Delete Group Oyj:n yhtiökokouksen päätökset

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Delete Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.4.2020. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2019–31.12.2019 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Martin Forssin.

Hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50.000 euroa ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 22.000 euroa. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkioita.

Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 4.000 euron suuruinen vuosipalkkio, palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan 2.000 euron suuruinen vuosipalkkio ja projektivaliokunnan jäsenille maksetaan 4.000 euron suuruinen vuosipalkkio. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy AB. Tilintarkastusyhteisön ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Teemu Suoniemi. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Delete Group Oyj

LISÄTIETOJA:

Delete Group Oyj
Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja
Puhelin: +358 400 357 767
Sähköposti: 
ville.mannola@delete.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

www.deletegroup.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group Oyj on yksi johtavista täyden palvelun ympäristöpalveluyhtiöistä Suomessa ja Ruotsissa, joka tarjoaa erityisosaamista ja erikoislaitteita kolmella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa, Purkupalveluissa (Myytävänä oleva toiminto) ja Kierrätyspalveluissa. Delete syntyi vuonna 2010 Toivonen Yhtiöiden ja Tehocin yhdistyessä, ja pohjoismainen pääomasijoittaja Axcel osti sen vuonna 2013. Delete on ostanut vuodesta 2011 alkaen 34 yritystä, jotka toimivat teollisuuden puhdistus- ja purkualoilla.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on noin 900 ammattilaista yli 36 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Release