Hallitus

Hallitus

Hallitus valvoo liikkeeseenlaskijan toimintaa ja johtamista sekä päättää tärkeistä yhtiön strategiaa, investointeja, organisaatiota ja taloutta koskevista asioista. Deleten hallitukseen kuuluvat seuraavat henkilöt:

Nimi: Tausta:
Martin Forss

S. 1962, M. Sc. (Econ.)

Hallituksen puheenjohtaja (9.1.2020–)

 

Unident AB, hallituksen puheenjohtaja

Matrix Biotech AG, hallituksen jäsen

Plantui Oy, hallituksen jäsen

Nextim plc, hallituksen jäsen

 

Oral Hammaslääkärit Oyj, CEO (2011–2018)

Puukeskus Oy, Deputy Managing Director (2011)

Coor Service Management Oy Ab, Managing Director (2007-2010)

Lassila & Tikanoja Oyj, EVP, Corporate Planning and Business Development (2001-2007)

WM Jätehuolto Oy (nykyinen Lassila & Tikanoja Oyj), CFO, (2000-2001)

Åsa Söderström Winberg

S. 1957, KTM

Hallituksen jäsen (9.1.2020–)

Hallituksen puheenjohtaja (2017–9.1.2020)

Hallituksen jäsen (2014–2017)

Vattenfall AB, hallituksen jäsen (2013–2022)

OEM International AB, hallituksen jäsen (2015–)

Fibo AS, hallituksen jäsen (2016–)

Skanska AB, hallituksen jäsen (2020–)

Scanmast AB, hallituksen puheenjohtaja (2013–2021)

Balco AB, hallituksen jäsen (2016–2020)

ELU Konsult AB, hallituksen puheenjohtaja (2007–2017

Sweco Theorells AB, toimitusjohtaja (2001–2006)

Ballast Väst AB, toimitusjohtaja (1997–2001)

NCC Industry, markkinointipäällikkö (1994–1997)

NCC Construction AB, viestintäpäällikkö (1991–1993)

Ronnie Neva-aho

S 1967, ylioppilas

Hallituksen jäsen (2017–)

Kreate Oy, hallituksen jäsen (2015–)

Rototec Oy, hallituksen jäsen (2015–)

Access Point Oy, hallituksen puheenjohtaja (2013–)

 

Delete Oy, johtaja (2010–2015)

Tehoc Oy, toimitusjohtaja (1998–2011)

Christian Schmidt-Jacobsen

S 1970, M. Sc. (Econ.)

Hallituksen jäsen (2019–)

Axcel Management Holding A/S, hallituksen jäsen (2016–)

Frontmatec Group ApS, hallituksen jäsen (2016–)

IsaDora AB, hallituksen jäsen (2019–)

 

Icopal, Group, talousjohtaja, 2008–2015

Chr. Hansen, Inc., SVP, Finance & Accounting, 2006–2008, VP, Corporate Development, 2005–2006

Axcel, Investment Manager, 1999–2005

Danske Bank Corporate Finance, Associate, 1994–1999

Hallituksen valiokunnat

Hallituksen valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita. Valiokunnat eivät ole itsenäisiä päätöksentekoelimiä, vaikka niillä onkin useita seuranta- ja valvontatehtäviä. Valiokunnat raportoivat hallitukselle käsiteltävistä asioista ja tekevät soveltuvin osin ehdotuksia hallituksen päätöksentekoa varten.

Tarkastus- ja investointivaliokunta

Tarkastus- ja investointivaliokunta avustaa hallitusta niissä hallituksen vastuulla olevissa tehtävissä, jotka liittyvät yhtiön kirjanpidon ja talouden valvonnan asianmukaiseen järjestämiseen osakeyhtiölain mukaisesti sekä yhtiön investointeihin. Tarkastus- ja investointivaliokunnassa on vähintään kaksi (2) jäsentä, ja jäsenistä vähintään kahden (2) on oltava hallituksen jäseniä. Tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenet valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi. Hallitus nimittää valiokunnan puheenjohtajaksi yhden tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenistä, jonka on oltava hallituksen jäsen. Jäsenillä on oltava tarkastus- ja investointivaliokunnan vastuulla olevien tehtävien edellyttämä pätevyys, ja vähintään yhdellä on oltava laskentatoimeen, kirjanpitoon tai tilintarkastukseen liittyvää asiantuntemusta.

Tarkastus- ja investointivaliokunta kokoontuu niin usein kuin tarpeen, mutta vähintään neljä (4) kertaa vuodessa yhtiön raportointikierron mukaan. Tarkastus- ja investointivaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa tarkastus- ja investointivaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja toimii valiokunnan sihteerinä.

Tarkastus- ja investointivaliokunnan jäsenet ovat Christian Schmidt-Jacobsen (pj.) ja Åsa Söderström Winberg.

Palkitsemisvaliokunta

Palkitsemisvaliokunta valmistelee asioita, jotka liittyvät konsernijohtajan ja muiden johtajien nimittämiseen ja palkitsemiseen, henkilöstön palkitsemisjärjestelmiin ja yhtiön palkitsemisperiaatteisiin. Palkitsemisvaliokunnassa on vähintään kaksi (2) jäsentä, ja jäsenistä vähintään kahden (2) on oltava hallituksen jäseniä. Palkitsemisvaliokunnan jäsenet valitaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa yhden vuoden toimikaudeksi. Konsernijohtajaa tai yhtiön muita johtajia ei voida nimittää palkitsemisvaliokuntaan.

Palkitsemisvaliokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Kaikista palkitsemisvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka toimitetaan hallitukselle. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa palkitsemisvaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernijohtaja toimii palkitsemisvaliokunnan sihteerinä. Palkitsemisvaliokunta arvioi kerran vuodessa työtään ja työjärjestystään ja suosittaa hallitukselle ehdotettuja muutoksia.

Palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat Martin Forss (pj.) ja Christian Schmidt-Jacobsen .

Projektivaliokunta

Projektivaliokunta avustaa liiketoiminnan merkittävien tarjousten ja projektien hyväksymisesitysten valmistelussa ja seurannassa. Vastuu projektivaliokunnalle osoitetuista tehtävistä on hallituksella. Valiokunnalla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Projektivaliokunta kokoontuu tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa. Projektivaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisessa hallituksen kokouksessa projektivaliokunnan työstä ja suosituksista. Konsernin talous- ja rahoitusjohtaja toimii projektivaliokunnan sihteerinä.

Projektivaliokunnan jäsenet ovat Ronnie Neva-aho (pj.) ja Åsa Söderström Winberg.