Kannattavuus parantui, näkymät edelleen positiiviset

Delete Group Oyj  Pörssitiedote   19.5.2022 klo 14.00

 

DELETE GROUP OYJ

 

Osavuosiraportti tammi–maaliskuu 2022 (IFRS, tilintarkastamaton)

 

KANNATTAVUUS PARANTUI, NÄKYMÄT EDELLEEN POSITIIVISET

 

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–MAALISKUULTA 2022

 

         Liikevaihto laski 7 prosenttia 21,0 (Q1 2021: 22,6) miljoonaan euroon W-Tech Entreprenad AB:n divestoinnin takia. Orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,0 miljoonaa euroa 0,2 (-0,8) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,0 miljoonaa euroa -3,0 (-4,0) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta laski 6,0 miljoonaa euroa -2,8 (3,2) miljoonaan euroon

         Nettovelka laski 0,8 miljoonaa euroa 77,8 (78,6) miljoonaan euroon

 

 

AVAINLUVUT

 

 

1–3/2022

1–3/2021

Muutos

1–12/2021

Liikevaihto, milj. euroa

21,0

22,6

-7 %

131,3

Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa

0,2

-0,8

121 %

9,9

Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa

0,7

-0,3

334 %

13,0

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

3,6 %

-1,4 %

5,0 %-yks.

9,9 %

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

-3,0

-4,0

25 %

-3,1

Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa

-2,5

-3,5

30 %

0,0

Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

-11,7 %

-15,5 %

3,8 %-yks.

0,0 %

Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa

-4,3

18,1

-123 %

14,0

Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa

-4,3

16,3

-126 %

11,9

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

-2,8

3,2

-188 %

13,9

Nettovelka3), milj. euroa

77,8

78,6

-1 %

72,0

 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän osavuosiraportin liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

 

VUODEN 2022 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

 

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2022. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

 

Delete Groupin liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2022.

 

Koronaviruspandemian ja geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

 

 

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

 

”Ensimmäinen neljännes oli tavalliseen tapaan hiljainen liiketoimintojemme osalta. Olen kohtuullisen tyytyväinen suoritukseemme, kun otetaan huomioon, että koronaviruspandemia aiheutti edelleen haasteita etenkin Ruotsissa sairauspoissaolojen heikentäessä toimitustehokkuuttamme. Kun talvi päättyi maaliskuun loppupuolella, palvelujen kysynnässä näkyi hyvää kehitystä, ja valmistaudumme vilkkaaseen sesonkiin toisella neljänneksellä, kun odotettavissa on aiempaa vähemmän koronaviruspandemiaan liittyviä haasteita.

 

Euroopan geopoliittinen kehitys on vaikuttanut liiketoimintaamme ainakin toistaiseksi vain vähän, emmekä ole suoraan alttiina pakotteiden kohteisiin tai konfliktialueisiin liittyvien riskien vaikutuksille. Polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio vaikuttivat jonkin verran katteisiimme ensimmäisellä neljänneksellä, mutta näitä vaikutuksia lievennetään väliaikaisella polttoainelisämaksulla, joka otetaan asteittain käyttöön toisen neljänneksen aikana.

 

W-Tech-liiketoiminnan divestointi vuoden 2021 lopulla vaikutti Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan raportoituun ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon, mutta vertailukelpoisesti mitattuna Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme kasvoi orgaanisesti neljä prosenttia edellisvuodesta. Koronaviruspandemian aiheuttamista toimitustehokkuusongelmista ja polttoainekustannusten kasvusta huolimatta onnistuimme nostamaan Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme käyttökateprosentin edellisvuoden kahdesta prosentista neljään prosenttiin.

 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassa vuosi käynnistyi hitaasti, kun käsiteltäväksi tulevat jätemäärät ja liikevaihto laskivat ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoiminta kuitenkin piristyi maaliskuussa kevätsesongin lähestyessä. Kierrätyspalvelut-liiketoimintamme kannattavuus pysyi kuitenkin erittäin vahvana ja jopa parani entisestään, vaikka jätemäärät vähenivät. Tämän hyvän kehityksen taustalla oli vakaa tuottavuus ja suotuisasti kehittynyt kierrätyspolttoaineen (REF) ja puumateriaalin kysyntä.

 

Pidämme edelleen yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria, jotta pystymme toimimaan nopeasti, jos geopoliittinen kehitys tai koronaviruspandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuodelle 2022 suunniteltuja asiakastöitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme.

 

Odotan innolla sitä, että pääsemme jatkamaan toimintamme kehittämistä ja tekemään tiivistä asiakasyhteistyötä kohta alkavan vilkkaan sesongin aikana. Saimme asiakkailtamme erittäin hyviä arvioita ensimmäisellä neljänneksellä tehdyssä laajassa NPS-kyselyssä, ja kunnianhimoisena tavoitteenamme on kehittyä edelleen ja olla asiakkaidemme paras kumppani myös tulevina vuosina.

