Kannattavuus jatkoi paranemistaan, näkymät edelleen positiiviset

Delete Group Oyj  Pörssitiedote 24.8.2022 klo 9.30

 

DELETE GROUP OYJ

 

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2022 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

 

KANNATTAVUUS JATKOI PARANEMISTAAN, NÄKYMÄT EDELLEEN POSITIIVISET

 

Kesäkuussa 2022 Delete ilmoitti divestoineensa kierrätyspalveluliiketoimintansa. Segmentti raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eikä segmentti sisälly Jatkuvien toimintojen puolivuosikatsaukseen. Ellei muuta mainita, kaikki tässä raportissa esitettävät neljännesvuosittaiset, puolivuosittaiset ja koko vuoden luvut – vuoden 2021 vertailukaudet mukaan luettuina – sisältävät vain Jatkuvat toiminnot. Tässä puolivuosi-katsauksessa Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä Lopetetut toiminnot, ja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnasta käytetään termiä Jatkuvat toiminnot.

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT HUHTI–KESÄKUULTA 2022

 

         Kierrätyspalvelut divestoitiin kesäkuussa, nettotuotto oli 36,2 miljoonaa euroa

         Liikevaihto laski 16 prosenttia 29,8 (Q2 2021: 35,4) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli -9 prosenttia ilman divestoitua W-Tech Entreprenad AB:tä.

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 2,5 miljoonaa euroa 4,6 (2,1) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 2,5 miljoonaa euroa 2,2 (-0,3) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta laski 8,2 miljoonaa euroa 3,2 (11,4) miljoonaan euroon

         Nettovelka laski 34,6 miljoonaa euroa 33,3 (67,9) miljoonaan euroon

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–KESÄKUULTA 2022

 

         Liikevaihto laski 13 prosenttia 45,6 (52,2) miljoonaan euroon

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 3,4 miljoonaa euroa 3,6 (0,2) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 3,4 miljoonaa euroa -1,3 (-4,7) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta laski 13,7 miljoonaa euroa -0,2 (13,5) miljoonaan euroon

         Konsernin oma pääoma kasvoi vuoden 2021 lopusta 13,4 milj. euroa 33,4 milj. euroon

         Nettovelka laski 34,6 miljoonaa euroa 33,3 (67,9) miljoonaan euroon

 

AVAINLUVUT

 

 

4–6/2022

4–6/2021

Muutos

1–6/2022

1–6/2021

Muutos

1–12/2021

Liikevaihto, milj. euroa

29,8

35,4

-16 %

45,6

52,2

-13 %

107,8

Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa

4,6

2,1

117 %

3,6

0,2

1 572 %

4,8

Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur

5,4

2,3

132 %

4,9

0,9

432 %

7,8

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

18,1 %

6,6 %

11,5 %-yks.

10,7 %

1,8 %

9,0 %-yks.

7,3 %

Liikevoitto (EBIT), milj. euroa

2,2

-0,3

822 %

-1,3

-4,7

73 %

-5,2

Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur

3,0

-0,1

3 016 %

0,1

-4,0

102 %

-2,2

Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

10,1 %

-0,3 %

10,4 %-yks.

0,1 %

-7,6 %

7,7 %-yks.

-2,0 %

Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur

0,5

-1,4

377 %

-4,1

16,5

-499 %

12,3

Tilikauden voitto (tappio), milj. eur

17,5

-1,0

1 845 %

13,3

15,3

-13 %

11,9

Liiketoiminnan rahavirta, milj. Eur

3,2

11,4

-72 %

-0,2

13,5

-101 %

11,2

Nettovelka3), milj. euroa

33,3

67,9

-51 %

33,3

67,9

-51 %

72,0

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän puolivuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

 

VUODEN 2022 NÄKYMÄT

 

Kierrätyspalveluliiketoiminnan divestoinnin jälkeen Delete Group päivitti vuoden 2022 näkymänsä 29.6.2022:

 

Puhdistuspalveluliiketoiminnan kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2022. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

 

Delete Groupin vuoden 2022 liikevoiton ilman kierrätyspalveluliiketoimintaa odotetaan paranevan verrattuna vuoden 2021 liikevoittoon ilman kierrätyspalveluliiketoimintaa.

