Delete Group Oyj: Kannattavuus jatkoi paranemistaan, näkymät edelleen positiiviset

Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuu 2023 (IFRS, IAS 34, tilintarkastamaton)

Delete Group Oyj: Kannattavuus jatkoi paranemistaan, näkymät edelleen positiiviset

 

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT HUHTI–KESÄKUULTA 2023

 

         Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 31,4 (Q2 2022: 29,8) miljoonaan euroon

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,5 miljoonaa euroa 7,0 (5,5) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 1,4 miljoonaa euroa 3,6 (2,2) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,0 miljoonaa euroa 6,2 (3,2) miljoonaan euroon

         Nettovelka kasvoi 3,1 miljoonaa euroa 36,4 (33,3) miljoonaan euroon

         Delete Groupin ja Remondis Maintenance & Services International GmbH:n omistajat allekirjoittivat sopimuksen Delete Groupin kaikkien osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

 

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT TAMMI–KESÄKUULTA 2023

 

         Liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 48,4 (45,6) miljoonaan euroon

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 2,4 miljoonaa euroa 6,0 (3,6) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 2,5 miljoonaa euroa 1,2 (-1,3) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 0,4 miljoonaa euroa 0,2 (-0,2) miljoonaan euroon

         Konsernin oma pääoma kasvoi 1,0 miljoonaa euroa 34,5 miljoonaan euroon

         Nettovelka kasvoi 3,1 miljoonaa euroa 36,4 (33,3) miljoonaan euroon

 

 

AVAINLUVUT

 

 

4–6/2023

4–6/2022

Muutos

1–6/2023

1–6/2022

Muutos

1–12/2022

Liikevaihto, milj. eur

31,4

29,8

5,6 %

48,4

45,6

6,3 %

98,1

Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur

7,0

5,5

28,5 %

6,0

3,6

68,0 %

13,3

Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur

7,6

6,3

21,4 %

6,9

4,9

41,4 %

15,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

24,2 %

21,0 %

3,2 %-yks.

14,3 %

10,7 %

3,5 %-yks.

16,0 %

Liikevoitto (EBIT), milj. eur

3,6

2,2

60,5 %

1,2

-1,3

198,9 %

3,4

Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur

4,1

3,0

37,6 %

2,2

0,1

3261,1 %

5,8

Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

13,2 %

10,1 %

3,1 %-yks.

4,5 %

0,1 %

4,3 %-yks.

5,9 %

Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa

2,2

0,5

324,6 %

-1,2

-4,1

70,8 %

-1,3

Tilikauden voitto (tappio), milj. eur

2,2

17,5

-87,4 %

-1,2

13,3

-109,0 %

16,1

Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur

6,2

3,2

94,7 %

0,2

-0,2

-222,6 %

7,1

Nettovelka3), milj. eur

36,4

33,3

9,3 %

36,4

33,3

9,3 %

32,5

 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän puolivuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

 

VUODEN 2023 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

 

Puhdistuspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2023. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

 

Delete Groupin oikaistun käyttökatteen odotetaan paranevan vuonna 2023.

 

Geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät tavallista enemmän epävarmuutta ja perustuvat oletukseen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

 

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

 

”Olen erittäin tyytyväinen toisen neljänneksen ja koko ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseemme. Kevätsesongin kysyntään pystyttiin vastaamaan hyvin, ja toimitukset hoidettiin laadukkaasti ja operatiivisen toiminnan tuottavuutta hyvin halliten. Kasvuvauhtimme pysyi markkinoiden kasvua nopeampana ja liikevoittomme kasvoi huomattavasti odotusten mukaisesti.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta kehittyi hyvin, ja saimme useita uusia asiakkuuksia melko aktiivisilla markkinoilla. Vakaa palvelutarjontamme kestää makrotalouden suhdannevaihteluja, mutta saatamme kohdata keskipitkällä aikavälillä joitain haasteita, jos asiakkaidemme toiminta tietyissä markkinasegmenteissä hidastuu.

