Revolverilaina

Konsernilla on Collector Bank AB:n kanssa nostettu Super senior revolving credit facility (SSRCF) -luottofasiliteetti, jota käytetään yleisiin yritystarkoituksiin, yritysostoihin ja käyttöomaisuusinvestointeihin. Nostetun SSRCF-luottolimiitin määrä on 9 miljoonaa euroa, se erääntyy helmikuun 2024 lopussa ja sillä on senior-ehtoisen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan kanssa sama velkaantumiseen sidottu kovenantti. SSRCF-sopimus on Deleten joukkovelkakirjalainaan nähden senioriasemassa.