 

Koronaviruspandemian ja geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

 

Aiemmin voimassa olleet näkymät vuodelle 2022, julkaistu 19.5.2022:

 

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2022. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

 

Delete Groupin liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2022.

 

Koronaviruspandemian ja geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

 

 

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

 

”Olen tyytyväinen toisen neljänneksen tulokseemme. Kevätsesongin kysyntään pystyttiin vastaamaan hyvin, ja toimitukset hoidettiin laadukkaasti ja operatiivisen toiminnan tuottavuutta hyvin halliten. Liikevoittomme kasvoi huomattavasti, kuten oli odotettavissakin, kun otetaan huomioon haasteet viime vuoden toisella neljänneksellä toimitetusta suuresta kertaluonteisesta huoltoseisokista.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan peruskysyntä on kehittynyt hyvin, ja aktiivisilla markkinoilla on saatu useita uusia asiakkuuksia. Kun ei oteta huomioon suurta kertaluonteista huoltoseisokkia vuoden 2021 toisella neljänneksellä ja divestoidun W-Tech-liiketoiminnan liikevaihtoa, perusliikevaihtomme kasvoi myös toisella neljänneksellä eli alkuvuoden positiivinen trendi jatkui.

 

Euroopan geopoliittinen kehitys on vaikuttanut liiketoimintaamme ainakin toistaiseksi vain vähän, emmekä ole suoraan alttiina pakotteiden kohteisiin tai konfliktialueisiin liittyvien riskien vaikutuksille. Polttoaineiden hintojen nousun ja yleisen kustannusinflaation vaikutuksia on kompensoitu onnistuneesti polttoainelisämaksulla ja tuottavuusparannuksilla.

 

Strategiamme toteuttaminen edistyy hyvin: Kierrätyspalvelut divestoitiin hyvään hintaan 29.6., ja voimme nyt keskittyä täysin ydinliiketoimintamme Puhdistuspalveluiden hyvän viimeaikaisen orgaanisen kehityksen jatkamiseen niin kasvamalla kuin kannattavuutta parantamallakin. Jatkamme tehokkaan ja laadukkaan toimintamme kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Olemme varmoja, että laadukkaasta palvelusta saamamme positiivinen asiakaspalaute antaa meille hyvät lähtökohdat jatkaa kannattavaa kasvua.

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Puhdistuspalvelut

 

Koronaviruspandemian vaikutukset väistyvät vähitellen, ja yleinen kysyntätilanne on normalisoitunut. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata makrotalouden suhdannevaihteluista huolimatta. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia hankkeita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

 

 

LIIKEVAIHTO

 

Delete Groupin Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli toisella neljänneksellä 29,8 (35,5) miljoonaa euroa eli 16 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä johtui pääasiassa W-Techin divestoinnista vuoden 2021 lopussa. Orgaanisesti liikevaihto laski 9 prosenttia, mikä johtui pääasiassa suuresta kertaluonteisesta huoltoseisokista vastaavalla jaksolla vuonna 2021.

 

Tammi–kesäkuussa konsernin liikevaihto oli 45,6 (52,2) miljoonaa euroa eli 13 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Tämä osoittaa perusliikevaihdon kehittyneen positiivisesti, kun otetaan huomioon edellä mainittujen W-Techin divestoinnin ja kertaluonteisen huoltoseisokin vaikutukset.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa

4–6/2022

4–6/2021

Muutos

1–6/2022

1–6/2021

Muutos

1–12/2021

Puhdistuspalvelut

29,8

35,5

-16 %

45,8

53,0

-14 %

110,2

Eliminoinnit

-0,1

-0,1

32 %

-0,2

-0,8

73 %

-2,4

Konserni yhteensä

29,8

35,5

-16 %

45,6

52,2

-13 %

107,9

 

 

TALOUDELLINEN TULOS

 

Konsernin vuoden 2022 toisen neljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 3,1 miljoonaa euroa 3,0 (-0,1) miljoonaan euroon. Tämän huomattavan kasvun taustalla oli pääasiassa vertailukauden heikko tulos, johon vaikuttivat negatiivisesti edellä mainitusta suuresta kertaluonteisesta huoltoseisokista aiheutuneet korkeat toimituskustannukset. Vuonna 2022 operatiivisen toiminnan kontrollit ja tuottavuus ovat parantuneet, ja vuoden 2021 lopussa valmiiksi saadulla kustannusperustan tehokkuusohjelmalla ja tappiollisen W-Tech-liiketoiminnan divestoinnilla oli merkittävä positiivinen vaikutus oikaistuun liikevoittoon.

