Q3-raportti 2017

DELETE GROUP (Ax DEL1 Oy)

Q3-raportti: tammi-syyskuu 2017 (IFRS, pro forma1), tilintarkastamaton)

DELETE GROUPIN TEOLLISUUS- JA KIINTEISTÖPALVELUT SEKÄ KIERRÄTYS- JA JÄTTEENKÄSITTELYPALVELUT -LIIKETOIMINTOJEN KOLMANNEN NELJÄNNEKSEN TUOTTO ON VAHVALLA TASOLLA JA PURKUPALVELUT-LIIKETOIMINTA ON ELPYMÄSSÄ

 

KESKEISTÄ HEINÄ-SYYSKUULTA 2017

 • Liikevaihto laski 2 prosenttia 50,9 (Q3 2016: 52,1) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA)2) laski 4 prosenttia ja oli 8,2 (8,5) miljoonaa euroa
 • Nettovelka kasvoi 10 prosenttia 85,9 (77,9) miljoonaan euroon
 • Operatiivinen kassavirta laski 6,4 miljoonaa euroa ja oli 0,1 (6,5) miljoonaa euroa
 • Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut- ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut -liiketoimintojen kolmannen neljänneksen kannattavuus oli korkealla tasolla
 • Purkupalvelut toipui kannattavalle tasolle heikon toisen neljänneksen jälkeen

KESKEISTÄ TAMMI–SYYSKUULTA 2017 

 • Liikevaihto laski 1 prosentin 132,2 (133,1) miljoonaan euroon
 • Oikaistu käyttökate (EBITDA) laski 33 prosenttia ja oli 10,5 (15,8) miljoonaa euroa
 • Nettovelka kasvoi 10 prosenttia 85,9 (77,9) miljoonaan euroon
 • Operatiivinen kassavirta laski 8,1 miljoonaa euroa ja oli -2,9 (5,2) miljoonaa euroa
 • Purkupalvelut-liiketoimintaa vahvistamaan hankittiin yritykset Mäkelä ja Hernesniemi
 • Purkupalvelut-liiketoiminnan heikko ensimmäinen vuosipuolisko vaikutti kielteisesti Deleten kannattavuuteen

 

AVAINLUVUT

Avainluvut 7–9/
2017
7–9/
2016
Muutos 1–9/
2017
1–9/
2016
Muutos
Liikevaihto,
milj. euroa
50,9 52,1 -2,3 % 132,2 133,1 -0,7 %
Oikaistu
käyttökate (EBITDA),
milj. euroa
8,2 8,5 -3,5 % 10,5 15,8 -33,4 %
Oikaistu
käyttökate (EBITDA),
% liikevaihdosta
16,1 % 16,3 % -1,3 % 8,0 % 11,9 % -32,9 %
Nettovelka,
milj. euroa
85,9 77,9 10,4 % 85,9 77,9 10,4 %

 

VUODEN 2017 NÄKYMÄT

Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut- ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut -liiketoimintojen tuloksen odotetaan pysyvän hyvänä. Purkupalvelut-liiketoiminta on alkanut elpyä, ja loppuvuoden näkymät ovat kohentuneet.

Kannattavuuden odotetaan parantuvan toisella vuosipuoliskolla, mutta koko vuoden tuloksen ei uskota saavuttavan vuoden 2016 tasoa.

 

JUSSI NIEMELÄ, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut- ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut -liiketoimintojen vahvan tuloksen vuoksi kolmannesta neljänneksestä tuli odotetun kaltainen. Purkupalvelut-liiketoiminta toipui takaisin voitolliseksi. Silti sen kannattavuus oli heikompi kuin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Ruotsin markkinoiden suurten projektien vähyyden vuoksi. Odotamme Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut- ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut -liiketoimintojen hyvän kehityksen jatkuvan myös neljännellä neljänneksellä ennen sesongin hidastumista talven ajaksi. Purkumarkkinoiden näkymät ovat edelleen positiiviset, ja myös Ruotsin projektitarjouskilpailujen määrä on kasvanut kesästä lähtien.”

Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut -liiketoiminnan kannattavuus jatkui vahvana hyvän palvelutason ja resurssien korkean käyttöasteen ansiosta. Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut-liiketoiminnan kannattavuus oli kolmannella neljänneksellä ennätystasolla, vaikkakin suhteellinen oikaistu käyttökate (EBITDA-%) laski edellisvuodesta korkeampien käsittelykustannusten vuoksi. Kustannusten nousu johtui ennätyksellisen suurista sisäänottomääristä.

Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana ryhdyimme vahvistamaan Purkupalvelut-liiketoiminnan johtamista ja kontrolleja. Tällä on ollut tavoiteltu suotuisa vaikutus, eikä kolmannen vuosineljänneksen aikana ollut merkittäviä projekteihin liittyviä ongelmia. Jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen suurien projektien ja tehokkuuden varmistamiseksi, jotta kannattavuus parantuisi edelleen.

