Liikevoitto vakaalla tasolla, kassavirta vahvistui

DELETE GROUP OYJ, Pörssitiedote 13.5.2020, klo 12:00 EEST

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DELETE GROUP OYJ

Osavuosiraportti tammi–maaliskuu 2020 (IFRS, tilintarkastamaton)

Delete Group tiedotti marraskuussa 2019, että se selvittää mahdollisuuksia myydä Purkupalvelut-liiketoiminnan tai sen osia. Yhtiö on saanut divestointeihin vaadittavat hyväksynnät rahoittajiltaan. Myyntiprosessi on saatettu loppuun Ruotsin liiketoimintojen osalta ja Suomen osalta se on käynnissä. Purkupalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä katsauksessa IFRS 5 -standardin “Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot” mukaisesti, eikä se sisälly tilinpäätöksessä Jatkuvien toimintojen lukuihin. Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitetyt luvut ja tuloslaskelmaan liittyvät vuosineljännesten ja koko vuoden luvut, mukaan lukien vuoden 2018 vastaavat ajanjaksot, sisältävät vain Jatkuvat toiminnot. Tässä tilinpäätöstiedotteessa Purkupalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä Myytävänä olevat toiminnot, ja Puhdistuspalvelut- sekä Kierrätyspalvelut-liiketoiminnasta termiä Jatkuvat toiminnot. Delete Group jakaa talous- ja muuta tietoa pro forma ‑muodossa purkuliiketoiminnan asiakkaille tarpeen mukaan.

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–MAALISKUULTA 2020

  • Liikevaihto laski 2 prosenttia 22,1 (Q1 2019: 22,5) miljoonaan euroon
  • Käyttökate (EBITDA) laski 0,0 miljoonaa euroa -0,6 (-0,5) miljoonaan euroon
  • Liikevoitto (EBIT) laski 0,1 miljoonaa euroa -3,7 (-3,6) miljoonaan euroon
  • Nettovelka kasvoi 3 prosenttia 123,7 (120,6) miljoonaan euroon
  • Operatiivinen rahavirta kasvoi 4,6 miljoonaa euroa 1,2 (-3,4) miljoonaan euroon
  • Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin maaliskuussa 2020

AVAINLUVUT

1–3/2020 1–3/2019 Muutos 1–12/2019
Liikevaihto, milj. euroa 22,1 22,5 -1,8 % 125,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa -0,6 -0,5 -2,4 % 11,7
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 0,0 -0,4 94,0 % 13,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -0,1 % -1,8 % 1,7 %-yks. 10,5 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -3,7 -3,6 1,4 % -1,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa -3,1 -3,5 9,8 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -14,2 -15,4 % 1,2 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa -7,4 -5,8 -26,9 % -9,4
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -7,7 -6,8 -13,3 % -42,1
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa 1,2 -3,4 1,7
Nettovelka3), milj. euroa 123,7 120,6 2,5 % 122,4

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

COVID-19-pandemian ja siihen liittyvän talouskehityksen epävarmuuden vuoksi Delete perui vuotta 2020 koskevat näkymänsä 3.4.2020Delete julkistaa jälleen näkymänsä, kun liiketoiminnan ennustettavuus paranee ja vuoden 2020 tuloskehitystä voidaan paremmin arvioida. Pandemian vuoksi eräät Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan teollisuusasiakkaat ovat siirtäneet huoltoseisokkeja vuoden toiselta kvartaalilta myöhempään ajankohtaan vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Yhtiön 25.2.2020 julkaisemat ja 3.4.2020 perumat näkymät vuodelle 2020:

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kysynnän arvioidaan kasvavan vuonna 2020. Kierrätettävän jätteen määrän odotetaan pysyvän tasaisena vuonna 2020 ja kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan parantuvan asteittain vuonna 2020 parantaen Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tulosta.

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2020.”

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Ensimmäinen neljännes oli melko tyypillinen hiljainen talvikausi. Helmikuun jälkeen olimme hyvällä polulla selvästi edellisvuotta parempaan tulokseen, mutta sen sijaan päädyimme samalle tasolle kuin vuonna 2019, kun COVID-19 vaikutti liiketoimintaamme maaliskuussa. Pandemian pääasiallinen vaikutus oli, että Puhdistuspalvelujen kiireisen sesongin suunniteltua alkua kahden suuren prosessiteollisuuden huoltoseisokin osalta lykättiin vuoden jälkipuoliskolle. COVID-19-tilanteella oli rajallinen vaikutus Kierrätyspalveluihin.

