Riskienhallinta

Riskienhallinta on jatkuva arviointi-, suunnittelu-, hallinnointi- sekä kontrolliprosessi, joka liittyy henkilöstöön, omaisuuteen, liiketoimintaan sekä vastuullisuuteen. Riskienhallinnan tavoitteena on estää ja minimoida riskien vaikutus. Delete Groupin johtoryhmä hoitaa vuosittaista riskienhallinnan arviointia, jonka hallitus tarkastaa. Vuosittaisen riskianalyysin tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan korkean tason riskit ja laatia suunnitelmat niiden hallinnoimiseksi. Tämän perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Delete Groupin keskeiset riskit jaetaan strategisiin, operatiivisiin ja rahoitusriskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa koronaviruksen aiheuttamaan epävarmuuteen ja heikkoon näkyvyyteen, projektien toteuttamiseen ja ostettujen liiketoimintojen integrointiin niin laadun kuin taloudenkin kannalta. Konsernin liiketoimintaan sisältyy ominaisesti myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuusriskejä sekä riski riippuvuudesta toimittajiin ja asiakkaisiin. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa jälleenrahoitukseen, luottoon ja maksuvalmiuteen, joista kaikkiin saattaa vaikuttaa lisäksi koronaviruksen luoma epävarmuus.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, konsernin muutosstrategian toteuttamisen onnistumiseen, kannattavuuden parantamiseksi laadittujen toiminnan parantamissuunnitelmien tuloksiin, synergioiden hyödyntämisen epävarmuuteen sekä riskeihin, jotka koskevat kohdennettuja bolt-on-yritysostoja, henkilöstöä ja rekrytointeja.