Liikevaihto jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä, Purkupalvelut painoivat liikevoittoa

DELETE GROUP OYJ, Pörssitiedote 12.11.2019, klo 15:00 EET

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

DELETE GROUP OYJ 

Osavuosiraportti tammi-syyskuu 2019 (IFRS, tilintarkastamaton) 

LIIKEVAIHTO JATKOI KASVUAAN KOLMANNELLA VUOSINELJÄNNEKSELLÄ, PURKUPALVELUT PAINOIVAT LIIKEVOITTOA  

KESKEISET TALOUSTIEDOT HEINÄ-SYYSKUULTA 2019 

  • Liikevaihto kasvoi 11 prosenttia 57,7 (Q3 2018: 52,0) miljoonaan euroon 
  • Käyttökate (EBITDA) laski 0,3 miljoonaa euroa 7,7 (8,1) miljoonaan euroon 
  • Liikevoitto (EBIT) laski 1,8 miljoonaa euroa 3,4 (5,2) miljoonaan euroon 
  • Nettovelka kasvoi 19 prosenttia 128,1 (107,2) miljoonaan euroon 
  • Operatiivinen rahavirta laski 0,7 miljoonaa euroa 1,3 (2,1) miljoonaan euroon 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI-SYYSKUULTA 2019 

  • Liikevaihto kasvoi 10 prosenttia 154,7 (141,2) miljoonaan euroon. 
  • Käyttökate (EBITDA) laski 2,7 miljoonaa euroa 12,6 (15,3) miljoonaan euroon 
  • Liikevoitto (EBIT) laski 7,5 miljoonaa euroa -0,2 (7,3) miljoonaan euroon 
  • Operatiivinen rahavirta laski 6,4 miljoonaa euroa -4,1 (2,3) miljoonaan euroon 
  • 25 miljoonan euron joukkovelkakirjojen lisäerän liikkeeseenlasku toteutettiin huhtikuussa ja käytettiin revolveriluottofasiliteetin takaisinmaksuun 

AVAINLUVUT 

7–9/2019  7–9/2018  Muutos  1–9/2019  1–9/2018  Muutos  1–12/2018 
Liikevaihto, milj. euroa  57,7  52,0  11 %  154,7  141,2  10 %  192,8 
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa  7,7  8,1  -4 %  12,6  15,3  -17 %  18,0 
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa  7,9  8,3  -4 %  13,7  16,3  -16 %  19,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta  13,7 %  15,9 %  -2,2 %-yks.  8,8 %  11,5 %  -2,7 %-yks.  10,3 % 
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa  3,4  5,2  -35 %  -0,2  7,3  7,2 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa  3,6  5,4  -34 %  0,9  8,3  -90 %  9,1 
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta  6,2 %  10,5 %  -4,3 %-yks.  0,6 %  5,9 %  -5,3 %-yks.  4,7 % 
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa  0,2  3,6  -95 %  -8,2  0,8  -0,5 
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa  1,3  2,1  -35 %  -4,1  2,3  15,7 
Nettovelka3), milj. euroa  128,1  107,2  19 %  128,1  107,2  19 %  100,0 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita. 

Delete Group on ottanut IFRS 16 -standardin (Vuokrasopimukset) käyttöön 1.1.2019 käyttäen muokattua takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista. 

VUODEN 2019 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON) 

Puhdistuspalvelujen kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2019. Purkupalvelujen kokonaiskysynnän arvioidaan pysyvän kohtalaisella tasolla, suurten purkuhankkeiden määrän laskiessa edellisvuodesta. Kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan kasvavan jonkin verran vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana.  

Delete Groupin liikevoiton ei odoteta nousevan vuoden 2018 tasolle. 

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA: 

”Kolmas vuosineljännes oli vaihteleva, sillä Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut kehittyivät myönteisesti, kun taas Purkupalveluissa oli projektien toteuttamiseen liittyviä haasteita, jotka heikensivät tulosta. Vaikka liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 11 prosenttia, liikevoitto (EBIT) laski 1,8 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasosta Purkupalveluiden haasteiden vuoksi. 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli vakuuttava. Kannattavuus parani korkean sesongin toimeksiantojen tehokkaamman toteutuksen ja ohjauksen ansiosta, vaikka liikevaihto pysyi ennallaan (muutos 0 %). 

Olen tyytyväinen siitä, että Kierrätyspalveluiden liikevoittoprosentti palautui vuoden haastavan alkupuoliskon jälkeen kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellusti 7 prosentin tasolle vuoden alkupuoliskon -1 prosentin tasolta. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti4) 8 prosenttia ja liikevoitto oli lähes edellisen vuoden tasolla. Kierrätyspolttoaineen vähäisenä pysynyt kysyntä ja rakennusjätteen kasvaneet käsittelykulut on pystytty asteittain kompensoimaan toimintaa tehostamalla ja hintoja korottamalla. 

Purkupalveluiden liikevaihto kasvoi 30 prosenttia vuonna 2018 tehtyjen yritysostojen tukemana. Yritysostot toivat kasvua 27 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus oli heikko, mikä johtui heikosta projektimixistä eli edellistä vuotta pienemmästä määrästä suuria projekteja. Lisäksi kannattavuus kärsi käynnissä olevien projektien kustannusarvioiden ylityksistä. 

Ilmoitimme katsauskauden jälkeen, että Delete on vuonna 2018 käynnistetyn strategisen arvioinnin perusteella pyytänyt taloudellisia neuvonantajiaan selvittämään Purkupalvelut-liiketoiminnan tai sen jonkin osan myyntivaihtoehtoja. Purkupalvelut-liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Uskomme, että Purkupalvelut-liiketoiminta hyötyisi omistajasta, jolla keskittyisi toimintaa edelleen sekä avaisi uusia laajentumismahdollisuuksia. Supistamalla yhtiön liiketoimintojen ulottuvuutta Delete pääsisi keskittymään vakaan ympäristöpalveluliiketoiminnan kehittämiseen Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan toimiessa uuden yhtiön liiketoiminnan perustana. 

Jatkamme palvelutarjontamme kehittämistä, maantieteellisen kasvun hakemista Suomesta ja Ruotsista ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. Jatkamme tehostamistoimien toteuttamista kaikissa segmenteissämme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta ja odotamme, että niiden vaikutus näkyy osittain vuoden 2019 tuloksessa.  

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Puhdistuspalvelut 

Puhdistuspalvelujen peruskysyntä pysyy vakaana, ja teollisuuden kysynnän arvioidaan pysyvän lähellä vuoden 2018 tasoa. Vuoden 2019 huoltoseisokkikierto on vuoden 2018 kaltainen. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Deleten kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.  

Kierrätyspalvelut 

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalveluiden kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla, mutta vakaalla tasolla.
 

Purkupalvelut 

Vaikka uusien rakennuslupien määrä on laskenut, purkupalvelujen kokonaiskysynnän arvioidaan pysyvän kohtalaisella tasolla siitä huolimatta, että suurten purkuhankkeiden määrä on tällä hetkellä viime vuotta vähäisempi. Kysyntää tukevat sen taustalla olevat tekijät: useita voimalaitoksia on tarkoitus poistaa käytöstä ja purkaa tulevina vuosina, vanheneva rakennuskanta lisää saneerauspurkupalvelujen kysyntää sekä Suomessa että Ruotsissa, kun 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella valmistuneita rakennuksia peruskorjataan. Julkisella sektorilla etenkin kuntien omistamat kiinteistöt, kuten sairaalat ja koulut, ovat saneerauksen tai jopa purkamisen tarpeessa. 

LIIKEVAIHTO 

Delete Groupin liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 57,7 (52,0) miljoonaa euroa kasvun ollessa 11 prosenttia viime vuodesta. Kasvuun vaikuttivat myönteisesti Purkupalvelut ja Kierrätyspalvelut. Tarkastelujakson orgaaninen kasvu oli 0 prosenttia ja yritysostopohjainen kasvu 11 prosenttia. 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 25,6 (25,7) miljoonaa euroa. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 6,7 (6,2) miljoonaan euroon. Se saavutettiin yksinomaan orgaanisella kasvulla, joka johtui pääasiassa hiljattain tehdyistä hinnankorotuksista ja jota tukivat merkittävät investoinnit kapasiteettiin viimeisimpien vuosineljännesten aikana. Purkupalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 27,0 (20,7) miljoonaa euroa, missä on kasvua 30 prosenttia edellisvuodesta. Syyskuussa 2018 tehdyt yrityskaupat toivat kasvua 27 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia. Suomen ja Ruotsin purkualan markkinat pysyivät kohtuullisen aktiivisina, ja vaikka jaksolla käynnistettiin joitakin suurempia projekteja, toimeksiannot olivat keskimäärin viimevuotista pienempiä. 

Konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 154,7 (141,2) miljoonaa euroa. Siihen vaikuttivat myönteisesti vahva orgaaninen kasvu Kierrätyspalveluissa (20 prosenttia) ja yrityskaupoista johtuva kasvu (20 prosenttia) Purkupalveluissa, kun taas Puhdistuspalveluiden liikevaihto ei kasvanut viime vuodesta (0 prosenttia). 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO 

Milj. euroa  7–9/2019  7–9/2018  Muutos  1–9/2019  1–9/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  25,6  25,7  0 %  66,0  65,8  0 %  88,0 
Kierrätyspalvelut 6,7 6,2 8 % 20,9 17,4 20 % 24,8
Purkupalvelut  27,0  20,7  30 %  71,8  60,0  20 %  83,4 
Eliminoinnit  -1,6  -0,6  156 %  -3,9  -2,1  89%  -3,4 
Konserni yhteensä  57,7  52,0  11 %  154,7  141,2  10 %  192,8 

Segmenttikohtaiset myynnit sisältävät konsernin sisäisen myynnin, joka on eliminoitu erikseen konsolidoidusta konsernimyynnistä. Segmenttikohtaiset kasvulukemat pohjautuvat taulukon segmenttimyynteihin.  

TALOUDELLINEN TULOS 

Konsernin vuoden 2019 kolmannen vuosineljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) laski viime vuodesta 1,9 miljoonaa euroa 3,6 (5,4) miljoonaan euroon. Operatiivisesti liikevoittoa heikensi Purkupalveluiden huono tulos.  

Puhdistuspalveluiden liikevoittoprosentti parani kolmannella vuosineljänneksellä 19 prosenttiin (18 %) onnistuneen resursoinnin myötä. Kierrätyspalveluiden liikevoittoprosentti parani ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen selvästi 7 prosenttiin (9 %) asteittain voimaan tulleiden hinnankorotusten ansiosta. Purkupalveluiden liikevoittoprosentti laski huomattavasti 1 prosenttiin (14 %) pääasiassa projektien kustannusarvioiden ylitysten vuoksi. Lisäksi tulokseen vaikutti viime vuotta pienempi suurten projektien määrä.

IFRS 16 ‑standardin käyttöönotolla on ollut hienoinen positiivinen vaikutus liikevoittoon ja merkittävämpi myönteinen vaikutus käyttökatteeseen tammisyyskuussa 2019. Tammi-syyskuussa 2019 se alensi vuokrakuluja 4,6 miljoonaa euroa, ja nosti poistokuluja 4,3 miljoonaa euroa ja korkokuluja 0,4 miljoonaa euroa. 

Konsernin oikaistu liikevoitto (EBIT) tammi-syyskuussa 2019 oli 0,9 (8,3) miljoonaa euroa. Puhdistuspalveluiden liikevoitto oli lähes edellisen vuoden tasolla, kun taas Purkupalveluiden ja Kierrätyspalveluiden tulokset olivat edellistä vuotta heikommat. 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT) 

Milj. euroa  7–9/2019  7–9/2018  Muutos  1–9/2019  1–9/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  4,8  4,5  5 %  7,5  7,4  2 %  9,6 
Kierrätyspalvelut 0,5 0,5 -8 % 0,4 2,4 -83 % 3,5
Purkupalvelut  0,2  2,9  -92 %  -0,4  6,1  -107 %  5,7 
Hallinto  -2,1  -2,7  -23 %  -7,7  -8,6  -11 %  -11,5 
Konserni yhteensä  3,4  5,2  -35 %  -0,2  7,3  -102 %  7,2 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA) 

