Delete Group Oyj: Kannattava kasvu jatkui, näkymät edelleen hyvät

Delete Group Oyj: Kannattava kasvu jatkui, näkymät edelleen hyvät                                                 

Osavuosiraportti tammi–syyskuu 2023 (IFRS, tilintarkastamaton

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT: HEINÄ–SYYSKUU 2023

 

         Liikevaihto kasvoi 8 prosenttia 29,1 (Q3 2022: 27,0) miljoonaan euroon

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 0,3 miljoonaa euroa 6,6 (6,3) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 0,3 miljoonaa euroa 4,3 (4,0) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,2 miljoonaa euroa 3,2 (0,0) miljoonaan euroon

         Nettovelka laski 0,3 miljoonaa euroa 35,2 (35,5) miljoonaan euroon

 

 

KESKEISET TALOUSTIEDOT: TAMMI–SYYSKUU 2023

 

         Liikevaihto kasvoi 7 prosenttia 77,5 (72,5) miljoonaan euroon

         Käyttökate (EBITDA) kasvoi 2,7 miljoonaa euroa 12,6 (9,9) miljoonaan euroon

         Liikevoitto (EBIT) kasvoi 2,8 miljoonaa euroa 5,5 (2,7) miljoonaan euroon

         Liiketoiminnan rahavirta kasvoi 3,5 miljoonaa euroa 3,3 (-0,2) miljoonaan euroon

         Konsernin oma pääoma kasvoi 1,3 miljoonaa euroa 37,8 (36,5) miljoonaan euroon

         Nettovelka laski 0,3 miljoonaa euroa 35,2 (35,5) miljoonaan euroon

         Delete Groupin ja Remondis Maintenance & Services International GmbH:n omistajat allekirjoittivat sopimuksen Delete Groupin kaikkien osakkeiden myynnistä. Kauppa toteutuu 29.11.2023.

 

 

AVAINLUVUT

 

 

7–9/2023

7–9/2022

Muutos

1–9/2023

1–9/2022

Muutos

1–12/2022

Liikevaihto, milj. eur

29,1

27,0

7,8 %

77,5

72,5

6,9 %

98,1

Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur

6,6

6,3

5,3 %

12,6

9,9

28,0 %

13,3

Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur

6,6

6,4

3,6 %

13,6

11,3

20,0 %

15,7

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta

22,9 %

23,8 %

-0,9 %-yks.

17,5 %

15,6 %

1,9 %-yks.

16,0 %

Liikevoitto (EBIT), milj. eur

4,3

4,0

7,6 %

5,5

2,7

104,0 %

3,4

Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur

4,3

4,1

4,9 %

6,4

4,1

55,5 %

5,8

Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta

14,7 %

15,1 %

-0,4 %-yks.

8,3 %

5,7 %

2,6 %-yks.

5,9 %

Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa

3,7

3,2

16,8 %

2,5

-0,9

370,2 %

-1,3

Tilikauden voitto (tappio), milj. eur

3,7

3,2

16,8 %

2,5

16,5

-84,7 %

16,1

Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur

3,2

0,0

-6 885 %

3,3

-0,2

-1 786 %

7,1

Nettovelka3), milj. eur

35,2

35,5

-0,9 %

35,2

35,5

-0,9 %

32,5

 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän osavuosiraportin liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.

 

VUODEN 2023 NÄKYMÄT (MUUTTUMATON)

 

Puhdistuspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2023. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

 

Delete Groupin oikaistun käyttökatteen odotetaan paranevan vuonna 2023.

