Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN

”Vuoden ensimmäinen neljännes on aina hiljainen kausi Deleten toiminnassa, ja tänä vuonna kehitys oli kaksijakoista. Vaikka konsernin kasvu oli vankkaa, kannattavuus jäi jälkeen edellisen vuoden tasosta. Puhdistuspalvelut suoriutui hyvin, kun otetaan huomioon yleensä hiljainen talvikausi. Konsernin liikevoittoa painoivat kuitenkin Kierrätyspalvelut-liiketoimintaa edelleen vaivanneet kierrätyspolttoainemarkkinoiden haasteet ja etenkin Purkupalveluprojektien haastava myyntimix.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 3 prosenttia. Orgaanista kasvua6) oli 2 prosenttia. Tyypillisesti hiljaisesta ensimmäisestä vuosineljänneksestä tuli parempi kuin edellisen vuoden vastaavasta kaudesta. Erityisesti liikevoittomme parani vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä tehokkaasti toteutetun resurssien suunnittelun ja käytön ansiosta.

Purkupalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 11 prosenttia vuonna 2018 tehtyjen yritysostojen tuella. Yritysostot toivat kasvua 13 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli –2 prosenttia. Liikevaihto ja projektien myyntimix olivat edellistä vuotta heikommat, sillä projektit olivat pienempiä ja tiukemmin hinnoiteltuja, vaikeuttivat tehokasta resurssien käyttöä ja nostivat logistiikkakustannuksia. Tämä heikensi liikevoittoa huomattavasti. Uusien tilausten osalta Purkupalvelut-liiketoiminta on kehittynyt hyvään suuntaan haastavan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen, mutta liikevoiton arvioidaan kuitenkin jäävän aiemman vuoden tasosta vuoden 2019 alkupuoliskolla.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 30 prosenttia, ja kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Kannattavuus jäi kuitenkin viime vuoden tasosta kierrätyspolttoaineen heikkona jatkuneen kysynnän ja kasvaneiden käsittelykustannusten seurauksena. Olemme tehneet hiljattain investointeja Ruskon kierrätyslaitoksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseksi, minkä puolestaan odotetaan parantavan kannattavuutta asteittain vuoden 2019 kuluessa.

Strategiset painopistealueemme ovat palvelutarjontamme kasvattaminen ja maantieteellinen laajentuminen Suomessa ja Ruotsissa. Jatkamme toimintamme kehittämistä kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olemme edistäneet tehostamistoimia kaikilla liiketoiminta-alueillamme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta. Toimet toteutetaan vähitellen vuonna 2019, ja niiden vaikutuksen odotetaan heijastuvan osittain vuoden 2019 tulokseen.

Vuonna 2019 painopiste on orgaanisessa kannattavassa kasvussa, aiempina vuosina ostettujen yritysten integroimisessa ja synergioiden hyödyntämisessä. Näen markkinoillamme paljon potentiaalia, ja odotan kysynnän pysyvän suotuisalla tasolla erityisesti puhdistuspalvelujen markkinoilla.

Strategista selvitystyötä vaihtoehdoista yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi, josta ilmoitettiin 16.8.2018, jatketaan vuoden 2019 aikana. Selvitystyön tulokset ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä.”

6) Omavaraisuusaste = oma pääoma / (varat – ennakkomaksut)