Joukkovelkakirjalaina

Deleten joukkovelkakirjalaina

Delete teki 7. huhtikuuta 2017 päätöksen ensimmäisestä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta. Taustalla ovat yrityskauppasuunnitelmat, rahoitusrakenne ja vahva pääomamarkkinatilanne.

Liikkeeseenlaskun tuotot käytettiin sen hetkisten lainojen takaisinmaksamiseen ja yrityksen yleiseen toimintaan yritysostot mukaan lukien. Uusi joukkovelkakirja on neljän vuoden vaihtuvakorkoinen laina, jonka korko on 3 kk:n Euribor + 500 peruspisteen marginaali, 0 %:n korkopohja. Joukkovelkakirjan ehtojen mukaan Delete pystyy tietyin rajoituksin hankkimaan joukkovelkakirjamarkkinoilta lisärahoitusta 45 miljoonaan saakka.

Delete haki joukkovelkakirjan ehtojen mukaisesti joukkovelkakirjan listausta Nasdaq Helsinki Oy:ssä 12 kuukauden kuluessa joukkovelkakirjan liikkeeseenlaskusta, alkaen 19.4.2018. Tätä varten laadittiin EU:n esitedirektiivin ja Suomen arvopaperimarkkinalain mukainen listalleottoesite. Delete alkaa lisäksi joukkovelkakirjan ehtojen mukaisesti julkaista osavuosiraporttinsa, puolivuotiskatsauksensa ja tilinpäätöksensä joukkovelkakirjan listalleoton jälkeen.

Ennen listalleottoa Delete on raportoinut taloustietonsa vuosineljänneksittäin tällä verkkosivustolla.

Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike toimi joukkovelkakirjalainan Lead Managerina ja järjestäjänä.

Joukkovelkakirjalainan ehdot 27.11.2019 (englanninkielinen)

Pörssitiedote 5.2.2021

Delete Group Oyj tiedottaa, että sen vakuudellisen joukkovelkakirjalainan ehtoihin tehtävien muutosten voimaantulon edellytykset ovat täyttyneet

Joukkovelkakirjalainan ehdot 5.2.2021 (englanninkielinen)

Vastuunrajoitus

Tiettyjen maiden lainsäädäntö saattaa rajoittaa seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen jakelua. Seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa käyttää tarjouksen tai myynnin yhteydessä missään maassa, jossa tällainen tarjoaminen tai myynti ei ole sallittua, tai tarjottaessa tai myytäessä velkakirjoja henkilölle, jolle velkakirjoja olisi lainvastaista tarjota tai myydä. Mihinkään toimenpiteisiin ei ole ryhdytty velkakirjojen rekisteröimiseksi tai hyväksymiseksi tai muutoin velkakirjojen julkisen tarjoamisen sallimiseksi millään alueella. Velkakirjoja ei saa suoraan tai välillisesti tarjota, myydä, myydä edelleen, siirtää tai toimittaa Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa tai missään muussa maassa, jossa velkakirjojen tarjoaminen ei olisi sallittua, ja seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja ei saa toimittaa kenellekään henkilölle edellä mainituissa maissa.

Velkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen) (“Yhdysvaltain arvopaperilaki“) nojalla tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Velkakirjoja ei saa tarjota, myydä, pantata tai muuten suoraan tai välillisesti luovuttaa Yhdysvaltoihin tai yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain arvopaperilain Regulation S -säännöksessä) tai tällaisten henkilöiden lukuun.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavien internetsivujen sisältämiä tietoja tai muita liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyviä tietoja saadaan jakaa ja osoittaa vain (a) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act (Financial Promotion)) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys“) 19 (5) artiklan soveltumisalaan kuuluville henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksista tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) (a) – (d) kohdan piiriin kuuluville yhteisöille, taikka muille henkilöille, joille ne voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “Relevantit Henkilöt“). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia seuraavien internetsivujen sisältämien tietojen tai muiden liikkeeseenlaskettuihin velkakirjoihin ja niiden listalleottoon liittyvien tietojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun noudattamaan niitä ja vahvistan, että kotipaikkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Singaporessa tai Etelä-Afrikassa, tai millään muulla alueella, jossa edellä mainittujen tietojen levittäminen tai julkaiseminen ei olisi paikallisten lakien mukaista, ja että en ole yhdysvaltalainen henkilö.

Painamalla “HYVÄKSYN” vahvistan lukeneeni, ymmärtäneeni ja hyväksyneeni edellä esitetyt rajoitukset ja vastuunrajoituslausekkeet.

Paina “HYVÄKSYN” siirtyäksesi tarkastelemaan liikkeeseenlaskettuja velkakirjoja ja niiden listalleottoa koskevia tietoja.

Paina “EN HYVÄKSY” palataksesi edelliselle sivulle.