 

Euroopan geopoliittinen kehitys on vaikuttanut liiketoimintaamme ainakin toistaiseksi vain vähän, emmekä ole alttiina pakotteiden kohteisiin tai konfliktialueisiin liittyvien riskien vaikutuksille. Polttoaineiden hintoja ja yleisen kustannusinflaation vaikutuksia on kompensoitu onnistuneesti hinnoittelulla ja tuottavuusparannuksilla.

 

Ilmoitimme strategisen selvitystyön tuloksena 12.5.2023, että Delete Groupin ja Remondis Maintenance & Services International GmbH:n omistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen Delete Groupin kaikkien osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Katsauskauden jälkeen Suomen kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet Delete Groupin myynnin Remondis Maintenance & Services International GmbH:lle, kun taas Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että päätös tehdään viimeistään 2.11.2023, ellei määräaikaa tarpeen mukaan pidennetä.

 

Jatkamme tehokkaan ja laadukkaan toimintamme kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Olemme varmoja, että laadukkaasta palvelusta saamamme positiivinen asiakaspalaute antaa meille hyvät lähtökohdat jatkaa kannattavaa kasvua.

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Teollisuuden puhdistuspalveluiden yleinen kysyntätilanne on hyvällä, normaalilla tasolla. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata makrotalouden suhdannevaihteluista riippumatta. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, mikä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

 

LIIKEVAIHTO

 

Delete Groupin Puhdistuspalveluiden liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 31,4 (29,8) miljoonaa euroa kasvun ollessa 6 prosenttia viime vuodesta. Markkinoiden yleinen hyvä kasvu sai lisävauhtia myynnistä uusille asiakkaille ja aktiivisesta kevään huoltoseisokkisesongista.

 

Tammi–kesäkuussa konsernin liikevaihto oli 48,5 (45,8) miljoonaa euroa eli 6 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti jatkuva ja kestävä kasvu, joka perustuu  uusasiakashankintaan, nykyisten asiakkaiden markkinaosuuden kasvuun ja hinnoitteluun.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa

4–6/2023

4–6/2022

Muutos

1–6/2023

1–6/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

31,4

29,8

5,4 %

48,5

45,8

6,0 %

98,4

Eliminoinnit

-0,0

-0,1

52,3 %

-0,1

-0,2

56,4 %

-0,3

Konserni yhteensä

31,4

29,8

5,6 %

48,4

45,6

6,3 %

98,1

 

 

TALOUDELLINEN TULOS

 

Konsernin vuoden 2023 toisen neljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisestä vuodesta 1,1 miljoonaa euroa 4,1 (3,0) miljoonaan euroon. Kasvun tärkeimpiä tekijöitä olivat myyntivolyymien kasvu, hallitut toimitukset, tuottavuuden paraneminen ja hinnoittelu.

 

Kustannusinflaatiolla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen toisella neljänneksellä, ja sitä kompensoitiin hinnoittelulla ja tuottavuusparannuksilla.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tammikesäkuun käyttökate (EBITDA) kasvoi 40 prosenttia 6,5 miljoonasta eurosta 9,1 miljoonaan euroon molempien vuosineljännesten vaikuttaessa myönteisesti parannukseen.

 

Hallintokulut olivat 15 prosenttia edellisvuotta korkeammat. Niihin vaikuttivat inflaatio ja investoinnit toimintajärjestelmiin ja ICT-infrastruktuuriin vuonna 2023 sekä jossain määrin sisäisten kustannusten uudelleeenkohdistukset liiketoiminta- ja hallintoyksiköiden välillä.

 

Tammikesäkuussa Hallinto-yksikön kulut olivat edellisvuoden tasolla, ja ne kasvoivat 1 prosentin 3,8 miljoonaan euroon.