Puhdistuspalvelujen liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3 prosenttia, kun leudon talven ansiosta viemäripalvelut pystyivät toimimaan tehokkaammin. Maaliskuun huoltoseisokkien puuttumisen vuoksi myyntimix ja toiminnan tuottavuus eivät olleet halutulla tasolla, minkä vuoksi kannattavuus ei saavuttanut edellisvuoden tasoa.

Kierrätyspalvelujen liikevaihto laski 10 %. Syynä oli pääasiassa avainasiakkaan päätös tuottaa itse jätteenkäsittelyn, minkä vuoksi volyymia menetettiin. Kannattavuus kuitenkin parani edellisvuoteen verrattuna sekä absoluuttisesti että etenkin suhteessa myyntiin, minkä mahdollistivat tuotannon tehokkuus ja kierrätyspolttoaineen turvatut vakaat toimituskiintiöt.

Maaliskuussa onnistuimme tappiollisen Purkupalvelut-liiketoimintamme myynnissä Ruotsissa, ja strategiatyö kunnossapitoon keskittyvän Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme tarjonnan ja tehokkuuden kehittämiseen on hyvässä vauhdissa, ensimmäisessä vaiheessa Ruotsissa. Suomen Purkupalvelujen osalta myyntiprosessi on käynnissä, ja arvioimme sen kestävän kauemmin markkinoiden tämänhetkisen yleisen epävarmuuden vuoksi. Suomen Purkupalvelut on hyvässä kunnossa ja tuottaa positiivista rahavirtaa, ja siitä lähtien, kun yhtiöitimme liiketoiminnan itsenäiseksi yhtiöksi vuoden 2019 lopulla, se on toteuttanut kasvustrategiaansa hyvin. Ruotsissa tehdyn divestoinnin yhteydessä pystyimme tehostamaan toimintamallia ja johtamisjärjestelmää, mikä on jo johtanut konsernin hallintokustannusten alentumiseen. Toimintaa voidaan tehostaa lisää, kun suunnitellut divestoinnit Suomessa toteutuvat.

Peruimme vuoden 2020 näkymämme 3.4., ja julkaisemme näkymämme uudelleen, kun COVID-19:n seuraukset ovat selvemmin arvioitavissa. Voimme jo nyt sanoa, että toinen neljännes on selvästi normaalia heikompi erityisesti Puhdistuspalveluissa, mutta tämänhetkisen arvioimme mukaan vuoden jälkipuoliskon tulisi olla parempi. Meitä lohduttaa jonkin verran tämänhetkinen tieto, että Puhdistuspalvelujen toiselta neljännekseltä lykättyjen huoltoseisokkien tulisi tapahtua kesän jälkeen tai viimeistään keväällä 2021, ja uskomme, että liiketoimintaamme tukevat megatrendit eivät ole pohjimmiltaan muuttuneet, vaikka lyhyen aikavälin epävarmuutta on edelleen.

Ryhdyimme maaliskuussa määrätietoisiin toimiin pitääksemme työntekijämme ja asiakkaamme mahdollisimman hyvin turvassa. Noudatamme terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi myös asiakkaitamme, joiden kanssa toimimme. Olemme pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki tehtävät normaaliin tapaan. Olemme valmistautuneet normaalia hiljaisempaan kevätkauteen lomauttamalla henkilöstöä tarpeen mukaan sekä Suomessa että Ruotsissa. Tämä on tehokkain tapa mukauttaa operatiivista kapasiteettiamme. Olemme tehneet toimenpiteitä hallinnollisissa toiminnoissa tehokkuuden lisäämiseksi ja lisänneet kontrolleja käyttöpääomanhallinnan ja investointien suhteen suojataksemme rahavirtaamme.”

MARKKINAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden huoltoseisokkiaikataulut ovat vuonna 2020 samalla tasolla kuin vuonna 2019; seisokit siirtyvät kuitenkin vuoden alkupuoliskolta jälkipuoliskolle. COVID-19:n seurausten vuoksi kuitenkin myös lisälykkäykset ovat mahdollisia. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalveluiden kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla, mutta vakaalla tasolla, ja sen arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuoden 2020 aikana. COVID-19:llä voi olla negatiivinen vaikutus kierrätettävien materiaalien määriin.

