Muut keskeiset lainainstrumentit

Konsernin muihin käytettyihin rahoitusinstrumentteihin lukeutuu osamaksuluottoja, joilla rahoitetaan käyttöomaisuusinvestointeja. Sopimusten tavallinen voimassaoloaika on 5 vuotta. Konserni käyttää myös rahoitusleasingia ja käyttöleasingia ajoneuvojen ja muiden yritystoiminnassa vaadittavien laitteiden rahoitukseen. Leasing-sopimusten tavallinen maturiteetti on 3–6 vuotta. Osamaksuluotto- ja rahoitusleasingvastuut raportoidaan konsernin taseessa IFRS:n mukaisesti.