 

Ruotsin liiketoiminnan valuutan, Ruotsin kruunun, arvon heikentymisellä on ollut vähäinen negatiivinen vaikutus konsernin raportoituun euromääräiseen liikevaihtoon ja tulokseen vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla edellisvuoteen verrattuna.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa

4–6/2023

4–6/2022

Muutos

1–6/2023

1–6/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

8,5

6,1

39,6 %

9,1

6,5

39,9 %

21,0

Hallinto

-1,5

-0,6

-137,2 %

-3,1

-2,9

-5,8 %

-7,7

Konserni yhteensä

7,0

5,5

28,5 %

6,0

3,6

68,0 %

13,3

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa

4–6/2023

4–6/2022

Muutos

1–6/2023

1–6/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

5,6

4,0

40,1 %

5,1

2,5

100,6 %

11,2

Hallinto

-2,0

-1,8

-14,5 %

-3,8

-3,8

-1,1 %

-7,8

Konserni yhteensä

3,6

2,2

60,5 %

1,2

-1,3

198,9 %

3,4

 

Huhti–kesäkuun nettorahoituskulut olivat -1,5 (-1,8) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista ja realisoitumattomista valuuttakurssitappioista. Tammi–kesäkuun nettorahoituskulut olivat -2,6 (-3,0) miljoonaa euroa. Korot ovat nousseet huomattavasti edellisvuodesta, mutta korollisen velan nimellismäärän lasku on vähentänyt vaikutuksia.

 

Tulos ennen veroja oli huhti–kesäkuussa 2,1 (0,5) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa -1,3 (-4,2) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen tilikauden nettotulos oli tammi–kesäkuussa 2,2 (0,5) miljoonaa euroa.

 

Lopetetut toiminnot sisältävä tilikauden nettotulos oli tammi–kesäkuussa 2,2 (17,5) miljoonaa euroa, ja tähän nettotulokseen vaikuttivat suotuisasti vuoden 2022 osalta Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu nettotuotto.

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

 

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 6,2 (3,2) miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden johtui pääasiassa kannattavuuden paranemisesta ja nettokäyttöpääoman tehostumisesta. Toisen neljänneksen lopussa myyntijärjestelyn (factoring) piirissä olevia myyntisaatavia oli yhteensä 18,4 (16,2) miljoonaa euroa.

 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2023 kesäkuun lopussa 7,7 (44,6) miljoonaa euroa. Kesäkuussa 2022 tähän sisältyi 36,2 miljoonan euron nettotuotto Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista. Konsernin korollinen velka oli 44,0 (77,8) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 24,6 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, 9,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 11,6 miljoonan euron leasing-veloista. Lasku johtui vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta takaisinmaksusta vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Kesäkuun lopussa konserni oli nostanut 9,0 miljoonan euron SSRCF-luottofasiliteettinsa kokonaisuudessaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

 

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoa kovenanttiehto täyttyi toisen neljänneksen lopussa. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 2,0x eli selvästi alle 5,0x:n kovenanttiehtorajan.

 

Konsernin nettovelka oli kesäkuun 2022 lopussa 36,4 (33,3) miljoonaa euroa. Kesäkuun 2023 lopussa taseen loppusumma oli 102,4 (140,9) miljoonaa euroa. Lasku johtui pääasiassa Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista ja siihen liittyvästä senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan osittaisesta lunastuksesta vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 10,8 (13,3) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa siirtymästä käyttöoikeusomaisuuseriin. Käyttöoikeusomaisuuserät (leasing-sopimukset) kasvoivat edellisvuoden 8,5 miljoonasta eurosta 11,5 miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste5) parani ja oli kesäkuun 2023 lopussa 33,7 % (23,7 %).

 

Delete ilmoitti 12.5.2023, että Delete Groupin ja Remondis Maintenance & Services International GmbH:n omistajat olivat allekirjoittaneet sopimuksen Delete Groupin kaikkien osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan toteutuminen saa aikaan senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainan lunastamisen kokonaisuudessaan joukkovelkakirjalainasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Katsauskauden jälkeen Suomen kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet Delete Groupin myynnin Remondis Maintenance & Services International GmbH:lle, kun taas Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että päätös tehdään viimeistään 2.11.2023, ellei määräaikaa tarpeen mukaan pidennetä.

