Revolverilaina

Konsernilla on käytössään vahvistettu 25 miljoonan euron luottofasiliteetti Nordea Pankki Oyj:ltä käytettäväksi yhtiön toiminnan, yritysostojen ja käyttöomaisuusinvestointien rahoittamiseen. Lisäluottoja voidaan osoittaa myös jatkuviin luottoihin, takuisiin, rembursseihin ja muihin konsernin tarpeisiin. Vahvistettuun luottofasiliteettiin sisältyy neljänneksittäin tarkistettava taloudellinen kovenanttiehto (velkaantuneisuusaste) ja vuosittainen clean-down jakso edellytys. Luottofasiliteetti on etuoikeusasemassa suhteessa Deleten joukkovelkakirjarahoitukseen.