Ajankohtaista tietoa Remondis-transaktiosta ja joukkovelkakirjojen lunastuksesta

Delete Group Oyj (”Delete”) ilmoitti 12.5.2023, että sen osakkeenomistajat ovat allekirjoittaneet Remondis Maintenance & Services International GmbH:n kanssa sitovan myynti- ja ostosopimuksen, joka koskee Deleten kaikkien osakkeiden myyntiä (”Transaktio”). Lisäksi Delete ilmoitti, että mikäli kaikki tavanomaiset voimaansaattamisen ehdot täyttyvät, myös Transaktion toteuttamiseen vaadittavien hyväksyntien saanti asianmukaisilta kilpailuviranomaisilta (”Hyväksynnät”), se tulee lunastamaan vapaaehtoisesti (”Lunastus”) kaikki sen 19.4.2024 erääntyvät liikkeellä olevat vakuudelliset joukkovelkakirjat (ISIN FI4000252119) (”Joukkovelkakirjat”) ja vahvistamaan Transaktion toteutuksen tarkan päivämäärän, kun Hyväksynnät on saatu.

Ruotsin kilpailuviranomainen (Konkurrensverket) (”Kilpailuviranomainen”) aloitti 2.8.2023 perusteellisen (Phase 2) lisätutkinnan Transaktiosta. Kilpailuviranomainen on nyt saanut tutkintansa valmiiksi ja on päättänyt hyväksyä Transaktion ilman ehtoja.

Koska Hyväksynnät on nyt saatu, Delete näin ollen vahvistaa, että Transaktio tulee toteutumaan arviolta 29.11.2023. Tarkka toteutuspäivä (“Toteutuspäivä“) tullaan julkistamaan mahdollisimman pian erillisellä tiedotteella. Ehtojen mukaisesti Lunastus suoritetaan arvolla, joka on 101 prosenttia Joukkovelkakirjojen nimellisarvosta, minkä lisäksi Delete maksaa Ehtojen mukaisesti Joukkovelkakirjoille kertyneet mutta maksamattomat korot (Toteutuspäivään asti ja se mukaan lukien) (yhteensä, “Lunastussumma“). Toteutuspäivänä Lunastussumman kattamiseksi tarvittavat varat maksetaan Nordea Bank Abp:ssa olevalle Deleten sulkutilille (“Escrow-tili“), jolta varat käytetään Lunastukseen Toteutuspäivää seuraavana arkipäivänä (“Lunastuspäivä“). Vakuusasiamies Nordic Trustee Oy vapauttaa kaikki Deleten Joukkovelkakirjojen vakuutena olevat vakuudet ja takaukset (pois lukien Escrow-tilin panttauksen) Toteutuspäivänä, kun Lunastussumma on maksettu Escrow-tilille.

Delete Group Oyj

LISÄTIETOJA

Ville Mannola, konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, Delete Group Oyj

sähköposti: ville.mannola@delete.fi

puhelin: +358 400 357 767

DELETE GROUP LYHYESTI

Delete Group on yksi johtavista Pohjoismaissa toimivista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa asiakkaiden liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita puhdistuspalveluissa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Vantaalla, ja sen palveluksessa on noin 675 ammattilaista 29 toimipaikassa Suomessa ja Ruotsissa. deletegroup.fi