Milj. euroa  7–9/2019  7–9/2018  Muutos  1–9/2019  1–9/2018  Muutos  1–12/2018 
Puhdistuspalvelut  6,7  5,9  14 %  13,0  10,4  24 %  13,7 
Kierrätyspalvelut 1,1 0,9 32 % 2,3 3,3 -29 % 4,7
Purkupalvelut  1,5  3,4  -56 %  3,5  8,1  -57 %  8,4 
Hallinto  -1,6  -2,0  -21 %  -6,1  -6,4  -5 %  -8,8 
Konserni yhteensä  7,7  8,1  -4 %  12,6  15,3  -17 %  18,0 

Sisäinen hallinnointipalkkio on 1.1.2019 alkaen kohdistettu Hallinto-yksikköön liikevoittoon vaikuttavien kahden liiketoimintasegmentin sijasta. Vuotta 2018 on muutettu vastaavasti. Segmenttikohtainen vaikutus vuoden 2018 tammi–syyskuun liikevoittoon on 1,6 miljoonan euron heikennys Hallinto-yksikön osalta ja vastaavasti 0,7 miljoonan euron kasvu Puhdistuspalveluiden ja 0,8 miljoonan euron kasvu Purkupalveluiden osalta. Uudelleenluokittelulla ei ole vaikutusta käyttökatteeseen, joka on vertailukelpoinen. 

Heinä-syyskuun nettorahoituskulut olivat -2,3 (-1,1) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuun nettorahoituskulut olivat -6,9 (-5,6) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun kasvu johtui pääasiassa SEK-pohjaisten konsernivelkojen toteutumattomista laskennallisista valuuttamuunnoksista. Heinä-syyskuussa voitto ennen veroja oli 1,1 (4,1) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa -7,0 (1,7) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuussa tuloverot olivat 0,9 (0,5) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa 1,2 (1,0) miljoonaa euroa. Heinä-syyskuun nettotulos oli -0,2 (3,6) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa -8,2 (0,8) miljoonaa euroa. 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa -1,3 (-2,1) miljoonaa euroa ja tammi-syyskuussa -4,1 (2,3) miljoonaa euroa viime vuotta alhaisemman liikevoiton vuoksi. 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2019 syyskuun lopussa 4,2 (3,1) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 132,3 (110,3) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 110,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjasta, 8,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista ja leasingvastuista. Konsernilla on 17,0 miljoonaa euroa nostamattomia luottofasiliteetteja käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Luottofasiliteetin vuosineljänneksittäin tarkistettava velkaisuuteen liittyvä kovenanttiehto täyttyi syyskuun 2019 lopussa.  

Konsernin nettovelka syyskuun 2019 lopussa oli 128,1 (107,2) miljoonaa euroa. Kasvun syynä oli pääasiassa luottofasiliteetin käyttö yrityskauppojen rahoitukseen vuonna 2018, pienemmät tuotot ja IFRS 16 ‑standardin käyttöönoton vaikutuksista johtuva vuokravelan kasvu 11,8 miljoonalla eurolla. 

Vuoden 2019 syyskuun lopussa taseen loppusumma oli 233,5 (222,8) miljoonaa euroa. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 44,3 (47,3) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste6) oli 26,7 % (32,2 %). Taseen loppusumman ja omavaraisuusasteen muutokset johtuivat pääosin IFRS 16:n käyttöönoton vaikutuksista.  

Avainluvut  7–9/2019  7–9/2018  Muutos  1–9/2019  1–9/2018  Muutos  1–12/2018 
Oman pääoman tuotto, %  0,3 %  5,2 %  -4,9 %-yks.  -12,4 %  1,1 %  -13,4 %-yks.  -0,7 % 
Nettovelka, milj. euroa  128,1  107,2  19,5 %  128,1  107,2  19,5 %  100,0 
Omavaraisuusaste, %  26,7 %  32,2 %  -5,5 %-yks.  26,7 %  32,2 %  -5,5 %-yks.  31,5 % 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2019 heinä–syyskuussa 1,5 (1,6) miljoonaa euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin tammi-syyskuussa olivat 5,7 (5,5) miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa ei tehty yritysostoja, mutta ensimmäisellä neljänneksellä suoritettiin 2,0 miljoonan euron loppumaksu vuoden 2018 kolmannella vuosineljänneksellä toteutetusta yritysostosta. 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET 

Vuoden 2019 tammi-syyskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen. 