 

Geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät tavallista enemmän epävarmuutta ja perustuvat oletukseen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

 

 

SIRPA OJALA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA

 

”Olen erittäin tyytyväinen kolmannen neljänneksen kasvuumme, joka jatkoi kahdeksan neljänneksen ajan nähtyä vahvaa kehitystä. Myös liikevoittomme parani, vaikka meillä oli kesällä hetkellisiä tuottavuusongelmia. Heinäkuun lomakauden aiheuttaman hitaamman kehityksen jälkeen syksyn huippusesonki käynnistyi erittäin hyvin. Asiakaskysyntään pystyttiin vastaamaan hyvin, ja toimitukset hoidettiin laadukkaasti ja tuottavuutta hyvin halliten.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta kehittyi edelleen hyvin, ja saimme useita uusia asiakkuuksia melko aktiivisilla markkinoilla. Laaja palvelutarjontamme kestää makrotalouden suhdannevaihteluja, mutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä saatamme kohdata joitakin haasteita, jos asiakkaidemme toiminta tietyissä markkinasegmenteissä hidastuu.

 

Euroopan geopoliittinen kehitys on ainakin toistaiseksi vaikuttanut liiketoimintaamme vain vähän, emmekä ole alttiina pakotteiden kohteisiin tai konfliktialueisiin liittyvien riskien vaikutuksille. Polttoaineiden hintoja ja yleisen kustannusinflaation vaikutuksia on kompensoitu onnistuneesti hinnoittelulla ja tuottavuusparannuksilla.

 

Ilmoitimme strategisen selvitystyön tuloksena 12.5.2023, että Delete Groupin ja Remondis Maintenance & Services International GmbH:n omistajat ovat allekirjoittaneet sopimuksen Delete Groupin kaikkien osakkeiden myynnistä. Kun kilpailuviranomaisten ehdoton hyväksyntä saatiin 1.11.2023 mennessä, transaktio tulee toteutumaan 29.11.2023.

 

Jatkamme tehokkaan ja laadukkaan toimintamme kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Olemme varmoja, että laadukkaasta palvelusta saamamme positiivinen asiakaspalaute antaa meille hyvät lähtökohdat jatkaa kannattavaa kasvua.

 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Teollisuuden puhdistuspalveluiden yleinen kysyntätilanne on hyvällä, normaalilla tasolla. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata makrotalouden suhdannevaihteluista riippumatta. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, mikä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

LIIKEVAIHTO

 

Delete Groupin Puhdistuspalveluiden liikevaihto oli kolmannella vuosineljänneksellä 29,1 (27,0) miljoonaa euroa kasvun ollessa 8 prosenttia viime vuodesta. Kasvu sai vauhtia markkinoiden yleisestä kestävästä ja hyvästä kasvusta, myynnistä uusille asiakkaille ja aktiivisesta syksyn huoltoseisokkisesongista.

 

Tammi–syyskuussa konsernin liikevaihto oli 77,5 (72,5) miljoonaa euroa eli 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tähän vaikutti jatkuva ja kestävä kasvu, joka perustuu uusasiakashankintaan, nykyisten asiakkaiden markkinaosuuden kasvuun ja hinnoitteluun hyvin kehittyvillä markkinoilla.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVAIHTO

Milj. euroa

7–9/2023

7–9/2022

Muutos

1–9/2023

1–9/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

29,1

27,0

7,9 %

77,7

72,8

6,7 %

98,4

Eliminoinnit

-0,1

-0,1

-24,1 %

-0,2

-0,3

39,8 %

-0,3

Konserni yhteensä

29,1

27,0

7,8 %

77,5

72,5

6,9 %

98,1

 

 

TALOUDELLINEN TULOS

 

Konsernin vuoden 2023 kolmannen neljänneksen oikaistu liikevoitto (EBIT) kasvoi edellisvuodesta 0,2 miljoonaa euroa 4,3 (4,1) miljoonaan euroon. Kasvua vauhditti eniten myynnin kasvu, vaikka lievät tuottavuushaasteet lyhyellä aikavälillä heinäkuussa heikensivät suhteellista kannattavuutta jonkin verran. Kustannusinflaatiolla ei ollut olennaista vaikutusta konsernin taloudelliseen tulokseen kolmannella neljänneksellä, ja sitä kompensoitiin hinnoittelulla ja hallitulla tuottavuudella.

