Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN

”Vaikka kasvu oli toisella neljänneksellä vahvaa, kannattavuus jäi viime vuoden tasosta. Puhdistuspalvelut-segmentin tulos oli kohtuullisella tasolla, mutta kannattavuus kärsi resurssointivaikeuksien ja niihin liittyvien, kevään huoltoseisokkikauden aikana kasvaneiden alihankintakulujen vuoksi. Konsernin liikevoittoa painoi Kierrätyspalveluissa myös kierrätyspolttoaineen kysyntä, joka oli edelleen heikkoa, sekä Purkupalvelu-segmentin haastava projektien myyntimix johtuen vähemmästä suurten projektien määrästä.

Puhdistuspalveluille tyypillisesti toisen neljänneksen aktiviteetit kasvoivat huomattavasti ensimmäisestä neljänneksestä kausittaisen vaihtelun takia. Liikevaihto oli viime vuoteen verrattuna kohtuullisen vakaa; laskua oli 1 prosentti, orgaanisesti4) 3 prosenttia. Puhdistuspalveluiden liikevoittoa painoivat kuitenkin jonkin verran vuoden 2019 toisella neljänneksellä haasteet resurssoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Purkupalveluiden liikevaihto kasvoi 16 prosenttia vuonna 2018 tehtyjen yritysostojen tukemana. Yritysostot toivat kasvua 18 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli -2 prosenttia. Toisen neljänneksen myynti ja projektien myyntimix olivat odotetusti viime vuotta heikompia. Tämä johtui siitä, että projektit olivat pienempiä ja tiukemmin hinnoiteltuja, resursseja ei pystytty käyttämään yhtä tehokkaasti ja logistiikkakustannukset olivat aiempaa korkeammat. Tämä heikensi liikevoittoa huomattavasti. Uusien tilausten osalta Purkupalvelut-liiketoiminta-alueen toiminta on kehittynyt hyvään suuntaan haastavan ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen, mutta emme kuitenkaan odota kokovuoden liikevoiton nousevan viime vuoden tasolle.

Kierrätyspalvelut-toiminnan liikevaihto kasvoi 24 prosenttia toisella neljänneksellä, ja kasvu oli kokonaisuudessaan orgaanista. Kannattavuus jäi kuitenkin viime vuoden tasosta kierrätyspolttoaineen heikkona jatkuneen kysynnän ja rakennusjätteen kasvaneiden käsittelykustannusten seurauksena. Olemme tehneet hiljattain hinnoittelutoimenpiteitä ja investoineet Ruskon kierrätyslaitoksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseen. Odotamme näiden toimenpiteiden parantavan Kierrätyspalveluiden kannattavuutta asteittain vuoden 2019 toisen puoliskon kuluessa.

Strategiset painopistealueemme ovat palvelutarjontamme kasvattaminen ja maantieteellinen laajentuminen Suomessa ja Ruotsissa. Olemme vuonna 2019 laajentaneet saneerauspurkutarjontaamme onnistuneesti kokonaisratkaisujen suuntaan. Jatkamme myös toimintamme kehittämistä myyntikatteen parantamiseksi kaikilla segmenteillämme ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. Olemme ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteuttaneet tehostamistoimia kaikissa segmenteissämme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta. Toimet toteutetaan vuonna 2019, ja vaikutusten odotetaan heijastuvan osittain 2019 tulokseen.

Strateginen selvitystyö konserrnin ja sen liiketoimintintojen osalta jatkuu vuoden 2019 aikana. Selvitystyön tulokset ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä.”