Tilintarkastus

KPMG Oy Ab on tarkastanut 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiden tilikausien konsernitilinpäätökset. 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella päävastuullisena tilintarkastajana oli KHT-tilintarkastaja Frans Kärki ja 31.12.2018 ja 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella KHT-tilintarkastaja Teemu Suoniemi. Päävastuullisen tilintarkastajan KPMG Oy Ab:n osoite on Töölönlahdenkatu 3, 00100 Helsinki.