Delete Group Oyj on korottanut revolverilainansa luottolimiittiä 20 miljoonasta 25 miljoonaan euroon

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI KOKONAAN TAI OSITTAIN SUORAAN TAI VÄLILLISESTI MISSÄÄN MAASSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Delete Group Oyj on korottanut Nordea Bank AB:n Suomen sivuliikkeen kanssa aikaisemmin sopimansa 20 miljoonan euron luottolimiitin 25 miljoonaan euroon. Luottolimiitistä sovittiin osana Delete Group Oyj:n rahoitusjärjestelyä samanaikaisesi yhtiön 19.4.2017 liikkeeseenlaskeman 85 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan kanssa. Fasiliteettiin sisältyy velkaantuneisuutta koskeva kovenanttiehto.

Luottolimiittiä on tarkoitus käyttää yhtiön ja sen tytäryhtiöiden käyttöpääomatarpeisiin ja muihin yleisiin rahoitustarpeisiin.

DELETE GROUP OYJ


Lisätietoja:

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja

puhelin: +358 400 357 767
sähköposti:
ville.mannola@delete.fi 


JAKELU:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.deletegroup.fi/