Delete Group Oyj tiedottaa, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset ovat täyttyneet

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Delete Group Oyj (“Delete” tai “Liikkeeseenlaskija“) tiedotti 15.1.2021, että sen vakuudellisen kiinteäkorkoisen joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000252119) (“Joukkovelkakirjalaina“) haltijat (“Haltijat“) hyväksyivät Joukkovelkakirjalainan ehtoihin (“Ehdot“) tietyt muutokset (“Muutokset“). Muutosten voimaantulo oli ehdollinen tiettyjen edellytysten täyttymiselle (“Edellytykset“). Lisäksi, muutetut Ehdot velvoittavat Deleten lunastamaan Joukkovelkakirjalainaa kahdessa 5 miljoonan euron erässä siten, että ensimmäinen maksu suoritetaan, kun konsernin myyntisaatavien myynnistä ilman takautumisoikeutta (“Factoring-järjestely“) saadut varat ylittävät 5 miljoonaa euroa tai viimeistään 30.4.2021 ja toinen maksu suoritetaan, kun saadut varat ylittävät 10 miljoonaa euroa tai viimeistään 31.5.2021 (“Factoring-maksut“).

Delete tiedottaa tänään, että Joukkovelkakirjalainaan liittyen agenttina toimiva Nordic Trustee Oy (“Agentti“) on vahvistanut Deletelle Edellytysten täyttyneen. Näin ollen Muutosten mukaisesti muutetut Ehdot ovat voimassa tästä päivästä lähtien. Muutosten Edellytyksenä Liikkeeseenlaskija on maksanut yhteensä 15 miljoonaa euroa maksuasiamiehellä olevalle suljetulle tilille Joukkovelkakirjalainan lunastusta (“Lunastus“) varten. Lunastus tullaan rahoittamaan ensisijaisesti varoilla, jotka saadaan Liikkeeseenlaskijan osakkeenomistajien yhteensä vähintään 10 miljoonan euron edestä tekemistä oman pääoman ehtoisista sijoituksista ja 29.1.2021 tiedotetusta Delete Demolition Oy:n myynnin täytäntöönpanosta. Delete Demolition Oy:n myynnistä saaduista varoista 5 miljoonaa euroa tullaan käyttämään Lunastuksen rahoittamiseen. Lisäksi Delete tiedottaa, että Factoring-järjestelyn alla myydyt saatavat ovat ylittäneet ensimmäisen 5 miljoonan euron kynnysarvon ja ensimmäinen Factoring-maksu suoritetaan Lunastuksen yhteydessä. Päivämäärä, jonka haltijamerkintöjen perusteella Haltijoille tehtävät yhteensä 20 miljoonan euron suuruiset maksut tullaan suorittamaan on 11.2.2021, ja Haltijoille maksettavat maksut tehdään 12.2.2021.

Lisäksi Delete tiedottaa solmineensa uuden super senior revolving credit facility -sopimuksen Collector Bank AB:n kanssa (“SSRCF-sopimus“). Collector Bank AB tulee liittymään super senior RCF creditor -ominaisuudessa ja Agentti vakuusagentin ominaisuudessa mm. Joukkovelkakirjalainaan ja SSRCF-sopimukseen liittyvään velkojienväliseen intercreditor agreement -sopimukseen. Collector Bank AB ja Agentti korvaavat Nordea Bank Abp:n edellä mainituissa ominaisuuksissa.

Muutetut Ehdot ovat saatavilla Agentin verkkosivuilla (https://nordictrustee.com/) ja Liikkeeseenlaskijan verkkosivuilla (https://deletegroup.fi/en).
 

Lisätietoja:

Ville Mannola, CFO
puh: +358 400 357 767
email: ville.mannola@delete.fi

 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Yrityskaupan jälkeen konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa ja Kierrätyspalveluissa.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on Yrityskaupan jälkeen noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Tärkeää tietoa

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä 16.12.2020 päivätyn Notice of Written Procedure -ilmoituksen (“Ilmoitus“) kanssa. Mikäli Haltija on epävarma tämän tiedotteen tai Ilmoituksen sisällöstä taikka toimenpiteistä, joihin tämän tulisi ryhtyä, Haltijaa kehotetaan välittömästi hankkimaan taloudellista ja oikeudellista neuvonantoa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvissä kysymyksissä, tämän arvopaperivälittäjältä, pankin yhteyshenkilöltä, lakimieheltä, kirjanpitäjältä tai muulta itsenäiseltä asianmukaisesti valtuutetulta taloudelliselta neuvonantajalta.

Tämä tiedote on laadittu ainoastaan tiedonantamistarkoituksessa. Tämän tiedotteen tai Ilmoituksen jakelu tai julkaiseminen voivat olla tietyissä maissa rajoitettuja lain nojalla ja Delete edellyttää sellaisten henkilöiden, jotka saavat tämän tiedotteen tai Ilmoituksen haltuunsa, hankkivan tiedot näistä rajoituksista ja noudattavan niitä.

Tämä pörssitiedote tai Ilmoitus eivät ole tarjouksia arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa tai missään muussa maassa. Arvopapereita ei ole sallittua tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain muutoksineen (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki“) mukaisesti, tai minkään muun Yhdysvaltain osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperimarkkinalainsäädännön mukaisesti, eikä niitä siten voida tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei jokin poikkeus Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaisista rekisteröintivaatimuksista sovellu.