Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Konsernijohtaja

Yhtiön hallitus nimittää konsernijohtajan. Konsernijohtaja vastaa yhtiön hallinnon päivittäisestä johtamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lisäksi konsernijohtaja on vastuussa sen varmistamisesta, että yhtiön kirjanpito on tehty sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ja että omaisuudenhoito on järjestetty luotettavasti. Konsernijohtaja johtaa yhtiön päivittäistä liiketoimintaa ja vastaa liiketoimintojen valvonnasta ja ohjaamisesta.

Nimi: Tausta:
Tommi Kajasoja

S. 1974, DI

Konsernijohtaja (2018)

Delete Finland Oy, maajohtaja ja toimitusjohtaja (2016–)

Delete Finland Oy, liiketoimintajohtaja, Teollisuus- ja kiinteistöpalvelut (2014–2016)

Maintpartner Group Oy, myynti- ja markkinointijohtaja (2013–2014),
erikoispalveluiden johtaja (2012–2014),
Baltian maiden toimintojen johtaja (2012–2014),
liiketoiminnan kehitysjohtaja (2010–2012)

Maintpartner AB, maajohtaja ja toimitusjohtaja (2010–2011)

Maintpartner Oy, Länsi- ja Pohjois-Suomen kemianteollisuuden liiketoimintajohtaja ja Suomen liiketoiminnan kehityksestä vastaava päällikkö (2007–2008)

ABB Service, useita esimiestehtäviä Suomessa ja Uudessa-Seelannissa (2000–2007)

Konsernin johtoryhmä

Konsernin operatiivisessa johtamisessa yhtiön konsernijohtajaa avustavat konsernin johdon muut jäsenet. Johdon tehtäviä ja vastuualueita ovat esimerkiksi investointien suunnittelu, konsernin strategisten ohjeiden määrittäminen ja valmistelu, resurssien kohdistaminen ja controlling-rutiinitoimet. Seuraavassa taulukossa on tietoja konsernin johdosta.

Nimi: Tausta:
Ville Mannola

S. 1979, KTM

Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja (2017)

GS-Hydro Corporation, talous- ja rahoitusjohtaja (2015 – 2017)

GS-Hydro Corporation, talousjohtaja (2014 – 2015)

GS-Hydro Corporation, Group Controller (2010 – 2013)

Marioff Corporation, Head of Group Financial Planning and Analyses (2008 – 2010)

Joonas Ekholm

S. 1982, KTM

Director, Group Finance (2017–)

Delete Oy, talousjohtaja (2014–2016)

Delete Oy, konsernin controller (2012–2014)

Eltel Networks, vanhempi controller, konsernin controlling-toiminto (2011–2012)

Wärtsilä Oyj Ab, controller, konsernin controlling-toiminto (2010–2011)

Wärtsilä Oyj Ab, avustava controller, konsernin controlling-toiminto (2007–2010)

Janika Vilkman

S. 1980, OTM

General Counsel (2013–)

EY, lakiasianpalveluiden päällikkö (2012–2013)

Fondia Oy, lakimies (2010–2012)

Ernst & Young Oy, lakimies (2007–2010)

Ciba Specialty Chemicals Oy, avustava lakimies (2006–2007)

Lars-Gunnar Almryd

S. 1965, DI

Country Manager ja Delete Sweden AB:n toimitusjohtaja (2017–)

IL Recycling AB, toimitusjohtaja (2008–2017)

Billerud Korsnäs AB, hankintajohtaja (2007–2008)

Stora Enso, johtaja – Stora Enso Logisticsin pääjohtaja, toimitusjohtaja – Stora Enso Logistics AB (2003–2007), tuotantopäällikkö – Stora Enso Hylte AB (1997–2003), paperikonevalvoja – Stora Kvarsnveden AB (1990–1997)