliskuun osavuosiraportin 24.5.2023, vuoden 2023 tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksen 30.8.2023 ja vuoden 2023 tammi–syyskuun osavuosiraportin 15.11.2023.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
Liikevoitto (EBIT) 4,0 1,0 2,7 -3,7 -5,2
Oikaisut 0,1 0,7 1,4 1,4 3,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT) 4,1 1,7 4,1 -2,3 -2,2
Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
Käyttökate (EBITDA) 6,7 3,5 9,9 3,7 4,8
Oikaisut 0,1 0,7 1,4 1,4 3,1
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 6,8 4,2 11,3 5,1 7,8
Milj. euroa 7–9/2022 7–9/2021 1–9/2022 1–9/2021 1–12/2021
Uudelleenjärjestelyt ja -sijoitukset 0,1 0,3 0,4 0,1 1,1
Toimintajärjestelmät 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Riita-asiat ja oikeustoimet 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1
Yrityskaupat 0,0 0,0 0,7 0,7 0,6
Lopetetut toiminnot* 0,0 0,3 0,0 0,3 0,8
Muu 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4
Oikaisuerät 0,1 0,7 1,4 1,4 3,1

KAAVAT

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, kuten yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 ‑standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tähän osavuosiraporttiin sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

IFRS-standardin muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin. Konserni ei ole vuonna 2022 ottanut käyttöön uusia, raportointiin vaikuttavia IFRS-standardeja.

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Kierrätyspalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä osavuosiraportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot ‑standardin mukaisesti, eivätkä Kierrätyspalvelut sisälly jatkuvien toimintojen osavuosiraporttiin. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että Lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

Delete ilmoitti 29.6.2022, että Delete Group ‑konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Kierrätyspalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Ympäristöpalvelut Oy:n, kaikki osakkeet Remeo Holding II Oy:lle, mistä konserni sai 36,2 miljoonan euron nettotuoton. Yrityskaupan toteutumisen jälkeen Delete Group ei enää harjoita kierrätyspalveluliiketoimintaa. Mahdolliset kaupan jälkeiset kierrätyspalveluliiketoimintaan liittyvät kulut raportoidaan IFRS 5 ‑standardin mukaisesti vuoden 2022 aikana.

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

Delete Group Oyj

Hallitus

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen palveluksessa on noin 600 ammattilaista 27 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Group Oyj osavuosiraportti Q3 2022