Delete Group Oyj Abp har utökat sin revolverande kreditfacilitet från 20 miljoner euro till 25 miljoner euro

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL NÅGON JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN SKULLE VARA OLAGLIG.

Delete Group Oyj Abp har utökat sin revolverande kreditfacilitet från 20 miljoner euro till 25 miljoner euro. Företaget har den 19 april 2017 ingått ett avtal med Nordea Bank AB (publ.), finländska filialen, gällande den revolverande kreditfaciliteten samtidigt som emissionen av bolagets 85 miljoner euro i säkrade obligationer utfärdades. Faciliteten omfattar nivåkrav på nettoskuld i relation till EBITDA. 

Den revolverande kreditfaciliteten är avsedd att användas som rörelsekapital samt för bolagets och dess dotterbolags generella företagsändamål. 

DELETE GROUP OYJ ABP 


Närmare information:

Ville Mannola, CFO

telefon: +358 400 357 767
e-post:
ville.mannola@delete.fi 


DISTRIBUTION:

Nasdaq Helsinki

Centrala massmedia

www.deletegroup.fi/sv