 

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tammisyyskuun käyttökate (EBITDA) kasvoi 21 prosenttia 15,0 miljoonasta eurosta 18,1 miljoonaan euroon kaikkien vuosineljännesten vaikuttaessa myönteisesti parannukseen.

 

Hallintokulut olivat kolmannella neljänneksellä 7 prosenttia edellisvuotta korkeammat. Niihin vaikuttivat inflaatio ja investoinnit toimintajärjestelmiin ja ICT-infrastruktuuriin vuonna 2023 sekä jossain määrin sisäisten kustannusten uudelleenkohdistukset liiketoiminta- ja hallintoyksiköiden välillä, mikä näkyy myös 8 prosentin nousuna tämän vuoden aikana.

 

Ruotsin kruunun arvon heikentymisellä on ollut negatiivinen vaikutus konsernin raportoituun euromääräiseen liikevaihtoon ja tulokseen vuoden 2023 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Jos Ruotsin kruunun ja euron vaihtokurssi olisi pysynyt samana kuin vuosi sitten, tammi–syyskuun liikevaihto olisi ollut 2,3 miljoonaa euroa ja käyttökate (EBITDA) 0,4 miljoonaa euroa suurempi.

 

SEGMENTTIKOHTAINEN KÄYTTÖKATE (EBITDA)

Milj. euroa

7–9/2023

7–9/2022

Muutos

1–9/2023

1–9/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

9,0

8,5

5,7 %

18,1

15,0

20,6 %

21,0

Hallinto

-2,3

-2,2

-7,0 %

-5,4

-5,1

-6,3 %

-7,7

Konserni yhteensä

6,6

6,3

5,3 %

12,6

9,9

28,0 %

13,3

 

SEGMENTTIKOHTAINEN LIIKEVOITTO (EBIT)

Milj. euroa

7–9/2023

7–9/2022

Muutos

1–9/2023

1–9/2022

Muutos

1–12/2022

Puhdistuspalvelut

5,8

5,3

8,1 %

10,8

7,9

37,8 %

11,2

Hallinto

-1,5

-1,4

-9,3 %

-5,4

-5,2

-3,3 %

-7,8

Konserni yhteensä

4,3

4,0

7,6 %

5,5

2,7

104,0 %

3,4

 

Heinä–syyskuun nettorahoituskulut olivat -0,6 (-0,8) miljoonaa euroa, ja ne koostuivat pääasiassa korkokuluista. Tammi–syyskuun nettorahoituskulut olivat -3,2 (-3,8) miljoonaa euroa. Korot ovat nousseet huomattavasti edellisvuodesta, mutta korollisen velan nimellismäärän lasku on vähentänyt vaikutuksia.

 

Tulos ennen veroja oli heinä–syyskuussa 3,7 (3,2) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa 2,3 (-1,1) miljoonaa euroa. Jatkuvien toimintojen kauden nettotulos oli tammi–syyskuussa 2,5 (-0,9) miljoonaa euroa.

 

Lopetetut toiminnot sisältävä tilikauden nettotulos oli tammi–syyskuussa 2,5 (16,5) miljoonaa euroa, ja tähän nettotulokseen vaikutti suotuisasti vuoden 2022 osalta Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan divestoinnista saatu nettotuotto.

 

 

RAHOITUS JA TALOUDELLINEN ASEMA

 

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä–syyskuussa 3,2 (-0,0) miljoonaa euroa. Muutos edelliseen vuoteen nähden johtui pääasiassa nettokäyttöpääoman tehostumisesta ja kannattavuuden paranemisesta. Kolmannen neljänneksen lopussa myyntijärjestelyn (factoring) piirissä olevia myyntisaatavia oli yhteensä 15,0 (13,3) miljoonaa euroa.

