Delete Group Oyj:n 85 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa koskeva listalleottoesite saatavilla

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Delete Group Oyj laski 19.4.2017 liikkeeseen 85 miljoonan euron nimellisarvoisen joukkovelkakirjalainan pääasiassa institutionaalisille sijoittajille (“Joukkovelkakirjalaina“). Neljän vuoden lainan korko on sidottu kolmen kuukauden euriboriin ja lainan marginaali on 5 prosenttia. Lainan ehdoissa on sitouduttu listaamaan Joukkovelkakirjalaina Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Joukkovelkakirjalaina sisältää option laskea jälkikäteen liikkeeseen yhdessä tai useammassa erässä samanlajinen nimellisarvoltaan enintään 45 miljoonan euron Joukkovelkakirjalaina.

Finanssivalvonta on 17.4.2018 hyväksynyt Joukkovelkakirjalainaa koskevan englanninkielisen listalleottoesitteen. Listalleottoesite on saatavilla yhtiön internetsivuilta osoitteesta https://deletegroup.fi/sijoittajat/lainarahoitus/joukkovelkakirjalaina/. Listalleottoesitteen sisältämä tiivistelmä on käännetty suomeksi.

Delete Group Oyj on 16.4.2018 hakenut Joukkovelkakirjalainan listausta Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin Joukkovelkakirjalainalla odotetaan alkavan tänään 19.4.2018 kaupankäyntitunnuksella “DELJVAIH21”. Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskusta kertyneet varat on käytetty konsernin olemassa olevien velkojen uudelleen rahoittamiseen sekä konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Lisätietoja:

DELETE GROUP OYJ

Ville Mannola, tTalous- ja rahoitusjohtaja

puhelin: +358 400 357 767
sähköposti:
ville.mannola@delete.fi 

JAKELU:

 

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.deletegroup.fi

Huomautus

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi tai tarjouspyynnöksi ostaa tai myydä Delete Group Oyj:n arvopapereita. Mitään toimenpiteitä ei ole tehty Joukkovelkakirjojen rekisteröimiseksi tai kvalifioimiseksi, tai muutoin Joukkovelkakirjojen tarjoamiseksi yleisölle missään maassa.

Tämän tiedotteen jakelu tietyissä maissa voi lain mukaan olla rajoitettu. Tämä tiedote ja Joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun liittyvä materiaali tai dokumentaatio voidaan ottaa vastaan ainoastaan soveltuvien poikkeussäännösten tai rajoitusten puitteissa. Tätä tiedotetta ja tällaista materiaalia tai dokumentaatiota ei saa levittää tai julkaista sellaisissa maissa, joissa tämä olisi kyseisen maan asianomaisen lainsäädännön vastaista tai edellyttäisi kyseisen maan lain mukaisia toimia. Henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai tällaisia materiaaleja tai dokumentaatiota haltuunsa, edellytetään hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä. Delete Group Oyj:llä tai pääjärjestäjällä tai niiden edustajilla ei ole oikeudellista vastuuta kenenkään rikkomuksista riippumatta siitä, ovatko tällaiset rajoitukset Delete Group Oyj:n arvopapereihin, kuten Joukkovelkakirjoihin, sijoittamista tai niiden myymistä harkitsevien tiedossa vai eivät.

Mitään tässä tiedotteessa mainituista arvopapereista ei ole rekisteröity eikä niitä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen (“Yhdysvaltain arvopaperilaki“) nojalla, ja mitään tällaisia arvopapereita ei tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille tai yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi (kuten nämä termit on määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain nojalla annetussa Regulation S -säännöksessä).