Purkupalvelut-liiketoiminnan vastoinkäymisistä huolimatta strategiamme toteutus edistyy hyvin. Olemme ryhtyneet toimiin tukeaksemme vahvaa ja kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että lisäinvestointien kautta. Kolmannella neljänneksellä lisäsimme resursseja markkinakartoitukseen, yrityskauppojen tukemiseen ja projektiorganisaatioon ja samalla jatkoimme kasvuinvestointeja kone- ja kalustokapasiteettiin.

Olen ollut Delete Groupin johdossa nyt seitsemän vuotta, ja jätän tehtäväni ensi vuoden helmikuun lopussa. Kuluneiden vuosien aikana olemme tehneet Deletestä yhden alan johtavista toimijoista. Jatkossa tulen toimimaan hallituksen neuvonantajana.”

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut

Teollisuuden puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja tänä vuonna teollisuuden asiakkaiden huoltoseisokkien odotetaan lisääntyvän jonkin verran viime vuodesta. Markkinoilla arvostetaan kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Purkupalvelut

Rakennusmarkkinoiden positiivinen kehitys tarjoaa suotuisan toimintaympäristön myös Purkupalvelut-liiketoiminnalle. Tilastokeskuksen (20.10.2017) mukaan uudisrakentaminen jatkoi kasvuaan Suomessa kesä–elokuussa 2017: vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna rakennushankkeita aloitettiin tilavuudella mitattuna 17,2 prosenttia ja asuinrakennushankkeita 24,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liiketilojen rakennuslupien määrä kasvoi edellisvuodesta, kun asuinrakennusten rakentamisen kuutiomäärä pysyi lähes edellisvuoden tasolla.

Myös Ruotsissa rakennusmarkkinat kasvoivat merkittävästi. Ruotsin tilastokeskuksen (18.8.2017) mukaan uudis- ja muutosrakennusten asuntomäärä kasvoi 22 prosenttia vuoden 2017 tammi–kesäkuussa viime vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Sekä Suomessa että Ruotsissa vanheneva rakennuskanta lisää purkupalvelujen kysyntää ja 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat peruskorjauksen tarpeessa.

Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uuteen sääntelyyn, esimerkiksi EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä, rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon ja uuteen asbestilainsäädäntöön. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämän ansiosta kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelujen kysyntä pysyy korkealla tasolla.

 

LIIKEVAIHTO (pro forma)

Kolmannella neljänneksellä Delete Groupin liikevaihto oli lähellä edellisvuoden tasoa ja oli 50,9 (52,1) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut- ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut -liiketoiminnoissa kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan projektivolyymien laskua.

Kolmannella neljänneksellä liikevaihto kasvoi Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut- ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut -liiketoiminnoissa, mutta pieneni jonkin verran Purkupalvelut-liiketoiminnassa. Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut -liiketoiminnassa liikevaihto oli 22,8 (22,5) miljoonaa euroa, ja se kasvoi 1,8 prosenttia kohentuneen yleisen kysynnän, uusien palvelusopimuksien ja useiden uusien huoltoseisokkiprojektien ansiosta. Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 23,0 prosenttia 6,2 (5,0) miljoonaan euroon. Orgaanista kasvua tukivat kolme uutta vuonna 2016 avattua jätteen vastaanottoasemaa. Purkupalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 22,5 (26,7) miljoonaa euroa, ja se laski 15,4 prosenttia. Laskun syynä oli suurten projektien vähyys Ruotsissa kolmannen neljänneksen aikana.

Tammi–syyskuussa Delete Groupin liikevaihto oli lähellä edellisvuoden tasoa ja oli 132,2 (133,1) miljoonaa euroa. Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut- ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut -liiketoimintojen hyvä tilanne kompensoi Purkupalvelut-liiketoiminnan volyymien laskua.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO (pro forma)

Milj. euroa 7–9/
2017
7–9/
2016
Muutos 1–9/
2017
1–9/
2016
Muutos 2016
Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut 22,8 22,5 1,8 % 57,5 55,8 3,0 %  76,2
Purkupalvelut 22,5 26,7 -15,4 % 61,5 69,5 -11,6 % 92,8
Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut 6,2 5,0 23,0 % 16,1 12,3 30,7 % 17,6

 

TALOUDELLINEN TULOS (pro forma)

Delete Groupin kolmannen neljänneksen oikaistu käyttökate (EBITDA) pysyi suhteellisen vakaana ja laski edellisvuodesta 3,5 % eli 8,2 (8,5) miljoonaan euroon. Tähän vaikuttivat liikevaihdon hienoinen lasku, sekä myynti- hallinto- ja yleiskustannukset panostuksista myynnin ja tukitoimintojen vahvistamiseksi.

Kolmannella neljänneksellä Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut -liiketoiminnan suhteellinen käyttökate (EBITDA-%) oli 25,1 (24,7) prosenttia, ja se parani viime vuodesta kaluston paremman hyödyntämisen ansiosta. Purkupalvelut-liiketoiminnan suhteellinen käyttökate (EBITDA-%) oli 11,2 (10,9) prosenttia, mikä oli projektien parantuneen valvonnan ansiosta parempi kuin viime vuonna. Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut-liiketoiminnan suhteellinen käyttökate (EBITDA-%) oli 26,6 (28,3) prosenttia. Sen heikkenemisen syinä olivat suurien volyymien ja kierrätyspolttoaineen laskevan markkinahinnan vuoksi nousseet käsittelykustannukset.