 

Delete Groupin rahavarat olivat vuoden 2023 syyskuun lopussa 9,4 (6,5) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 44,6 (42,0) miljoonaa euroa, joka koostui pääosin 24,6 miljoonan euron vakuudellisesta joukkovelkakirjalainasta, 9,0 miljoonan euron nostetusta luottofasiliteetista (SSRCF) ja 12,0 miljoonan euron leasing-veloista. Syyskuun lopussa konserni oli nostanut 9,0 miljoonan euron SSRCF-luottofasiliteettinsa kokonaisuudessaan käytettäväksi yhtiön toimintaan, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin.

 

Senior-ehtoisten vakuudellisten joukkovelkakirjalainojen ja SSRCF-luottofasiliteetin ainoa kovenanttiehto täyttyi kolmannen neljänneksen lopussa. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen oli 1,96x eli selvästi alle 5,00x:n kovenanttiehtorajan.

 

Konsernin nettovelka oli syyskuun 2023 lopussa 35,2 (35,5) miljoonaa euroa. Vuoden 2023 syyskuun lopussa taseen loppusumma oli 107,5 (102,7) miljoonaa euroa, ja sen kasvu johtui pääasiassa oman pääoman ja leasing-velkojen kasvusta. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden arvo oli yhteensä 10,5 (12,8) miljoonaa euroa, ja lasku johtui pääasiassa siirtymästä käyttöoikeusomaisuuseriin. Käyttöoikeusomaisuuserät (leasing-sopimukset) kasvoivat 12,0 (8,7) miljoonaan euroon. Omavaraisuusaste5) laski, ja oli syyskuun 2023 lopussa 35,1 % (35,5 %).

 

Delete ilmoitti 2.11.2023, että sen osakkeenomistajat ovat saaneet kaikki vaadittavat hyväksynnät asianmukaisilta kilpailuviranomaisilta Deleten kaikkien osakkeiden myymiseksi Remondis Maintenance & Services International GmbH:lle. Delete vahvistaa, että transaktio tulee toteutumaan 29.11.2023 ja kaikki sen 19.4.2024 erääntyvät liikkeellä olevat vakuudelliset joukkovelkakirjat (ISIN FI4000252119) tullaan lunastamaan 30.11.2023. Joukkovelkakirjat tullaan lunastuksen yhteydessä poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.

 

Avainluvut

7–9/2023

7–9/2022

Muutos

1–9/2023

1–9/2022

Muutos

1–12/2022

Oman pääoman tuotto, %

10,3 %

9,1 %

1,2 %-yks.

10,3 %

9,1 %

1,2 %-yks.

57,5 %

Nettovelka, milj. euroa

35,2

35,5

-0,9 %

35,2

35,5

-0,9 %

32,5

Omavaraisuusaste, %

35,1 %

35,5 %

-0,4 %-yks.

35,1 %

35,5 %

0,4 %-yks.

35,5 %

 

 

INVESTOINNIT JA YRITYSOSTOT

 

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin yritysostoja lukuun ottamatta olivat vuoden 2023 heinä–syyskuussa 0,3 (0,5) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa 1,0 (1,1) miljoonaa euroa. Vuoden 2023 tammi–syyskuussa ei tehty yritysostoja.

 

 

TUOTEKEHITYSKUSTANNUKSET

 

Vuoden 2023 tammi–syyskuussa tuotekehityskustannukset olivat vähäisiä ja liittyivät prosessien ja työvälineiden pienimuotoiseen kehittämiseen.

 

 

MUUTOKSET JOHDOSSA

 

Delete Group ilmoitti 17.8.2023, että Ruotsin maajohtaja ja Delete Sweden AB:n toimitusjohtaja Peter Revay on ilmoittanut eroavansa yhtiön palveluksesta siirtyäkseen uuteen tehtävään Delete Groupin ulkopuolelle. Peter Revay jää pois konsernin palveluksesta helmikuussa 2024.