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Puhdistuspalvelut

 

Koronaviruspandemian vaikutukset väistyvät vähitellen, ja yleinen kysyntätilanne on normalisoitunut. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

 

Kierrätyspalvelut

 

Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) ja puutuotteiden kysyntä markkinoilla on kasvanut viime aikoina, ja sen arvioidaan kehittyvän suotuisasti koko vuoden 2022 ajan. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

 

 

LIIKEVAIHTO

 

Delete Groupin liikevaihto oli ensimmäisellä neljänneksellä 21,0 (22,6) miljoonaa euroa eli 7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtui pääasiassa W-Techin divestoinnista vuoden 2021 lopussa. Liikevaihdon orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli tavalliseen tapaan alhainen talvikaudella, 16,0 (17,5) miljoonaa euroa. Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan orgaaninen kasvu oli 4 prosenttia, mutta raportoitu liikevaihto laski 12 prosenttia W-Techin divestoinnin takia. Koronaviruspandemian negatiiviset vaikutukset jatkuivat edelleen ensimmäisellä neljänneksellä etenkin Ruotsissa, kun sairauspoissaolojen aalto haittasi kysyntää ja toimituksia tammi- ja helmikuussa.

 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 12 prosenttia 5,2 (5,8) miljoonaan euroon, koska vuosi käynnistyi hitaasti käsiteltäväksi tulevien rakennus- ja purkujätemäärien vähenemisen takia.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa

1–3/2022

1–3/2021

Muutos

1–12/2021

Puhdistuspalvelut

16,0

17,5

-9 %

110,2

Kierrätyspalvelut

5,2

5,8

-12 %

25,0

Eliminoinnit

-0,2

-0,8

78 %

-3,8

Konserni yhteensä

21,0

22,6

-7 %

131,3

 

 

 

TALOUDELLINEN TULOS

 

Konsernin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 1,0 miljoonaa euroa -2,5 (-3,5) miljoonaan euroon. Vuoden 2021 lopussa valmiiksi saadulla kustannusperustan tehokkuusohjelmalla ja tappiollisen W-Tech-liiketoiminnan divestoinnilla oli merkittävä positiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

 

Ensimmäisellä neljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevoittoprosentti nousi

-9 prosenttiin (-12 %) muun muassa W-Techin divestoinnin ansiosta. Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tuottavuus oli kohtuullisen hyvä, vaikka koronaviruspandemiaan liittyvät sairauspoissaolot heikensivät sitä etenkin Ruotsissa. Lisäksi polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio vaikuttivat katteisiin negatiivisesti.

 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus jatkoi paranemistaan ensimmäisellä neljänneksellä, ja liikevoittoprosentti oli 9 prosenttia (6 %). Kannattavuuden kohenemisen taustalla olivat tuotannon tehostamistoimet ja vihreän siirtymän ansiosta suotuisasti kehittynyt kierrätyspolttoaineen (REF) ja puun kysyntä, jota kiihdyttivät vielä lisää Euroopan geopoliittiseen tilanteeseen liittyvät pakotteet.

 

Hallintokulut olivat selvästi alemmalla tasolla kuin edellisvuonna. Tämä johtui jossain määrin tehokkuusohjelman vaikutuksista mutta ennen kaikkea edellisvuoden huomattavista kertaluonteisista kustannuksista, jotka liittyivät divestointeihin ja pääomarakenteen uudelleenjärjestelyyn.

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa

1–3/2022

1–3/2021

Muutos

1–12/2021

Puhdistuspalvelut

0,6

0,4

45 %

12,5

Kierrätyspalvelut

1,2

1,1

15 %

5,1

Hallinto

-1,6

-2,3

30 %

-7,7

Konserni yhteensä

0,2

-0,8

121 %

9,9

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa

1–3/2022

1–3/2021

Muutos

1–12/2021

Puhdistuspalvelut

-1,5

-2,0

26 %

2,7

Kierrätyspalvelut

0,5

0,3

42 %

2,0

Hallinto

-2,0

-2,3

15 %

7,8

Konserni yhteensä

-3,0

-4,0

25 %

3,1

 

Tammi–maaliskuun nettorahoituskulut olivat -1,3 (22,2) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavan jakson nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Bruttorahoituskulut olivat -1,3 (-2,6) miljoonaa euroa. Lasku johtui ensisijaisesti merkittävästi pienentyneestä korollisesta velasta.

 

Tulos ennen veroja oli tammi–maaliskuussa -4,3 (18,2) miljoonaa euroa, ja tilikauden nettotulos oli -4,3 (16,3) miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavalla jaksolla tulokseen ennen veroja ja nettotulokseen vaikutti suotuisasti joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus.

 

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

 

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi–maaliskuussa -2,8 (3,2) miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden johtui pääasiassa vuonna 2021 käynnistetystä myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta. Ensimmäisen neljänneksen lopussa järjestelyn piirissä olevia myyntisaatavia oli yhteensä 9,1 (7,8) miljoonaa euroa.

 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2022 maaliskuun lopussa 2,4 (4,4) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 80,3 (83,1) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 60,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, 10,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 11,2 miljoonan euron leasingveloista. Maaliskuun lopussa konserni oli nostanut 10,0 miljoonan euron SSRCF-luottofasiliteettinsa kokonaisuudessaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin. Tammikuussa 2022 Delete jatkoi Collector Bankin kanssa tehtyä SSRCF-luottofasiliteettia helmikuuhun 2023 nykyisillä ehdoilla.