 

Avainluvut

4–6/2023

4–6/2022

Muutos

1–6/2023

1–6/2022

Muutos

1–12/2022

Oman pääoman tuotto, %

6,6 %

71,1 %

-64,5 %-yks.

-3,4 %

49,7 %

-53,1 %-yks.

57,5 %

Nettovelka, milj. euroa

36,4

33,3

9,3 %

36,4

33,3

9,3 %

32,5

Omavaraisuusaste, %

33,7 %

23,7 %

10,0 %-yks.

33,7 %

23,7 %

10,0 %-yks.

35,5 %

 

 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2023 huhti–kesäkuussa 0,4 (0,1) miljoonaa euroa ja tammi–kesäkuussa 0,6 (0,5) miljoonaa euroa.Vuoden 2023 tammi–kesäkuussa ei tehty yritysostoja.

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

 

Vuoden 2022 tammi–kesäkuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Delete Group ilmoitti 17.8.2023, että Ruotsin maajohtaja ja Delete Sweden AB:n toimitusjohtaja Peter Revay on ilmoittanut eroavansa yhtiön palveluksesta siirtyäkseen uuteen tehtävään Delete Groupin ulkopuolelle.

 

YHTEENVETO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA RISKIENHALLINNASTA

 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella yhtiön hallitus tarkistaa, päivittää ja hyväksyy riskienhallintatoimet.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen sekä resursointiin, Euroopan geopoliittiseen kehitykseen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattavat lisäksi vaikuttaa todetut epävarmuustekijät.

 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2023 toisen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Vuoden 2023 kesäkuun lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (83 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (17 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 

Delete Group Oyj:n 3.4.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2022.

 

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2023. Tarkastusvaliokunnan ja ESG- ja sopimusvaliokunnan nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

LAUSUNTO PUOLIVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2023 alkaen voimassa olevat muutokset IAS/IFRS-standardeihin ja niiden tulkintoihin, mutta näillä ei ole ollut olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin.

 

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

TALOUSKALENTERI 2023

 

Delete Group Oyj julkaisee vuoden 2023 tammi–syyskuun osavuosiraportin 15.11.2023.

 

 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

 

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

 

Milj. euroa

4–6/2023

4–6/2022

1–6/2023

1–6/2022

1–12/2022

Liikevoitto (EBIT)

3,6

2,2

1,2

-1,3

3,4

Oikaisut

0,6

0,8

0,9

1,3

2,4

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

4,1

3,0

2,2

0,1

5,8

 

Milj. euroa

4–6/2023

4–6/2022

1–6/2023

1–6/2022

1–6/2022

Käyttökate (EBITDA)

7,0

5,5

6,0

3,6

13,3

Oikaisut

0,6

0,8

0,9

1,3

2,4

Oikaistu käyttökate (EBITDA)

7,6

6,3

6,9

4,9

15,7

 

Milj. euroa

4–6/2023

4–6/2022

1–6/2023

1–6/2022

1–6/2022

Uudelleenjärjestelyt ja -sijoitukset

0,0

0,1

0,0

0,3

0,5

Toimintajärjestelmät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Riita-asiat ja oikeustoimet

0,3

0,0

0,4

0,1

0,1

Yrityskaupat

0,3

0,6

0,5

0,7

1,4

Lopetetut toiminnot

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Muu

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

Oikaisuerät

0,6

0,8

0,9

1,3

2,4

 

 

KAAVAT

 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, kuten yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velatKONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

 

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin (Osavuosikatsaukset) mukaisesti. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti puolivuosikatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

Tähän puolivuosikatsaukseen sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään tilinpäätökseen.

 

Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2023 alkaen voimassa olevat muutokset IAS/IFRS-standardeihin ja niiden tulkintoihin, mutta näillä ei ole ollut olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin.