 

Kustannusinflaatiolla, jota kohdistui etenkin polttoaineisiin, ei ollut olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen toisella neljänneksellä, jota kompensoitiin polttoainelisämaksuilla ja tuottavuusparannuksilla.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tammi–kesäkuun käyttökate (EBITDA) kasvoi 64 prosenttia 3,9 miljoonasta eurosta 6,3 miljoonaan euroon toisen neljänneksen parannusten tukemana.

 

Hallintokulut ilman kertaluonteisia kustannuksia olivat edellä mainitun tehokkuusohjelman ansiosta selvästi alemmalla tasolla kuin edellisvuonna. Raportoituja hallintokuluja kasvattivat toisella neljänneksellä merkittävästi (0,6 miljoonaa euroa) Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyvät kertaluonteiset kustannukset.

 

Tammi–kesäkuussa Hallinto-yksikön liikevoitto (EBIT) kasvoi 9 prosenttia, vaikka kertaluonteiset kustannukset kasvoivat nettona 0,1 miljoonaa euroa.

 

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa

4–6/2022

4–6/2021

Muutos

1–6/2022

1–6/2021

Muutos

1–12/2021

Puhdistuspalvelut

6,3

3,9

64 %

6,9

4,3

71 %

12,5

Hallinto

-1,7

-1,7

0 %

-3,4

4,1

17 %

-7,7

Konserni yhteensä

4,6

2,1

117 %

3,6

0,2

1 572 %

4,8

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa

4–6/2022

4–6/2021

Muutos

1–6/2022

1–6/2021

Muutos

1–12/2021

Puhdistuspalvelut

4,0

1,5

171 %

2,5

-0,5

581 %

2,7

Hallinto

-1,8

-1,8

-1 %

-3,8

-4,1

9 %

-7,9

Konserni yhteensä

2,2

-0,3

822 %

-1,3

-4,7

73 %

-5,2

 

Huhti–kesäkuun nettorahoituskulut olivat -1,8 (-0,8) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista ja valuuttamuunnoksista johtuvista realisoitumattomista valuuttakurssitappioista. Tammi–kesäkuun nettorahoituskulut olivat 3,0 (21,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2021 vastaavan jakson nettorahoituskuluihin vaikutti suotuisasti senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen nimellisarvon 24,8 miljoonan euron alaskirjaus. Bruttorahoituskulut olivat -3,0 (-3,4) miljoonaa euroa.

 

Tulos ennen veroja oli huhti–kesäkuussa 0,5 (-1,1) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa -4,2 (16,8) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen tilikauden nettotulos oli tammi–kesäkuussa -4,1 (16,5) miljoonaa euroa, ja vertailukauden nettotulokseen vaikutti joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus.

 

Lopetetut toiminnot sisältävä tilikauden nettotulos oli tammi–kesäkuussa 13,3 (15,3) miljoonaa euroa, ja tähän nettotulokseen vaikuttivat suotuisasti vuoden 2022 osalta Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu nettotuotto ja vuoden 2021 osalta joukkovelkakirjalainojen alaskirjaus.

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

 

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 3,3 (11,4) miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden johtui pääasiassa vertailukauden merkittävistä rahavirroista, joita saatiin myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta (faktorointi), ja suureen  kertaluonteiseen huoltoseisokkiin liittyvistä kerätyistä saatavista. Toisen neljänneksen lopussa faktoroinnin piirissä olevia myyntisaatavia oli yhteensä 16,2 (18,9) miljoonaa euroa.

 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2022 kesäkuun lopussa 44,6 (11,6) miljoonaa euroa. Tähän sisältyy 36,2 miljoonan euron nettotuotto Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista. Konsernin korollinen velka oli 77,8 (79,4) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 60,0 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, 10,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 8,7 miljoonan euron leasingveloista. Kesäkuun lopussa konserni oli nostanut 10,0 miljoonan euron SSRCF-luottofasiliteettinsa kokonaisuudessaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

 

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoa kovenanttiehto täyttyi toisen neljänneksen lopussa. Pro forma käyttökatteeseen (EBITDA) tehty oikaisu Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointiin liittyvästä tehokkuusohjelmasta (0,6 miljoonaa euroa) ja divestoituun Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan liittyvä pro forma oikaisu huomioiden nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,7x eli selvästi alle 5,0x:n kovenanttiehtorajan.