LIIKEVAIHTO

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 22,1 (22,5) miljoonaa euroa orgaanisen kasvun ollessa -2 prosenttia edellisvuodesta.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 17,7 (17,1) miljoonaa euroa orgaanisen kasvun ollessa 3 prosenttia. Kasvu liittyi viemäri- ja muun infrastruktuurin kunnossapidon hyvään kehitykseen, joka kompensoi kahden suunnitellun teollisuuden huoltoseisokin siirtymistä vuoden 2020 jälkipuoliskolle.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi orgaanisesti -10 prosenttia 5,8 (6,4) miljoonaan euroon, ja yleinen aktiivisuus markkinoilla oli hieman vähäisempää kuin edellisvuonna. Laskuun vaikutti pääasiassa avainasiakkaan päätös tuottaa itse jätteenkäsittely johtaen jätevirtojen menetykseen.

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut 17,7 17,1 3,4 % 102,8
Kierrätyspalvelut 5,8 6,4 -9,9 % 28,1
Eliminoinnit -1,4 -1,1 33,1 % -5,1
Konserni yhteensä 22,1 22,5 -1,8 % 125,8

Segmenttikohtaiset myynnit sisältävät konsernin sisäisen myynnin, joka on erikseen eliminoitu konsolidoi-dusta konsernimyynnistä. Segmenttikohtaiset kasvulukemat pohjautuvat taulukon segmenttimyynteihin.

TALOUDELLINEN TULOS

Delete Groupin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 0,3 miljoonaa euroa -3,1 (-3,5) miljoonaan euroon. Operatiivisesti liikevoittoa paransivat eniten pienemmät hallintokulut, jotka mahdollisti pääasiassa Ruotsin toimintamallin ja johtamisrakenteen uudelleenjärjestely purkuliiketoimintojen myynnin yhteydessä.

Ensimmäisellä neljänneksellä Puhdistuspalvelujen liikevoittoprosentti heikkeni -9 prosenttiin (-5 %), minkä syynä oli heikompi myyntimix lykättyjen huoltoseisokkien ja siihen liittyvän heikon tuottavuuden, tilapäisen liiallisen henkilöstön ja Ruotsissa toteutettujen matalan katteen infrastruktuuritöiden vuoksi. Kierrätyspalvelujen liikevoittoprosentti parani hieman jätteiden lajittelun tehokkuuden ja tuottavuusparannusten ansiosta 1 prosenttiin (0 %), vaikka volyymit eivät olleet tavoitellulla tasolla.

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut 0,7 1,0 -33,1 % 17,0
Kierrätyspalvelut 0,7 0,7 6,5 % 3,3
Hallinto -2,0 -2,2 12,9 % -8,6
Konserni yhteensä -0,6 -0,5 -2,4 % 11,7

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 Muutos 1–12/2019
Puhdistuspalvelut -1,5 -0,8 -85,3 % 9,1
Kierrätyspalvelut 0,1 0,0 114,0 % 0,8
Hallinto -2,2 -2,8 22,2 % -10,8
Konserni yhteensä -3,7 -3,6 -1,4 % -1,0

Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat -3,6 (-2,0) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pääasiassa Ruotsin kruunun heikentymisestä johtuvasta realisoimattomasta valuuttakurssitappiosta. Tammi–maaliskuussa voitto ennen veroja oli -7,2 (-5,6) miljoonaa euroa, tuloverot olivat 0,1 (0,2) miljoonaa euroa ja Jatkuvien toimintojen nettotulos oli -7,4 (-5,8) miljoonaa euroa.

Tammi–maaliskuussa tilikauden nettotulos mukaan luettuina Myytävänä olevat toiminnot oli -7,7 (-6,8) miljoonaa euroa. IFRS 5:n mukaisesti myytävänä oleviksi luokiteltujen toimintojen tiivistetyt taloustiedot on ilmoitettu liitetiedoissa.

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–maaliskuussa 1,2 (-3,4) miljoonaa euroa. Kasvu johtui pienemmästä nettokäyttöpääomasta.

