Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN

”Kolmas neljännes oli haastavaa toista neljännestä parempi, mutta se jäi edellisten vuosien tasosta COVID-19-pandemiaan liittyvien markkinakysynnän ongelmien vuoksi. Kevään viivästymisten jälkeen teollisuuden huoltoseisokkikausi alkoi odotusten mukaisesti kolmannella neljänneksellä, ja toimitukset toteutettiin hyvin laadun, terveyden ja turvallisuuden sekä tehokkuuden osalta.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 15 prosenttia vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Joissakin tapauksissa toimituslaajuutemme huoltoseisokeissa oli tavallista suppeampi, ja päivittäisten töiden aktiviteetti oli edellisvuotta alemmalla tasolla pääasiassa teollisuussegmentissä. Heikommasta kysynnästä huolimatta onnistuimme suunnittelemaan ja toteuttamaan resursointia melko tehokkaasti kolmannella neljänneksellä, minkä lomautukset osittain mahdollistivat.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 19 prosenttia kolmannella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa pandemiaan liittyvästä käsiteltäväksi tulevien jätemäärien laskusta ja suuren asiakkaan päätöksestä hoitaa itse jätteenkäsittely. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan operatiivinen tulos pysyi hyvällä tasolla, mutta raportoitu liikevoitto laski huomattavien kertaluontoisten siirtokulujen ja nousseiden jätekuluvarausten myötä. Ruskon laitoksen toukokuisen häiriön jälkeen laitos on nyt hyvässä toimintakunnossa ja tuotantoprosessit toimivat hyvin.

Sen lisäksi, että optimoimme tuotantoresurssejamme heikentyneillä markkinoilla, aiemmin tänä vuonna toteuttamamme tehostamistoimet ovat laskeneet hallintokulujamme yli 30 prosentilla kolmannella neljänneksellä, ja lisää toimia on valmisteilla. Rahavirtamme suojaamiseksi olemme lykänneet joitakin kalustoinvestointeja, kun taas kaluston kunnossapito-ohjelmia on jatkettu aikataulun mukaisesti toimintavalmiuksien turvaamiseksi.

Purkupalvelujen osalta myyntiprosessi on käynnissä Suomessa markkinoiden yleisestä epävarmuudesta huolimatta. Deleten Purkupalvelut-liiketoiminta on Suomessa kohtuullisen hyvässä kunnossa ja tuottaa tällä hetkellä liikevoittoa. Siitä lähtien, kun liiketoiminta yhtiöitettiin itsenäiseksi yhtiöksi vuoden 2019 lopulla, se on toteuttanut kasvustrategiaansa hyvin. Elokuussa 2020 ilmoitimme suunnittelevamme Kierrätyspalvelut-liiketoiminnasta luopumista, minkä avulla voisimme keskittyä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen ja kohdistaa siihen lisäresursseja. Näiden suunnitelmien mukaisesti ja strategisten tavoitteidemme tukemiseksi olemme tehneet myös joitakin muutoksia johtoryhmäämme.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos COVID-19-pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuoden viimeiselle neljännekselle suunniteltuja töitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana olemme pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki työt normaaliin tapaan.

Viimeisen neljänneksen alkaessa olemme saaneet paremman näkyvyyden ja julkaisimme marraskuussa uudet näkymät, joihin sisältyy varoitus mahdollisista yllättävistä COVID-19-häiriöistä. Teollisuuden seisokit jatkuvat vuoden viimeisellä neljänneksellä, minkä lisäksi näemme merkkejä Puhdistuspalvelujen päivittäisten töiden asteittaisesta palautumisesta ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassamme käsiteltäväksi tulevien jätemäärien kasvusta. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme, että liiketoimintaamme tukevat megatrendit eivät ole muuttuneet, vaikka lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä kysyntään liittyykin jonkin verran epävarmuutta.”