Osakkeenomistajat

Delete Group Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan liikkeeseenlaskijan osakepääoma on 80 000 euroa, ja se on kokonaan maksettu. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakkeet on jaettu P- ja C-osakesarjoihin. Yhtiö on laskenut liikkeeseen yhteensä 10 858 595 P-sarjan osaketta ja 3 089 649 C-sarjan osaketta. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Liikkeeseenlaskijan yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen osake oikeuttaa yhteen (1) ääneen yhtiökokouksessa. P- ja C-sarjan osakkeet antavat erilaiset oikeudet jaettaviin varoihin.

Ax DEL Oy omistaa 88 prosenttia liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista P-sarjan osakkeista ja 77 prosenttia liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista C-sarjan osakkeista. Liikkeeseenlaskija on siis Ax DEL Oy:n suorassa määräysvallassa. Konsernin johto ja muut vähemmistösijoittajat omistavat 12 prosenttia liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista P-sarjan osakkeista ja 23 prosenttia liikkeeseenlaskijan liikkeeseenlasketuista ja ulkona olevista C-sarjan osakkeista.

Osakkeenomistajat, P-sarjan osakkeet

Delete osakkeenomistaja grafiikka

Osakkeenomistajat, C-sarjan osakkeet
Delete osakkeenomistaja grafiikkakuva

Ax DEL Oy (perustettu 26.8.2013, Y-tunnus 2565167-8), on osakeyhtiö, joka on perustettu Suomen lakien mukaisesti. Sen toimipaikka on Helsinki. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiö sijoittaa muihin yhtiöihin, omistaa osakkeita ja muita rahoitusvälineitä muissa yhtiöissä, rahoittaa muita yrityksiä ja harjoittaa muuta liiketoimintaa, joka liittyy olennaisesti edellä mainittuihin toimintoihin. Ax DEL Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön osakepääoma on 2 500 euroa, ja se on kokonaan maksettu. Yhtiö on laskenut liikkeeseen yhteensä 5 045 054 660 osaketta. Ax DEL Oy:n osakkeet ovat Axcel rahastojen Axcel IV K/S:n, Axcel IV K/S 2:n, Ax Management Invest II K/S:n ja Ax Management Invest K/S:n sekä Omnes Capital CAA 2013 -rahaston omistuksessa.

Axcel on pohjoismainen pääomasijoittaja, joka on perustettu 1994 ja joka keskittyy keskisuuriin yrityksiin. Axcelin painopistealueita ovat teollisuus, liiketoimintapalvelut, IT- ja teknologinen ala sekä kuluttaja- ja vähittäiskauppasektorit. Axcelilla on viisi rahastoa, joiden sitoutunut pääoma on yli 1,8 miljardia euroa. Rahastoja hallinnoi Axcel Management A/S. Rahastojen sijoittajat ovat muun muassa pankkeja, eläkerahastoja, henkivakuutusyhtiöitä, yrityksiä, säätiöitä, rahastojen rahastoja, omaisuudenhoitajia ja valtion rahastoja.