Riskienhallinta

Riskienhallinta on jatkuva arviointi-, suunnittelu-, hallinnointi- sekä kontrolliprosessi, joka liittyy henkilöstöön, omaisuuteen, liiketoimintaan sekä vastuullisuuteen. Riskienhallinnan tavoitteena on estää tai minimoida riskien vaikutus. Delete Groupin johtoryhmä hoitaa vuosittaista riskienhallinnan arviointia, jonka hallitus tarkastaa. Vuosittaisen riskianalyysin tavoitteena on pyrkiä tunnistamaan korkean tason riskit ja laatia suunnitelmat niiden lieventämiseksi. Tämän perusteella riskienhallintatoimia tarkistetaan ja päivitetään jatkuvasti. Riskienhallintatoimet hyväksyy yhtiön hallitus.

Delete Groupin keskeiset riskit jaetaan operatiivisiin, rahoitus- ja strategisiin riskeihin.

Operatiiviset riskit liittyvät pääasiassa projektien toteuttamisen sekä ostettujen liiketoimintojen integrointiin sekä laadun että talouden kannalta. Sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti ehkäisevien toimien parantamiseksi.

Rahoitusriskit liittyvät pääasiassa korkoihin, luottoon ja maksuvalmiuteen.

Muut epävarmuustekijät liittyvät markkinaympäristöön, kasvustrategian toteuttamiseen ja siihen liittyvien yritysostojen onnistumiseen, ostettujen yritysten integrointiin sekä henkilöstöön ja rekrytointeihin.