Osakkeenomistajat

Delete Group Oyj:n rekisteröityjä osakkeita on 1 085 859 500 kpl P-sarjan osakkeita ja 308 964 900 kpl C-sarjan osakkeita. Kullakin osakkeella on yksi ääni. Konsernin omistaa Ax DEL Oy (alle 90 prosenttia osakkeista) sekä joukko avainhenkilöitä ja muita vähemmistösijoittajia (yli 10 prosenttia). Konsernilla ei ole hallussaan omia osakkeitaan. 

Ax DEL Oy (perustettu 26.8.2013, Y-tunnus 2565167-8), on osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti. Sen toimipaikka on Helsinki. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö sijoittaa muihin yhtiöihin, omistaa osakkeita ja muita rahoitusvälineitä muissa yhtiöissä, rahoittaa muita yrityksiä ja harjoittaa muuta liiketoimintaa, joka liittyy olennaisesti edellä mainittuihin toimintoihin. Ax DEL Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakepääoma on 2 500 euroa, ja se on kokonaan maksettu. Yhtiö on laskenut liikkeeseen yhteensä 5 045 054 660 osaketta. Ax DEL Oy:n osakkeet ovat Axcel rahastojen Axcel IV K/S:n, Axcel IV K/S 2:n, Ax Management Invest II K/S:n ja Ax Management Invest K/S:n sekä Omnes Capital CAA 2013 -rahaston omistuksessa.

Axcel on pohjoismainen pääomasijoittaja, joka on perustettu 1994 ja joka keskittyy keskisuuriin yrityksiin. Axcelin painopistealueita ovat teollisuus, liiketoimintapalvelut, IT- ja teknologia-ala sekä kuluttaja- ja vähittäiskauppasektorit. Axcelilla on kuusi rahastoa, joiden sitoutunut pääoma on yli 2,8 miljardia euroa. Rahastoja hallinnoi Axcel Management A/S. Rahastojen sijoittajat ovat muun muassa pankkeja, eläkerahastoja, henkivakuutusyhtiöitä, yrityksiä, säätiöitä, rahastojen rahastoja, omaisuudenhoitajia ja valtion rahastoja.