 

Vuoden 2022 kesäkuun lopussa konsernin nettovelka oli 33,3 (67,8) miljoonaa euroa. Vuoden 2022 kesäkuun lopussa taseen loppusumma oli 140,9 (145,3) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa W-Tech Entreprenad AB:n myymisestä ja siihen liittyvästä omaisuuserien arvonalentumisesta sekä kertyneiden voittovarojen tappioista. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 13,3 (27,3) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myydyistä omaisuuseristä. Omavaraisuusaste5) parani ja oli kesäkuun 2022 lopussa 23,7 % (16,1 %).

 

Katsauskauden jälkeen, 13.7.2022, konserni ilmoitti vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta lunastuksesta 35,4 miljoonalla eurolla sisältäen joukkovelkakirjalainan preemion. Tähän käytettiin Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu 36,2 miljoonan euron nettotuotto.

 

Avainluvut

4–6/2022

4–6/2021

Muutos

1–6/2022

1–6/2021

Muutos

1–12/2021

Oman pääoman tuotto, %

71,1 %

-4,2 %

75,3 %-yks.

49,7 %

142,5 %

-92,8 %-yks.

131,4 %

Nettovelka, milj. euroa

33,3

67,9

-51 %

33,3

67,9

-51 %

72,0

Omavaraisuusaste, %

23,7 %

16,1 %

7,6 %-yks.

23,7 %

16,1 %

7,6 %-yks.

15,8 %

 

 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2022 huhti–kesäkuussa 0,1 (0,3) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa 0,5 (0,6) miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2022 tammi–kesäkuussa ei tehty yritysostoja. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatiin 36,2 miljoonan euron nettotuotto, joka raportoitiin liitetietojen rahavirtalaskelman Tuotot tytäryhtiön myynnistä kohdassa.

 

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

 

Vuoden 2022 tammi–kesäkuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Katsauskauden jälkeen, 13.7.2022, konserni ilmoitti vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta lunastuksesta 35,4 miljoonalla eurolla sisältäen joukkovelkakirjalainan preemion. Tähän käytettiin Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu 36,2 miljoonan euron nettotuotto.

 

 

MERKITTÄVIEN RISKIEN JA RISKIENHALLINNAN YHTEENVETO

 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruspandemian aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopoliittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattavat vaikuttaa lisäksi todetut epävarmuustekijät.

 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2022 toisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

 

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Vuoden 2022 kesäkuun lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (83 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (17 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

 

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 

Delete Group Oyj:n 28.4.2022 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2021 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2021.

 

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin jälleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2022. Tarkastusvaliokunnan ja ESG- ja sopimusvaliokunnan nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

 

LAUSUNTO PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja tilinpäätösstandardeja kuin tilinpäätöksessä.

 

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

 

TALOUSKALENTERI 2022

 

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosiraportin 11.11.2022.

 

 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

 

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

 

 

Milj. euroa

4–6/2022

4–6/2021

1–6/2022

1–6/2021

1–12/2021

Liikevoitto (EBIT)

2,2

-0,3

-1,3

-4,7

-5,2

Oikaisut

0,8

0,2

1,3

0,7

3,1

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

3,0

-0,1

0,1

-4,0

-2,2

 

Milj. euroa

4–6/2022

4–6/2021

1–6/2022

1–6/2021

1–6/2021

Käyttökate (EBITDA)

4,6

2,1

3,6

0,2

4,8

Oikaisut

0,8

0,2

1,3

0,7

3,1

Oikaistu käyttökate (EBITDA)

5,4

2,3

4,9

0,9

7,8

 

Milj. euroa

4–6/2022

4–6/2021

1–6/2022

1–6/2021

1–6/2021

Uudelleenjärjestelyt ja -sijoitukset

0,1

0,0

0,3

-0,1

1,1

Toimintajärjestelmät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Riita-asiat ja oikeustoimet

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

Yrityskaupat

0,6

0,0

0,7

0,7

0,6

Lopetetut toiminnot*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,8

Muu

0,0

0,2

0,2

0,2

0,4

Oikaisuerät

0,8

0,2

1,3

0,7

3,1

 

 

KAAVAT

 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, kuten yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velatKONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

 

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina

Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Tähän puolivuosikatsaukseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

 

IFRS-standardin muutoksilla ei ole ollut olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin. Konserni ei ole vuonna 2022 ottanut käyttöön uusia, raportointiin vaikuttavia IFRS-standardeja.