 

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoa kovenanttiehto täyttyi ensimmäisen neljänneksen lopussa. Pro forma käyttökatteeseen (EBITDA) tehty oikaisu divestoidun W-Tech Entreprenad AB:n tappioista (0,4 miljoonaa euroa) ja Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyvän tehokkuusohjelman pro forma vaikutus (1,2 miljoonaa euroa) huomioiden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli alle 5,00x.

 

Vuoden 2022 maaliskuun lopussa konsernin nettovelka oli 77,9 (78,6) miljoonaa euroa. Vuoden 2022 maaliskuun lopussa taseen loppusumma oli 124,9 (135,2) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa W-Tech Entreprenad AB:n myymisestä ja siihen liittyvästä omaisuuserien arvonalentumisesta sekä kertyneiden voittovarojen tappioista. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 23,8 (28,3) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa käyttöomaisuusinvestointien lykkääntymisestä koronaviruspandemian aikana. Omavaraisuusaste5) laski ja oli maaliskuun 2022 lopussa 12,7 % (18,1 %).

 

Avainluvut

1–3/2022

1–3/2021

Muutos

1–12/2021

Oman pääoman tuotto, %

-23,7

144,6

-168,2 %-yks.

131,4 %

Nettovelka, milj. euroa

77,8

78,6

-1 %

72,0

Omavaraisuusaste, %

12,7 %

18,1 %

-5,4 %-yks.

15,8 %

 

 

 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2022 tammi–maaliskuussa 0,6 (0,5) miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2022 tammi–maaliskuussa ei tehty yritysostoja.

 

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

 

Vuoden 2022 tammi–maaliskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

 

 

MUUTOKSET JOHDOSSA

 

Delete Group Oyj:n johtoryhmän kokoonpano on muuttunut. Konsernin johtoryhmän kokoonpano 1.1.2022 alkaen: Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, ja Peter Revay, Ruotsin maajohtaja. Lisäksi Janika Vilkman palasi yhtiön palvelukseen lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi helmikuussa 2022.

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

 

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopoliittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruspandemian luoma epävarmuus.

 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

 

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (86 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (14 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

 

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 

Delete Group Oyj:n 28.4.2022 eli katsauskauden jälkeen pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2021.

 

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2021. Tarkastusvaliokunnan ja ESG- ja sopimusvaliokunnan nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

 

 

LAUSUNTO OSAVUOSIRAPORTIN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitettyjä tietoja ei ole tilintarkastettu.

 

 

TALOUSKALENTERI 2022

 

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2022 tammi–kesäkuun puolivuosikatsauksen 24.8.2022 ja vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosiraportin 11.11.2022.

 

 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

 

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

 

 

Milj. euroa

1–3/2022

1–3/2021

1–12/2021

Liikevoitto (EBIT)

-3,0

-4,0

-3,1

Oikaisut

0,6

0,5

3,2

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

-2,5

-3,5

0,0

 

Milj. euroa

1–3/2022

1–3/2021

1–12/2021

Käyttökate (EBITDA)

0,2

-0,8

9,9

Oikaisut

0,6

0,5

3,2

Oikaistu käyttökate (EBITDA)

0,7

-0,3

13,0

 

Milj. euroa

1–3/2022

1–3/2021

1–12/2021

Uudelleenjärjestelyt ja -sijoitukset

0,2

-0,2

1,1

Toimintajärjestelmät

0,0

0,0

0,1

Riita-asiat ja oikeustoimet

0,0

0,0

0,2

Yrityskaupat

0,1

0,7

0,6

Lopetetut toiminnot*

0,0

0,0

0,8

Muu

0,2

0,0

0,4

Oikaisuerät

0,6

0,5

3,2

 

 

KAAVAT

 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, kuten yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velatKONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

 

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tähän osavuosiraporttiin sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

 

 

Liikevoitto (EBIT)

 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, josta vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Ei keskeisiä tapahtumia katsauskauden jälkeen.

 

 

Delete Group Oyj

Hallitus

 

 

 

LISÄTIEDOT

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

 

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

 

www.delete.fi

 

 

DELETE GROUP LYHYESTI

 

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, erikoisosaaja, joka tekee työtä toimivamman ja puhtaamman yhteiskunnan puolesta. Tarjoamme asiakkaillemme teollisuudessa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä julkisella sektorilla niiden toiminnan kannalta kriittisiä puhdistus- ja kierrätyspalveluita. Ylläpidämme huoltovarmuutta auttamalla teollisuutta optimoimaan tuotantoaan sekä kaupunkeja ja kuntia pitämään infrastruktuurin kunnossa ja asuinympäristön viihtyisänä. Vastaanotamme, kierrätämme ja käsittelemme jätettä turvallisesti, luotettavasti ja vastuullisesti.

 

Vuonna 2021 liikevaihtomme oli 131 miljoonaa euroa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja sen palveluksessa on noin 650 ammattilaista yli 33 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

 

Delete Group Oyj osavuosiraportti Q1 2022