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Delete ilmoitti 2.11.2023, että sen osakkeenomistajat ovat saaneet kaikki vaadittavat hyväksynnät asianmukaisilta kilpailuviranomaisilta Deleten kaikkien osakkeiden myymiseksi Remondis Maintenance & Services International GmbH:lle. Delete vahvistaa, että transaktio tulee toteutumaan 29.11.2023 ja kaikki sen 19.4.2024 erääntyvät liikkeellä olevat vakuudelliset joukkovelkakirjat (ISIN FI4000252119) tullaan lunastamaan 30.11.2023. Joukkovelkakirjat tullaan lunastuksen yhteydessä poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.

 

 

YHTEENVETO MERKITTÄVISTÄ RISKEISTÄ JA RISKIENHALLINNASTA

 

Delete Group tekee vuosittain kattavan riskien arvioinnin, jonka perusteella yhtiön hallitus tarkistaa, päivittää ja hyväksyy riskienhallintatoimet.

 

Konsernin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

 

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen Euroopan geopoliittisesta kehityksestä johtuen, projektien toteuttamiseen ja  resursointiin sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy olennaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajista ja asiakkaista. Sisäisen valvonnan menettelytapoja kehitetään jatkuvasti ennaltaehkäisevien toimien parantamiseksi.

 

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattavat lisäksi vaikuttaa todetut epävarmuustekijät.

 

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön ja kustannusinflaatioon, varsinkin energian ja polttoaineiden osalta, sekä konsernin muutosstrategian menestyksekkääseen toteuttamiseen, mikä sisältää kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin liittyvät riskit, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuden sekä riskit, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.

 

Konserni ei ole tunnistanut vuoden 2023 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä muita olennaisia muutoksia, joilla voisi olla merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan edellä kuvailtujen riskien takia.

 

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Vuoden 2023 syyskuun lopussa Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita oli 1 085 859 500 kpl P-sarjan osaketta ja 308 964 900 kpl C-sarjan osaketta. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (83 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (17 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan.

 

 

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA VOIMASSA OLEVAT HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

 

Delete Group Oyj:n 3.4.2023 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettiin tilikauden 1.1.–31.12.2022 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2022.

 

Martin Forss, Åsa Söderström Winberg, Ronnie Neva-aho ja Christian Schmidt-Jacobsen valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen kokouksessa Martin Forss valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KPMG Oy Ab, ja päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Ari Eskelinen.

 

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 50 000 euroa ja jäsenille 22 000 euroa palkkioina vuodelta 2023. Tarkastusvaliokunnan ja ESG- ja sopimusvaliokunnan nimitetyille jäsenille maksetaan 4 000 euron ja palkitsemisvaliokunnan nimitetyille jäsenille 2 000 euron lisäpalkkio. Axcel Managementin Christian Schmidt-Jacobsenille ei makseta palkkiota. Päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan esittämän laskun mukaisesti.

 

LAUSUNTO OSAVUOSIKATSAUKSEN LAATIMISPERIAATTEISTA

Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisesti IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaan laaditun puolivuotiskatsauksen ja julkistaa osavuosiraportit vuoden kolmelle ensimmäiselle ja yhdeksälle kuukaudelle. Kyseisissä raporteissa esitellään yrityksen taloudellista tilannetta ja kehitystä koskevat keskeiset tiedot. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2023 alkaen voimassa olevat muutokset IAS/IFRS-standardeihin ja niiden tulkintoihin, mutta näillä ei ole ollut olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin.

 

 

VAIHTOEHTOISET TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA KÄYTETTÄVÄT TUNNUSLUVUT

 

Delete Group Oyj on ottanut käyttöön Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (EAMV) ohjeet vaihtoehtoisista tunnusluvuista. IFRS-perusteisten lukujen lisäksi yritys julkaisee eräitä muita yleisesti käytettyjä lukuja, jotka voidaan pääsääntöisesti johtaa tuloslaskelmasta ja taseesta. Näiden lukujen laskentakaavat on esitetty alla. Yrityksen näkemyksen mukaan nämä keskeiset luvut täydentävät tuloslaskelmaa ja tasetta antamalla selkeämmän kuvan yrityksen taloudellisesta tuloksesta ja asemasta.