Delete Groupin rahavarat Myytävänä olevien toimintojen rahavarat mukaan luettuina olivat vuoden 2020 maaliskuun lopussa 4,8 (4,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 128,4 (124,6) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 110,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 9,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista ja leasingveloista. Konsernilla on 16,0 miljoonaa euroa nostamattomia luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Luottofasiliteetin vuosineljänneksittäin tarkistettava nostetun luottofasiliteetin ja oikaistun käyttökatteen suhteeseen liittyvä kovenanttiehto täyttyi maaliskuun 2020 lopussa.

Konsernin nettovelka oli maaliskuun 2020 lopussa 123,7 (120,6) miljoonaa euroa. Kasvun syynä olivat lähinnä pienemmät tuotot.

Vuoden 2020 maaliskuun lopussa taseen loppusumma oli 185,8 (225,4) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa myytävänä olevien omaisuuserien liikearvon alentumisesta vuoden 2019 lopussa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 33,2 (44,8) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa myytävänä olevien omaisuuserien IFRS 5 ‑luokittelusta. Omavaraisuusaste5) oli 12,1 % (28,3 %), ja siihen vaikutti pääasiassa omaan pääomaan heikentävästi vaikuttanut liikearvon alentuminen.

IFRS 5 ‑standardin mukaan Myytävänä olevat toiminnot sisältyvät konsernin taseeseen, mutta ne kootaan ja raportoidaan erillisillä riveillä. Myytävänä olevissa toiminnoissa raportoitiin 44,4 miljoonaa euroa varoja ja 10,7 miljoonaa euroa velkoja.

Avainluvut 1–3/2020 1–3/2019 Muutos 1–12/2019
Oman pääoman tuotto, % -30,5 % -10,2 % -20,3 %-yks. -85,4 %
Nettovelka, milj. euroa 123,7 120,6 2,5 % 122,4
Omavaraisuusaste, % 12,1 % 28,3 % -16,2 %-yks. 14,5 %

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2020 tammi–maaliskuussa 1,0 (1,7) miljoonaa euroa. Tammi–maaliskuussa 2020 ei tehty yritysostoja.

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

Vuoden 2020 tammi–maaliskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Suuri jätekasa syttyi palamaan Deleten Ruskon kierrätys- ja jätteenkäsittelylaitoksella 11.5.2020. Palo sammutettiin paikallisen pelastuslaitoksen toimesta samana päivänä, eikä se aiheuttanut välittömiä henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Palo oli todennäköisesti itsestään syttynyt onnettomuus. Laitoksen toiminta oli pysähdyksissä 11.-12. toukokuuta. Delete pahoittelee lähialueen asukkaille aiheutunutta häiriötä.

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin kasvustrategian toteuttamisen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.

Ruotsin Purkupalvelujen divestoinnin myötä riski projektien toteuttamisesta on vähentynyt merkittävästi. COVID-19:ään liittyvät epävarmuudet ovat lisänneet rahoitusriskejä. Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa

Ax DEL Oy (85 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (15 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

Delete Group Oyj:n 8.4.2020 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2019 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2019.

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2020. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

LAUSUNTO OSAVUOSIRAPORTIN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

TALOUSKALENTERI 2020

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2020 puolivuotiskatsauksen tammi–kesäkuulta 21.8.2020 ja vuoden 2020 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen 13.11.2020.

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

Milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019
Liikevoitto (EBIT) -3,7 -3,6 -1,0
Oikaisut 0,5 0,1 1,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT) -3,1 -3,5 0,5
       
Milj. euroa 1–3/2020 1–3/2019 1–12/2019
Käyttökate (EBITDA) -0,6 -0,5 11,7
Oikaisut 0,5 0,1 1,5
Oikaistu käyttökate (EBITDA) 0,0 -0,4 13,2

KAAVAT

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä Q1-raportti ei ole IAS 34 ‑standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa raportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. Tähän osavuosikatsaukseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

IFRS 5: Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

Delete Group Oyj

Hallitus

LISÄTIEDOT

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

www.delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on Pohjoismaiden johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja. Konserni tarjoaa palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Puhdistuspalvelut, Purkupalvelut (myytävänä) ja Kierrätyspalvelut. Delete Group syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete Group on ostanut vuoden 2011 jälkeen yli 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin 900 ammattilaista yli 36 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Release