 

Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot

 

Kierrätyspalvelut-liiketoiminta raportoidaan tässä Puolivuosikatsauksessa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eivätkä Kierrätyspalvelut sisälly Jatkuvien toimintojen puolivuosikatsaukseen. Tuloslaskelmassa olevat luvut ja siihen liittyvät erät, vertailuluvut mukaan luettuina, on ilmoitettu niin, että Lopetetut toiminnot ovat erillään Jatkuvista toiminnoista.

 

Delete ilmoitti 29.6.2022, että Delete Group konserniin kuuluva Delete Finland Oy on myynyt Kierrätyspalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Ympäristöpalvelut Oy:n, kaikki osakkeet Remeo Holding II Oy:lle, mistä konserni sai 36,2 miljoonan euron nettotuoton. Yrityskaupan toteutumisen jälkeen Delete Group ei harjoita enää kierrätyspalveluliiketoimintaa. Mahdolliset kaupan jälkeiset kierrätyspalveluliiketoimintaan liittyvät kulut raportoidaan IFRS 5 standardin mukaisesti vuoden 2022 aikana.

 

 

 

 

Liikevoitto (EBIT)

 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

 

 

Rahoitus

 

Tammikuussa 2022 Delete jatkoi Collector Bankin kanssa tehtyä SSRCF-luottofasiliteettia helmikuuhun 2023 nykyisillä ehdoilla.

 

Katsauskauden jälkeen, 13.7.2022, konserni ilmoitti vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta lunastuksesta 35,4 miljoonalla eurolla sisältäen joukkovelkakirjalainan preemion. Tähän käytettiin Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu 36,2 miljoonan euron nettotuotto.

 

 

SEGMENTTIRAPORTOINTI

 

Konsernilla oli kaksi raportoitavaa segmenttiä tammi–kesäkuussa 2022: Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut (divestoitu), jotka olivat konsernin liiketoiminta-alueet. Raportoitavat segmentit on koostettu konsernin kolmesta toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitaviksi segmenteiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta palvelee muun muassa teollisuusasiakkaita, energiayhtiöitä, telakoita ja rakennussektoria Suomessa ja Ruotsissa.

 

Delete Groupin Kierrätyspalvelut-liiketoiminta (divestoitu) vastaanotti ja käsitteli rakennus- ja teollisuusjätettä pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella.

 

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.

 

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

 

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä säännöllisesti.

 

Kaikki segmenttien väliset transaktiot perustuvat markkinahintoihin. 

 

 

 

TULOVIRRAT

 

 

 

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

 

Kesäkuussa 2022 Delete Group ilmoitti divestoineensa kierrätyspalveluliiketoimintansa. Segmentti raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eikä segmentti sisälly jatkuvien toimintojen puolivuosikatsaukseen. Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitettävät neljännesvuosittaiset ja koko vuoden luvut – vuoden 2021 vertailukaudet mukaan luettuina – sisältävät vain Jatkuvat toiminnot. Tässä puolivuosikatsauksessa Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä Lopetetut toiminnot, ja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnasta käytetään termiä Jatkuvat toiminnot.

 

 

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ

 

 

 

 

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

 

 

 

 

 

 

KONSERNIRAKENNE

 

 

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Katsauskauden jälkeen, 13.7.2022, konserni ilmoitti vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta lunastuksesta 35,4 miljoonalla eurolla sisältäen joukkovelkakirjalainan preemion. Tähän käytettiin Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu 36,2 miljoonan euron nettotuotto.

 

 

 

 

 

Delete Group Oyj

Hallitus

 

 

LISÄTIEDOT

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

 

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

Tapaamispyynnöt: Helena Karioja, puh. +358 40 662 7373

 

www.delete.fi

 

 

DELETE GROUP LYHYESTI

 

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa.

 

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, ja konsernin palveluksessa on noin 600 ammattilaista 28 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Group Oyj Puolivuosikatsaus Q2 2022