MUUTOKSET JOHDOSSA 

Peter Revay nimitettiin Delete Swedenin maajohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 1.8.2019 alkaen. 

Holger C. Hansen erosi tehtävästään Delete Group Oyj:n hallituksen jäsenenä 23.8.2019 alkaen. Hansen jatkaa Delete Groupin operatiivisen johdon tukemista ulkopuolisena neuvonantajana. 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN 

Delete ilmoitti 11.11.2019 pyytävänsä joukkovelkakirjan haltijoita hyväksymään tiettyjä muutoksia vuonna 2021 erääntyvän 110 000 000 euron senior secured ‑joukkovelkakirjansa (ISIN FI4000252119) ehtoihin. Lupapyyntöä koskevat ehdot ja tietyt rajoitukset on esitetty Consent Solicitation Memorandum -muistiossa. 

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus. 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin. 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi. 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen. 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin kasvustrategian toteuttamisen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.  

Konserni vahvistaa, että vuoden 2019 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä ei ole tunnistettu olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittävä vaikutus liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia. 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 10 858 595 kpl P-sarjan osakkeita ja 3 089 649 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (85 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (15 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET  

Delete Group Oyj:n 2.4.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2018 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja konsernijohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2018. 

Åsa Söderström Winberg, Holger C. Hansen (erosi elokuussa 2019) ja Ronnie Neva-aho valittiin jälleen hallituksen jäseniksi, ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin hallitukseen uutena jäsenenä. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Åsa Söderström Winberg valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 40 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2019. Tarkastus- ja projektivaliokuntien nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti. 

LAUSUNTO OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA  

Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä raportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

TALOUSKALENTERI 2019 

Delete Group julkistaa tilikauden 2019 tulostiedotteen noin 28.2.2020. 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT  

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta. 

Milj. euroa  7–9/2019  7–9/2018  1–9/2019  1–9/2018  112/2018 
Liikevoitto (EBIT)  3,4  5,2  -0,2  7,3  7,2 
Oikaisut  0,2  0,2  1,0  1,0  1,9 
Oikaistu liikevoitto (EBIT)  3,6  5,4  0,9  8,3  9,1 
                 
Milj. euroa  7–9/2019  7–9/2018  1–9/2019  1–9/2018  112/2018 
Käyttökate (EBITDA)  7,7  8,1  12,6  15,3  18,0 
Oikaisut  0,2  0,2  1,0  1,0  1,9 
Oikaistu käyttökate (EBITDA)  7,9  8,3  13,7  16,3  19,9 

KAAVAT 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset  

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat 

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun. 

5) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa. 

6) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut) 

7) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat 

KONSOLIDOITU LYHENNETTY OSAVUOSIRAPORTTI

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina 

LYHENNETYT LIITETIEDOT 

Laatimisperiaatteet 

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 ‑standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen Arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. 

Tähän osavuosiraporttiin sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen, lukuun ottamatta uusia standardeja, joita on sovellettu tämän katsauskauden alusta alkaen: 

IFRS 16 Vuokrasopimukset (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

IFRS 16 ‑standardi edellyttää vuokralleottajilta vuokrasopimusten merkitsemistä taseeseen. Vuokralleottaja merkitsee taseeseen käyttöoikeutta vastaavan omaisuuserän ja vuokranmaksuvelvoitetta vastaavan vuokravelan. Taseeseen merkitsemisestä on helpotuksia lyhytaikaisille vuokrasopimuksille ja arvoltaan vähäisille vuokrasopimuksille. IFRS 16 korvaa aiemman IAS 17 ‑standardin ja siihen liittyvät tulkinnat.  

Konserni on ottanut IFRS 16 ‑standardin käyttöön 1.1.2019 käyttäen muokattua takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista. Konserni merkitsee taseeseensa uusia omaisuuseriä ja velkoja tiloihinsa ja koneisiinsa liittyvistä vuokrasopimuksista. Konserni on IAS 17 ‑standardin mukaisesti merkinnyt taseeseensa rahoitusvelkoja omaisuuserinä ja velkoina, jotka on siirretty sellaisinaan avaavaan taseeseen 1.1.2019. 

