Toimitusjohtajan tervehdys

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN LIITTYEN:

”Kolmannella neljänneksellä konsernin tulos oli kohtalainen ottaen huomioon kaikkia markkinasegmenttejä koskeneet haasteet. Konsernin liikevaihto ja käyttökate kasvoivat 2 prosenttia edellisestä vuodesta, mutta viime vuoteen verrattuna liikevaihto supistui 4 prosenttia ja käyttökate 8 prosenttia.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kysyntä ja tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli kohtalainen. Liiketoimintaan vaikuttivat kuitenkin heikentävästi ammattiyhdistysten Suomessa määräämä ylityökielto, joka aiheutti viivästyksiä ja peruutuksia toimeksiannoissa.

Purkupalveluille vuoden 2018 kolmas vuosineljännes osoittautui kaksijakoiseksi. Kannattavuus parani, mutta Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallinen määrä supisti edelleen konsernin liikevaihtoa. Nyt ja jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön kohdennetun myynnin kehityksen varmistamiseksi.

Kierrätyspalveluiden liikevaihto kasvoi jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kierrätyspolttoaineen (REF) vähäisenä jatkunut kysyntä heikensi käyttökatetta suurten käsittely- ja valvontakustannusten kautta. On odotettavissa, että viime aikoina tekemämme investoinnit käsittelyn tehokkuuteen ja REF:n laatuun alkavat vähitellen helpottaa REF:n kustannuspaineita. Kierrätyspalveluiden kannattavuuden odotetaan vähitellen normalisoituvan haasteellisen kolmannen vuosineljänneksen jälkeen.

Teimme Ruotsissa syyskuussa kaksi tärkeää strategista lisäinvestointia ostamalla Waterjet Stockholm AB:n ja W-Tech AB:n, jotka palvelevat lähinnä Purkupalvelut-liiketoiminnan asiakkaita, mutta tarjoavat myös tukipalveluita Puhdistuspalveluille. Nämä olivat meille tärkeitä yritysostoja, ja ne edistävät tavoitettamme päästä Tukholman alueen markkinoille ja kehittää vahva asema kasvavilla infrastruktuurin kunnossapitomarkkinoilla.

Strategiamme toteutus edistyy hyvin. Olemme jatkaneet toimia, joiden avulla pyrimme edistämään vahvaa ja kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että lisäinvestointien kautta. Jatkamme kasvu- ja tehokkuusinvestointejaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellamme ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa.”

Delete ilmoitti 16.8.2018, että se on päättänyt käynnistää strategisen selvitystyön vaihtoehdoista yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi. Yksi vaihtoehdoista on yrityksen osakkeiden listaaminen Nasdaq Helsingin pörssilistalle. Selvitystyön tulokset sekä mahdollisen listautumisen toteutus ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä.”