Yhtiökokous

Delete Group Oyj noudattaa ensisijaisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2015 muutamin omistajarakenteen aiheuttamin poikkeuksin. Nämä poikkeukset liittyvät muun muassa varsinaista yhtiökokousta koskeviin sääntöihin. Suomen osakeyhtiölain ja liikkeeseenlaskijan yhtiöjärjestyksen mukaan vastuu liikkeeseenlaskijan valvonnasta ja johtamisesta jakautuu yhtiökokouksen, hallituksen ja konsernijohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat liikkeeseenlaskijan valvontaan ja johtamiseen yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta.

Delete Group Oyj yhtiökokous 2018, keskeiset päätökset