Kirjatut käyttöoikeusomaisuuserät koskevat vuokrattavia tiloja, koneita ja ajoneuvoja. Osa Deleten tiloja koskevista vuokrasopimuksista on tehty määräaikaisina jatko-optiolla, ja osa sopimuksista on voimassa toistaiseksi. Määräaikaisten vuokrasopimusten vuokravelka on määritetty jäljellä olevien vuokranmaksuvelvoitteen ja jatko-option odotetun käytön nykyarvoksi. Toistaiseksi voimassa olevien vuokrasopimusten vuokravelka on määritetty arvioidun vuokra-ajan perusteella. 

Tilojen vuokrasopimukset koskevat Deleten pää- ja sivukonttoreita sekä palvelupisteitä, ja ne muodostavat suurimman osan käyttöoikeusomaisuuseristä ja vuokravelasta. Sopimukset tehdään tavallisesti 2–6 vuoden määräaikaisina sopimuksina, ja niihin voi sisältyä jatko-optioita. Jos Delete arvioi, että jatko-optio käytetään, se sisällytetään 

käyttöoikeusomaisuuserän laskentaan. 

Vuokrattujen koneiden ja kaluston vuokravelka on määritetty jäljellä olevien vuokranmaksuvelvoitteiden nykyarvon mukaan. 

Delete käyttää IFRS 16:n sallimia taseeseen merkitsemisen helpotuksia enintään 12 kuukauden mittaisille lyhytaikaisille vuokrasopimuksille ja arvoltaan vähäisille vuokrasopimuksille. Tuloslaskelmassa ne kirjataan entiseen tapaan vuokrakuluihin Materiaalit ja palvelut- tai Muut kulut ‑kohdassa. Koneiden ja kaluston vuokrasopimukset voivat olla määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia. 

1.1.2019 alkaen vuokrat kirjataan käyttöoikeusomaisuuseriksi ja vastaaviksi vuokraveloiksi. Vuokranmaksut jaetaan vuokravelkojen takaisinmaksuihin ja korkokuluihin. Korkokulut kirjataan tuloslaskelmaan vuokra-ajan kuluessa. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan vuokra-ajan kuluessa tasapoistoina. Uuden standardin käyttöönotto vaikuttaa useisiin avainlukuihin; käyttökate ja liikevoitto kasvavat, omavaraisuusaste laskee ja nettovelka kasvaa. Liiketoiminnan rahavirta kasvaa, ja rahoitustoiminnan rahavirta pienenee. 

IFRIC 23 Epävarmat veropositiot (sovellettava 1.1.2019 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

Tulkinta selventää tuloverojen kirjaamista tilanteissa, joissa veroviranomaiset eivät ole vielä vahvistaneet käytäntöä. Ratkaisevaa on, hyväksyykö veroviranomainen yhtiön valitseman verokäsittelyn. Tätä harkittaessa oletuksena on, että kaikki asianmukaiset tiedot ovat veroviranomaisten tiedossa ehdotetun verokäsittelyn arvioimisessa. Konsernin arvion mukaan tällä tulkinnalla ei ole merkittäviä vaikutuksia. 

Muilla tulevilla standardeilla tai tulkinnoilla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta konsernin tilinpäätökseen. 

Liikevoitto (EBIT)

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon. 

Delete Group Oyj 

Hallitus 

LISÄTIEDOT 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi 

Puh. +358 400 357 767  

Tommi Kajasoja, konsernijohtaja, Delete Group Oyj 

Sähköposti: tommi.kajasoja@delete.fi 

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373  

www.delete.fi 

DELETE GROUP LYHYESTI 

Delete Group on Pohjoismaiden johtava täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoaja. Konserni tarjoaa palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Teollisuuspalvelut, Purkupalvelut ja Kierrätyspalvelut. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuoden 2011 jälkeen yli 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla. 

Konsernin pääkonttori on Helsingissä, ja se työllistää noin tuhat ammattilaista yli 34 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. 

Delete Group Oyj Osavuosiraportti Q3 2019