Revolverilaina

Konsernilla on käytössään komittoitu revolverilaina Nordea Pankki Oyj:ltä käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen.

Revolverilainan komittoidun luoton määrä:

  • 12 000 000 euroa 16. joulukuuta 2020 – 31. joulukuuta 2020;
  • 9 000 000 euroa 1. tammikuuta 2021 – 15. tammikuuta 2021; ja
  • 7 000 000 euroa 16. tammikuuta 2021 – 15. helmikuuta 2021.

Revolveriluottoa voidaan osoittaa myös jatkuviin luottoihin, takuisiin, rembursseihin ja muihin konsernin tarpeisiin. Vahvistettuun luottofasiliteettiin sisältyy neljänneksittäin tarkistettava taloudellinen kovenanttiehto (velkaantuneisuusaste) ja vuosittainen clean-down jakso edellytys. Luottofasiliteetti on etuoikeusasemassa suhteessa Deleten joukkovelkakirjarahoitukseen.

Delete Group Oyj tiedotti 16.12.2020 aloittaneensa tietyt vapaaehtoiset velkojen uudelleenjärjestelytoimet. Osana näitä uudelleenjärjestelytoimia ja varmistaakseen, että konsernilla on tulevaisuudessa käytettävissään riittävä määrä käyttöpääomaa, konserni on aikeissa korvata Nordea RCF -sopimuksen yhdellä tai useammalla uudella, yhteensä vähintään 10 miljoonan euron suuruisella, super senior RCF -sopimuksella. Nordea RCF -sopimuksen eräpäivän jatkaminen mahdollistaa sen, että konsernilla on riittävästi aikaa sopia ja neuvotella korvaavat RCF-sopimukset.