Konsernin oikaistu käyttökate (EBITDA) oli tammi–syyskuussa 10,5 (15,8) miljoonaa euroa. Pudotus edellisvuoteen johtuu pääasiassa heikosta toisesta neljänneksestä, jolloin projektien toteutuksessa oli ongelmia. Kyseiset projektit ovat kuitenkin nyt saatu päätökseen. Ilman projektien toteuttamiseen liittyviä ongelmia vuoden 2017 tammi–syyskuun kannattavuus olisi ollut lähellä viime vuoden tasoa.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) (pro forma)

Milj. euroa 7–9/
2017
7–9/
2016
Muutos 1–9/
2017
1–9/
2016
Muutos 2016
Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut 5,7 5,5 3,5 % 10,6 9,3 13,7 % 13,5
Purkupalvelut 2,5 2,9 -13,0 % 1,5 8,0 -81,8 % 10,0
Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut 1,6 1,4 15,5 % 3,8 3,5 8,3 % 4,5

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Operatiivinen kassavirta oli 0,1 (6,5) miljoonaa euroa edellisvuotta korkeamman käyttöpääoman vuoksi, ja siihen vaikuttivat heikentävästi noin 2,3 miljoonan euron myöhästyneet saatavat suurelta asiakkaalta kolmannella neljänneksellä. Asiakas on suorittanut kyseiset viivästyneet saatavat katsauskauden jälkeen lokakuussa. Edelliseen kauteen liittyvä korjaus käyttöpääoman ja investointitoimien välillä vaikutti heikentävästi kolmannen neljänneksen operatiiviseen kassavirtaan, vaikutuksen ollessa -0,8 miljoonaa euroa. Tämä vaikutti myös vertailtavuuteen. Korjaus ei vaikuta kokonaiskassavirtaan.

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2017 syyskuun lopussa 2,2 (7,6) miljoonaa euroa. Lisäksi Delete Groupilla on nostamattomia vahvistettuja luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Delete Groupin korollinen velka oli 88,1 (85,5) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa korollinen nettovelka oli 85,9 (77,9) miljoonaa euroa. Luottofasiliteetin neljänneksittäin tarkistettava nettovelan ja käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi hyvällä marginaalilla syyskuun lopussa.

Vuoden 2017 syyskuun lopussa taseen loppusumma oli 191,4 (192,3) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä oli yhteensä 36,6 (36,2) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste3) oli 37 (39) prosenttia.

 

INVESTOINNIT JA YRITYSTRANSAKTIOT

Vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 1,4 (2,0) miljoonaa euroa. Kolmannen neljänneksen raportoidut investoinnit olivat 0,6 miljoonaa euroa, mutta niihin vaikutti käyttöpääoman ja investointien välinen 0,8 miljoonan euron korjaus.

Kolmannella neljänneksellä ei ollut yrityskauppoihin liittyviä transaktioita tai muita investointeja.

 

MUUT KESKEISET TAPAHTUMAT

Katsauskauden aikana tai sen jälkeen ei ole ollut merkittäviä tapahtumia.

 

MUUTOKSET JOHDOSSA

Seitsemän vuotta Delete Group Oy:n johdossa ollut konsernijohtaja Jussi Niemelä on ilmoittanut astuvansa syrjään tehtävistään 28.2.2018. Hän jatkaa konsernijohtajana uuden konsernijohtajan nimeämiseen asti ja toimii jatkossa hallituksen neuvonantajana.

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA RISKIENHALLINTA

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Deleten keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen laatu- ja taloustekijöihin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, kasvustrategian toteuttamiseen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.

Delete Group vahvistaa, että vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä ei ole tapahtunut merkittäviä, edellä kuvailtujen riskien takia liiketoimintaan vaikuttavia muutoksia.

 

TALOUSKALENTERI 2017

Delete Group julkistaa neljännen neljänneksen 2017 tulostiedotteen 28.2.2018.

 

LISÄTIEDOT

Jussi Niemelä, konsernijohtaja, Delete Group Oy

Puh. +358 400 462 696, sähköposti: jussi.niemela@delete.fi

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oy

Puh. +358 400 357 767, sähköposti: ville.mannola@delete.fi

www.deletegroup.fi

 

________________________________________________________________________

1) pro forma: hankitut yritykset on raportoitu nykyisellä ja vertailujaksolla.
2) oikaistu käyttökate (EBITDA): käyttökate ennen sellaisten poikkeuksellisten erien huomioimista, jotka eivät sisälly tavanomaiseen liiketoimintaan.
3) omavaraisuusaste = oma pääoma/(varat-ennakkomaksut)]

 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete on Suomessa ja Ruotsissa toimiva johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja, joka tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita.  Toiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen yli 30 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Yhtiön pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 870 ammattilaista yli 30 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

 

Delete Group Q3 2017_FI

Appendix Delete Interim report Q3 2017