 

 

Milj. euroa

7–9/2023

7–9/2022

1–9/2023

1–9/2022

1–12/2022

Liikevoitto (EBIT)

4,3

4,0

5,5

2,7

3,4

Oikaisut

0,0

0,1

0,9

1,4

2,4

Oikaistu liikevoitto (EBIT)

4,3

4,1

6,4

4,1

5,8

 

Milj. euroa

7–9/2023

7–9/2022

1–9/2023

1–9/2022

1–12/2022

Käyttökate (EBITDA)

6,6

6,3

12,6

9,9

13,3

Oikaisut

0,0

0,1

0,9

1,4

2,4

Oikaistu käyttökate (EBITDA)

6,6

6,4

13,6

11,3

15,7

 

Milj. euroa

7–9/2023

7–9/2022

1–9/2023

1–9/2022

1–12/2022

Uudelleenjärjestelyt ja -sijoitukset

0,0

0,1

0,0

0,4

0,5

Toimintajärjestelmät

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Riita-asiat ja oikeustoimet

0,0

0,0

0,4

0,1

0,1

Yrityskaupat

0,0

0,0

0,5

0,7

1,4

Lopetetut toiminnot*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Muu

0,0

0,0

0,0

0,2

0,3

Oikaisuerät

0,0

0,1

0,9

1,4

2,4

 

 

KAAVAT

 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä: oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, kuten yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat

4) Orgaaninen kasvu: ostettujen yritysten liikevaihtoa pidetään epäorgaanisena 12 kuukauden ajan yrityskaupan jälkeen, eikä sitä lasketa kyseisellä jaksolla orgaaniseen kasvuun.

5) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)

6) Käyttöpääoma = muut kuin rahamääräiset vaihtuvat vastaavat – muut kuin nettovelkaan liittyvät lyhytaikaiset velat 

KONSOLIDOITU LYHENNETTY TILINPÄÄTÖS

 

Summat on ilmoitettu tuhansina euroina.

 

 

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tuhatta euroa

Q3 2023

Q3 2022

Q1-Q3 2023

Q1-Q3 2022

Q1-4 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Liiketoiminnan rahavirta

 

 

 

 

 

 

Voitto (tappio) ennen veroja

3 649

3 155

2 305

-1 060

-2 479

 

Oikaisut:

 

 

 

 

 

 

 

Poistot ja arvonalentumiset

2 378

2 347

7 136

7 175

9 921

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

603

797

3 190

3 768

5 906

 

 

Muut oikaisut

-5

-65

-71

-149

-187

 

Käyttöpääoman muutos

-1 970

-6 212

-5 292

-6 992

-2 378

 

Rahoituserät, netto

-1 428

53

-3 717

-2 531

-3 490

 

Maksetut välittömät verot

-64

-121

-201

-409

-214

Liiketoiminnan rahavirta (A)

3 163

-47

3 350

-199

7 079

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investointien rahavirta

 

 

 

 

 

 

Käyttöomaisuuden investoinnit ja luovutukset

-342

-512

-954

-1 051

-1 798

 

Tuotot tytäryhtiönmyynneistä

0

0

0

36 204

36 204

Investointien rahavirta (B)

-342

-512

-954

35 153

34 406

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahoituksen rahavirta

 

 

 

 

 

 

Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut

252

-36 205

0

-36 233

-36 232

 

Pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos

-7

-225

2 544

1 997

-2 000

 

Leasingvelkojen lyhennykset

-1 320

-1 063

-3 388

-3 558

-4 734

Rahoituksen rahavirta (C )

-1 075

-37 493

-844

-37 794

-42 967

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahavirtojen muutos (A+B+C)

