Yhtiökokous

Delete Group noudattaa ensisijaisesti Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia muutamin omistajarakenteen aiheuttamin poikkeuksin. Yhtiön vähemmistöosuuden omistajat ovat valtuuttaneet Ax DEL Oy:n tekemään päätökset yhtiökokouksessa.

Delete Groupin yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun laki sitä edellyttää.

Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle ja päättää sen pitämispaikasta ja -ajasta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava jokaiselle yhtiön osake- ja osakasluetteloihin merkitylle osakkeenomistajalle hänen niihin ilmoittamallaan osoitteella joko postitse tai muutoin kirjallisesti aikaisintaan yksi (1) kuukausi ja viimeistään yksi (1) viikko ennen yhtiökokousta.

Delete Group Oyj:n yhtiökokouksen 2022 päätökset

Delete Group Oyj:n yhtiökokouksen 2021 päätökset

Delete Group Oyj:n yhtiökokouksen 2020 päätökset

Delete Group Oyj yhtiökokouksen 2019 päätökset 

Delete Group Oyj yhtiökokous 2018, keskeiset päätökset