Sisäpiiritieto: Delete Group Oyj siirtää sen kaikkien vuonna 2024 erääntyvien etuoikeutettujen vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen vapaaehtoisen lunastuksen päivämäärää

Delete Group Oyj (“Delete “) ilmoitti 12.5.2023, että sen osakkeenomistajat olivat allekirjoittaneet Remondis Maintenance & Services International GmbH:n kanssa sitovan kauppa- ja ostosopimuksen, joka koskee Deleten kaikkien osakkeiden myyntiä (“Transaktio“). Lisäksi Delete ilmoitti, että se tulisi, edellyttäen että kaikki kaupan tavanomaiset voimaansaattamisen ehdot täyttyvät mukaan lukien Transaktion toteuttamiseksi vaadittavat kilpailuviranomaisten hyväksynnät (“Hyväksynnät“), vapaaehtoisesti lunastamaan (“Lunastus“) sen vuonna 2024 erääntyvän vakuudellisen joukkovelkakirjan (ISIN FI4000252119) (“Joukkovelkakirja“) kaikki liikkeessä olevat lainaosuudet ja että se tulisi vahvistamaan Transaktion toteutuksen tarkan päivämäärän, kun Hyväksynnät on saatu.

Päivityksenä Transaktion liittyen, Ruotsin kilpailuviranomainen (Konkurrensverket) (jäljempänä “Kilpailuviranomainen“) aloitti 2.8.2023 perusteellisen (Phase 2) lisätutkinnan Transaktiosta, pidentäen Kilpailuviranomaisen tutkintaa ja antaen viranomaiselle lisäaikaa antaa lopullinen päätöksensä. Kilpailuviranomaisen käsittely on vielä kesken ja on mahdollista, ettei Transaktiota voida saattaa päätökseen vuoden 2023 aikana, kuten on aiemmin ennakoitu.

Yllä mainittujen syiden johdosta Delete odottaa nyt, että Transaktio toteutetaan maaliskuun 2024 loppuun mennessä (“Toteutuspäivä“) ja että Joukkovelkakirjojen Lunastuksen aikataulua siirretään vastaavasti. Ehtojen mukaisesti Lunastus suoritetaan arvolla, joka on 101 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellisarvosta, minkä lisäksi Delete maksaa Ehtojen mukaisesti Joukkovelkakirjalle kertyneet mutta maksamattomat korot (Toteutuspäivään asti ja se mukaan lukien) (yhteensä, “Lunastussumma“). Toteutuspäivänä Lunastussumman kattamiseksi tarvittavat varat maksetaan Nordea Bank Abp:ssa olevalle Deleten sulkutilille (“Escrow-tili“), jolta varat käytetään Lunastukseen Toteutuspäivää seuraavana arkipäivänä (“Lunastuspäivä“). Vakuusasiamies Nordic Trustee Oy vapauttaa kaikki Deleten Joukkovelkakirjojen vakuutena olevat vakuudet ja takaukset (pois lukien Escrow-tilin panttauksen) Toteutuspäivänä, kun Lunastussumma on maksettu Escrow-tilille.

Delete seuraa edelleen vaadittujen Hyväksyntöjen täyttymistä, ja Transaktion ja Lunastuksen tarkka aikataulu vahvistetaan, kun Hyväksynnät on saatu.

Delete Group Oyj

LISÄTIETOJA

Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla ja sen palveluksessa on noin 675 ammattilaista 29 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. www.delete.fi