 

Liikevoitto (EBIT)

 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

 

 

 

Rahoitus

 

Delete ilmoitti 12.5.2023, että Delete Groupin ja Remondis Maintenance & Services International GmbH:n omistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen Delete Groupin yhtiöiden kaikkien osakkeiden myynnistä. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Kaupan toteutuminen saa aikaan senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainan lunastamisen kokonaisuudessaan joukkovelkakirjalainasopimuksen ehtojen mukaisesti.

 

Katsauskauden jälkeen Suomen kilpailuviranomaiset ovat hyväksyneet Delete Groupin myynnin Remondis Maintenance & Services International GmbH:lle, kun taas Ruotsin viranomaiset ovat ilmoittaneet, että päätös tehdään viimeistään 2.11.2023, ellei määräaikaa tarpeen mukaan pidennetä.

 

Senior-ehtoinen vakuudellinen joukkovelkakirjalaina erääntyy 12 kuukauden kuluessa raportointipäivästä 19.4.2024, ja se on luokiteltu lyhytaikaiseksi velaksi.

 

SEGMENTTIRAPORTOINTI

 

Konsernilla on yksi raportoitava segmentti eli Puhdistuspalvelut, joka on konsernin liiketoiminta-alue. Raportoitava segmentti on koostettu konsernin kahdesta toimintasegmentistä: Puhdistuspalvelujen toimintasegmentit Suomessa ja Ruotsissa on yhdistetty raportoitavaksi segmentiksi, sillä niiden katsotaan olevan samankaltaisia ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan vastaavia. Kierrätyspalvelut, joka aiemmin raportoitiin raportoitavana segmenttinä, on luokiteltu Lopetetuksi toiminnoksi.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhallustyöpalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjähdyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista.

 

Segmenttejä koskevat tiedot perustuvat konsernissa sovellettaviin IFRS-standardin kirjanpitoperiaatteisiin, ja ne ovat konsernin sisäisen raportoinnin vaatimusten mukaisia.

 

Raportoitavan segmentin voiton tai tappion mitta on liikevoitto, jota konsernin johtoryhmä arvioi säännöllisesti tehdäkseen päätöksiä segmenttiin kohdistettavista resursseista ja arvioidakseen segmentin suorituskykyä.

 

Hallintokustannuksia ei kohdenneta segmenteille, vaan ne esitetään erikseen. Segmentin varoja ja velkoja ei ilmoiteta, sillä johtoryhmä ei valvo niitä säännöllisesti.

 

 

 

 

TULOVIRRAT

 

 

 

LIIKETOIMINTAYHDISTELMÄT

 

Kesäkuussa 2022 Delete divestoi Kierrätyspalvelut-liiketoimintansa. Segmentti raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eikä segmentti sisälly jatkuvien toimintojen puolivuosikatsaukseen. Ellei toisin mainita, kaikki tässä raportissa esitettävät neljännesvuosittaiset ja koko vuoden luvut sisältävät vain jatkuvat toiminnot. Tässä puolivuosikatsauksessa Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä Lopetetut toiminnot ja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnasta käytetään termiä Jatkuvat toiminnot.

 

MUUTOKSET AINEETTOMISSA HYÖDYKKEISSÄ

 

 

 

 

VAROJEN JA VELKOJEN LUOKITTELU

 

 

 

 

KONSERNIRAKENNE

 

 

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Delete Group ilmoitti 17.8.2023, että Ruotsin maajohtaja ja Delete Sweden AB:n toimitusjohtaja Peter Revay on ilmoittanut eroavansa yhtiön palveluksesta siirtyäkseen uuteen tehtävään Delete Groupin ulkopuolelle.

 

 

Delete Group Oyj

Hallitus

 

 

LISÄTIEDOT

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

 

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

 

 

www.delete.fi

 

 

DELETE GROUP LYHYESTI

 

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa.

 

Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen palveluksessa on noin 675 ammattilaista 29 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Group Oyj Puolivuosikatsaus Q2 2023 300823