Toimitusjohtajan tervehdys

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen vahvan tuloksen vuoksi vuoden 2017 neljännestä vuosineljänneksestä tuli odotetun kaltainen. Purkupalvelut-liiketoiminnan elpyminen jatkuu kannattavuuden palautuessa kestävälle pohjalle heikon toisen vuosineljänneksen jälkeen. Purkupalvelut-liiketoiminnan kannattavuus parani vuoden 2016 neljänteen vuosineljännekseen verrattuna Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallisesta määrästä huolimatta.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan myyntivolyymi ja kannattavuus jatkuivat vahvana hyvän palvelutason ja resurssien korkean käyttöasteen ansiosta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan kannattavuus pysyi neljännellä vuosineljänneksellä edellisvuoden tasoa parempana, vaikka kierrätetyn polttoaineen alhaisella kysynnällä oli epäedullinen vaikutus katteisiin.

Vuoden 2017 aikana ryhdyimme vahvistamaan Purkupalvelut-liiketoiminnan johtamista ja hallintakeinoja erityisesti Ruotsissa. Tällä on ollut tavoiteltu suotuisa vaikutus, eikä vuoden jälkipuoliskolla ollut merkittäviä projekteihin liittyviä ongelmia. Jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen suurien projektien ja tehokkuuden varmistamiseksi, jotta kannattavuus parantuisi edelleen.

Purkupalvelut-liiketoiminnan projektien toteuttamiseen liittyvistä alkuvuoden vastoinkäymisistä huolimatta strategiamme toteutus edistyy hyvin. Olemme ryhtyneet toimiin tukeaksemme vahvaa ja kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Delete Group jatkaa kasvuinvestointejaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja hyödyntää synergioita Suomen ja Ruotsin sekä kaikkien liiketoiminta-alueidensa välillä. Ostimme neljännellä vuosineljänneksellä viisi teollisuuspuhdistusalan yritystä Suomessa vahvistaaksemme konsernin asemaa johtavana palveluntarjoajana nyt myös Pirkanmaalla, Itä-Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa. Yritysostot tukevat strategista tavoitettamme olla Pohjoismaiden johtava palveluntarjoaja erityisesti teollisuuspuhdistus-, viemäri- ja ympäristöpalvelujen alalla. Yritysostojen seurauksena olemme nyt merkittävä teollisuuspuhdistusalan toimija myös pohjoismaisella tasolla.

Odotamme Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen hyvän kehityksen jatkuvan myös vuonna 2018. Purkumarkkinoiden näkymät ovat edelleen positiiviset, ja Ruotsin projektitarjouskilpailujen määrä ja tilauskanta ovat kasvaneet vähitellen kesästä lähtien. Meillä on purkupalveluissa vahva markkina-asema ja -kattavuus, ja uskon molempien markkinoiden kehittyvän vastaisuudessa myönteisesti.

Aloitin Delete Groupin konsernijohtajana 1. helmikuuta 2018. Olen erityisen ylpeä siitä, että tiimimme on mahdollistanut Delete Groupin nopean nousun yhdeksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Odotan innolla aloitetun yhteisen työn jatkamista ja tehostamista kollegoideni kanssa Ruotsissa ja Suomessa.”