Delete Finland Oy on toteuttanut Delete Demolition Oy:n divestoinnin

Delete Group -konserniin (“Delete“) kuuluva Delete Finland Oy on toteuttanut Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, divestoinnin (“Yrityskauppa“), josta tiedotettiin 16.12.2020. Yrityskauppa toteutettiin myymällä Delete Demolition Oy:n kaikki osakkeet Delete Finland Oy:ltä Lotus Maskin & Transport AB:lle 7.332.625 euron kauppahinnalla. Deleten Yrityskaupasta saamat nettovarat ovat transaktiokustannusten vähentämisen ja tiettyjen erien oikaisemisen jälkeen noin 4,6 miljoonaa euroa.

Yrityskauppa seuraa alkuvuonna 2020 Ruotsissa toteutettuja Delete Special Demolition AB:n ja Delete Heavy Demolition AB:n divestointeja ja mahdollistaa Deleten keskittymisen vakaiden ympäristöpalveluliiketoimintojensa pitkäaikaiseen kehittämiseen. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete ei harjoita enää purkuliiketoimintaa.

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista, jonka toiminta ennen Yrityskaupan toteutumista jakautui kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Puhdistuspalveluihin, Purkupalveluihin ja Kierrätyspalveluihin. Vuonna 2018 aloitetun strategisen arvioinnin tuloksena Delete on selvittänyt mahdollisuuksia myydä yhden tai useamman liiketoiminta-alueensa tai liiketoiminta-alueensa osan, kuitenkin lukuun ottamatta Puhdistuspalvelut-liiketoimintaa.

Lisätietoja:

Ville Mannola, CFO
puh: +358 400 357 767
email: ville.mannola@delete.fi

 

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Yrityskaupan jälkeen konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa ja Kierrätyspalveluissa.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on Yrityskaupan jälkeen noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.