Muut keskeiset lainainstrumentit

Delete-konsernin käyttämiin muihin rahoitusinstrumentteihin kuuluu osamaksuluottoja, joilla rahoitetaan käyttöomaisuusinvestointeja. Sopimusten tavallinen voimassaoloaika on 5 vuotta. Konserni käyttää myös rahoitusleasingia ja käyttöleasingia ajoneuvojen ja muiden yritystoiminnassa vaadittavien laitteiden rahoitukseen. Leasing-sopimusten tavallinen maturiteetti on 3–6 vuotta. Osamaksuluotto- ja rahoitusleasingvastuut raportoidaan konsernin taseessa IFRS:n mukaisesti.

Muut, ei-velkaehtoiset järjestelyt:

Delete-konsernilla on Nordea Pankki Oyj:n kanssa 2 miljoonan euron takausjärjestely esimerkiksi suoritus-, takuuaika-, ennakkomaksu- ja ympäristölupatakuiden myöntämiseksi tavanomaisessa liiketoiminnassa. Takausjärjestely ei ole Delete-konsernin velkaa, vaan se esitetään taseen ulkopuolisena eränä tilinpäätöksessä.

Konserni käyttää takautumatonta factoring-järjestelyä pääasiassa käyttöpääomatarpeen rahoittamiseen. Takautumaton factoring-järjestely ei ole konsernille velkaa, koska rahoittaja on ostanut myyntisaatavat Deleteltä ja kantaa esimerkiksi luottoriskin myydyistä myyntisaatavista. Delete-konsernilla on Collector Bankin kanssa jatkuva takautumaton factoring-järjestely, jonka limiitti on 20 miljoonaa euroa joustavalla irtisanomisehdolla.