Tilintarkastus

KPMG Oy Ab on tarkastanut 31.12.2020 päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksen. Päävastuullisena tilintarkastajana toimi KHT-tilintarkastaja Teemu Suoniemi. Konsernin tilintarkastaja KPMG on nimittänyt Delete Groupille uuden päävastuullisen tilintarkastajan, KHT Ari Eskelisen, 30.6.2021 alkaen.