Delete Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Delete Group Oyj  Pörssitiedote  20.4.2023 klo 15.00

Delete Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Delete Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023. Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Tilinpäätöksen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2022–31.12.2022 ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tulos siirretään yhtiön voitto- ja tappiotilille.

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä kokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Martin Forssin.

Hallituksen jäsenten ja valiokuntien jäsenten palkkiot

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 50 000 euroa ja hallituksen muille varsinaisille jäsenille 22 000 euroa. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkioita.

Tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan 4 000 euron suuruinen vuosipalkkio, palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksetaan 2 000 euron suuruinen vuosipalkkio ja ESG- ja sopimusvaliokunnan jäsenille maksetaan 4 000 euron suuruinen vuosipalkkio. Axcel Management A/S:n edustajille ei makseta palkkioita.

Tilintarkastajan valinta ja tilintarkastajan palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy AB. Tilintarkastusyhteisön ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen. Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.

Delete Group Oyj

LISÄTIETOJA

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj
Sähköposti: ville.mannola@delete.fi
Puh: +358 400 357 767 
www.deletegroup.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat puhdistuspalveluiden erityisosaamista ja erikoislaitteita. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen palveluksessa on noin 600 ammattilaista 27 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.