Delete Finland Oy on allekirjoittanut sopimuksen Delete Demolition Oy:n divestoimiseksi

Delete Group -konserniin (“Delete“) kuuluva Delete Finland Oy on allekirjoittanut Purkupalvelut-liiketoiminta-alueella toimivan tytäryhtiönsä, Delete Demolition Oy:n, divestointia (“Yrityskauppa“) koskevan sopimuksen. Yrityskauppa toteutetaan myymällä Delete Demolition Oy:n kaikki osakkeet Lotus Maskin & Transport AB:lle. Deleten Yrityskaupasta saamien nettovarojen odotetaan olevan transaktiokustannusten vähentämisen ja tiettyjen erien oikaisemisen jälkeen noin 5 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 Suomen Purkupalvelut-liiketoiminnan liikevaihto oli 50,9 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan arvioidaan toteutuvan tammikuussa 2021. Yrityskaupan täytäntöönpano ei vaadi kilpailuviranomaisten hyväksyntää.

Yrityskauppa seuraa alkuvuonna 2020 Ruotsissa toteutettuja Delete Special Demolition AB:n ja Delete Heavy Demolition AB:n divestointeja ja mahdollistaa Deleten keskittymisen vakaiden ympäristöpalveluliiketoimintojensa pitkäaikaiseen kehittämiseen. Yrityskaupan toteuttamisen jälkeen Delete ei harjoita enää purkuliiketoimintaa.

Delete on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista, jonka toiminta ennen Yrityskaupan toteutumista jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Puhdistuspalveluihin, Purkupalveluihin ja Kierrätyspalveluihin. Vuonna 2018 aloitetun strategisen arvioinnin tuloksena Delete on selvittänyt mahdollisuuksia myydä yhden tai useamman liiketoiminta-alueensa tai liiketoiminta-alueensa osan, kuitenkin lukuun ottamatta Puhdistuspalvelut-liiketoimintaa.

Lisätietoja:

Ville Mannola, CFO

puh: +358 400 357 767

email: ville.mannola@delete.fi

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Yrityskaupan jälkeen konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita kahdella eri liiketoiminta-alueella: Puhdistuspalveluissa ja Kierrätyspalveluissa.

Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen palveluksessa on Yrityskaupan jälkeen noin 700 ammattilaista yli 35 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa.