Delete vahvistaa Remondis-transaktion tarkan toteutuspäivän ja sen joukkovelkakirjojen lunastuspäivän

Delete Group Oyj (“Delete“) ilmoitti 2.11.2023, että sen osakkeenomistajat ovat saaneet kaikki vaadittavat hyväksynnät asianmukaisilta kilpailuviranomaisilta Deleten kaikkien osakkeiden myymiseksi Remondis Maintenance & Services International GmbH:lle (“Transaktio“). Delete vahvistaa, että Transaktio tulee toteutumaan 29.11.2023 (“Toteutuspäivä“) ja kaikki sen 19.4.2024 erääntyvät liikkeellä olevat vakuudelliset joukkovelkakirjat (ISIN FI4000252119) (”Joukkovelkakirjat”) tullaan lunastamaan 30.11.2023 (“Lunastuspäivä“).  

Joukkovelkakirjalainan ehtojen mukaisesti lunastus suoritetaan arvolla, joka on 101 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellisarvosta, minkä lisäksi Delete maksaa ehtojen mukaisesti Joukkovelkakirjoille kertyneet mutta maksamattomat korot (Toteutuspäivään asti ja se mukaan lukien) (yhteensä, “Lunastussumma“). Toteutuspäivänä Lunastussumman kattamiseksi tarvittavat varat maksetaan Nordea Bank Abp:ssa olevalle Deleten sulkutilille (“Escrow-tili“), jolta varat käytetään Joukkovelkakirjojen lunastukseen Lunastuspäivänä. Vakuusasiamies Nordic Trustee Oy vapauttaa kaikki Deleten Joukkovelkakirjojen vakuutena olevat vakuudet ja takaukset (pois lukien Escrow-tilin panttauksen) Toteutuspäivänä, kun Lunastussumma on maksettu Escrow-tilille.

Lunastussumma tullaan maksamaan kullekin henkilölle, joka on rekisteröity Joukkovelkakirjojen omistajaksi Toteutuspäivän päätteeksi. Joukkovelkakirjat tullaan lunastuksen yhteydessä poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.

Delete Group Oyj

LISÄTIETOJA

Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

sähköposti: ville.mannola@delete.fi

puhelin: +358 400 357 767

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen palveluksessa on noin 675 ammattilaista 29 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. deletegroup.fi