Delete Group Oyj tiedottaa onnistuneesta kirjallisesta menettelystä liittyen vuonna 2021 erääntyvään joukkovelkakirjalainaan

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Delete Group Oyj:n (“Delete” tai “Liikkeeseenlaskija“) vakuudellisen kiinteäkorkoisen vuonna 2021 erääntyvän joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000252119) (“Joukkovelkakirjalaina“) haltijat (“Haltijat“) ovat hyväksyneet Deleten pyynnöstä tietyt muutokset Joukkovelkakirjalainan ehtoihin (“Ehdot“) ja valtuuttaneet Nordic Trustee Oy:n (“Agentti“) tiettyihin toimiin Haltijoiden puolesta (“Pyynnöt“) 16.12.2020 päivätyssä englanninkielisessä Notice of Written Procedure -ilmoituksessa (“Ilmoitus“) kuvattuja ehtoja noudattaen.

Agentti on ilmoittanut Liikkeeseenlaskijalle, että riittävä määrä Haltijoita äänesti Pyyntöjen puolesta kirjallisessa menettelyssä. Näin ollen Haltijat hyväksyivät Pyynnöt ja Liikkeeseenlaskija ei ole velvoitettu suorittamaan kaikkien Delete Finland Oy:n omistamien Delete Demolition Oy:n osakkeiden myynnistä saatuja varoja pakolliseen osittaiseen takaisinmaksuun Ehtojen mukaisesti, sillä edellytyksellä, että kauppa toteutetaan viimeistään 28.2.2021 (“Lopullinen takaraja“). Lisäksi Agentti valtuutettiin tiettyihin Ilmoituksessa kuvattuihin toimiin. Ehtomuutokset tulevat voimaan Agentin vahvistettua, että pyydettyjen ehtomuutosten voimaantulon edellytykset ovat täyttyneet (tai niistä on luovuttu), sillä edellytyksellä, että ehtomuutosten edellytykset täyttyvät viimeistään Lopullisen takarajan päivämääränä.

Kirjallista menettelyä koskevat kysymykset pyydetään esittämään Agentille. Pyyntöihin liittyvät kysymykset pyydetään esittämään Liikkeeseenlaskijalle.
 

Agentti:

Nordic Trustee Oy

osoite: Aleksanterinkatu 44, 00100 Helsinki

puh: +358 400 202 474

sähköposti: kaasalainen@nordictrustee.com
 

Lisätietoja:

Ville Mannola, CFO

puh: +358 400 357 767

sähköposti: ville.mannola@delete.fi
 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Yrityskaupan jälkeen konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa ja Kierrätyspalveluissa.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on Yrityskaupan jälkeen noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä Ilmoituksen kanssa. Mikäli Haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Ilmoituksen sisällöstä taikka toimenpiteistä, joihin tämän tulisi ryhtyä, Haltijaa kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvonantoa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, tämän arvopaperivälittäjältä, pankin yhteyshenkilöltä, lakimieheltä, kirjanpitäjältä tai muulta itsenäiseltä asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajalta.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa, eikä tätä tiedotetta tai Ilmoitusta tule tulkita kutsuksi osallistua kirjalliseen menettelyyn tai äänestää Pyynnöistä missään maassa, tai kenellekään sellaiselle henkilölle tai keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta olisi laitonta soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla tehdä sellainen kutsu tai osallistua kirjalliseen menettelyyn. Tämän tiedotteen tai Ilmoituksen jakelu tai julkaiseminen voivat olla tietyissä maissa rajoitettuja lain nojalla ja Delete edellyttää sellaisten henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai Ilmoituksen haltuunsa, hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Pyynnöt tehdään Yhdysvaltojen ulkopuolella. Tämä pörssitiedote tai Ilmoitus eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki“) mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.