1 746

-38 052

1 551

-2 840

-1 482

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rahavarat tilikauden alussa

7 667

44 552

7 862

5 151

5 151

Kurssierot

2

2

-1

0

2

Jatkuvien toimintojen nettorahavirta

1 746

-38 052

1 551

-2 840

-1 482

Lopetettujen toimintojen nettorahavirta

0

0

0

4 190

4 190

Rahavarat tilikauden lopussa

9 413

6 502

9 413

6 502

7 862

Muutos

1 746

-38 050

1 551

1 351

2 711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYHENNETYT LIITETIEDOT

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosiraportti ei ole IAS 34 standardin mukainen osavuosikatsaus. Delete Group Oyj antaa Suomen arvopaperimarkkinalain mukaisen puolivuotiskatsauksen, joka on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja jota tulee lukea yhdessä konsernin viimeisimmän konsernitilinpäätöksen kanssa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta (”viimeisin vuositilinpäätös”). Tämä osavuosiraportti ei sisällä kaikkia tietoja, joita vaaditaan IFRS-standardien mukaisesti laaditulta täydelliseltä tilinpäätökseltä. Tähän osavuosiraporttiin on kuitenkin sisällytetty valikoituja liitetietoja selittämään tapahtumia ja liiketoimia, jotka ovat merkittäviä konsernin taloudellisen aseman ja tuloksen muutosten ymmärtämisen kannalta viimeisimmän vuositilinpäätöksen jälkeen. Tässä osavuosiraportissa esitetyt taloustiedot ovat tilintarkastamattomia. Tähän osavuosiraporttiin sovelletaan samoja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita kuin viimeisimpään vuositilinpäätökseen. Konserni on ottanut käyttöön 1.1.2023 alkaen voimassa olevat muutokset IAS/IFRS-standardeihin ja niiden tulkintoihin, mutta näillä ei ole ollut olennaista vaikutusta Delete Groupin taloudelliseen raportointiin.

 

Muutokset konsernirakenteessa

 

Kesäkuussa 2022 Delete ilmoitti divestoineensa kierrätyspalveluliiketoimintansa. Segmentti raportoidaan tässä raportissa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot standardin mukaisesti, eikä se sisälly Jatkuviin toimintoihin. Ellei muuta mainita, kaikki tässä raportissa esitettävät neljännesvuosittaiset, puolivuosittaiset ja koko vuoden luvut – vuoden 2022 vertailukaudet mukaan luettuina – sisältävät vain Jatkuvat toiminnot. Tässä osavuosiraportissa Kierrätyspalvelut-liiketoimintaan viitattaessa käytetään termiä ”Lopetetut toiminnot” ja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnasta käytetään termiä ”Jatkuvat toiminnot”.

 

Liikevoitto (EBIT)

 

Liikevoitto (EBIT) koostuu liikevaihdosta ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaali- ja palvelukulut, henkilökuntaetuihin liittyvät kulut ja muut kulut sekä poistot ja arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä aiheutuvat vaihtokurssierot sisältyvät liikevoittoon.

 

 

KESKEISET TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

 

Delete ilmoitti 2.11.2023, että sen osakkeenomistajat ovat saaneet kaikki vaadittavat hyväksynnät asianmukaisilta kilpailuviranomaisilta Deleten kaikkien osakkeiden myymiseksi Remondis Maintenance & Services International GmbH:lle. Delete vahvistaa, että transaktio tulee toteutumaan 29.11.2023 ja kaikki sen 19.4.2024 erääntyvät liikkeellä olevat vakuudelliset joukkovelkakirjat (ISIN FI4000252119) tullaan lunastamaan 30.11.2023. Joukkovelkakirjat tullaan lunastuksen yhteydessä poistamaan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.

 

 

Delete Group Oyj

Hallitus

 

 

LISÄTIEDOT

 

Ville Mannola, talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: ville.mannola@delete.fi

Puh. +358 400 357 767

 

Sirpa Ojala, konsernijohtaja, Delete Group Oyj

Sähköposti: sirpa.ojala@delete.fi

 

www.delete.fi

 

 

DELETE GROUP LYHYESTI

 

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa.

 

Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen palveluksessa on noin 675 ammattilaista 29 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.

Delete Group Oyj Osavuosiraportti Q3 2023_151123