Toimitusjohtajan tervehdys

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN LIITTYEN:

”Konsernin tulos oli toisella vuosineljänneksellä hyvä edellisvuoteen verrattuna. Vuosi käynnistyi hitaasti pitkittyneen talven takia, mutta sen jälkeen puhdistuspalvelujen kysyntä koheni. Liikevoitto kasvoi kuitenkin eniten Purkupalvelut-liiketoiminnassa, jonka elpyminen jatkui haastavan edellisvuoden jälkeen.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja kannattavuus olivat hyvällä tasolla ja paranivat vuoden toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Työn tuottavuuteen liittyvät haasteet vaikuttivat jossain määrin haitallisesti toisen vuosineljänneksen voittoihin, sillä kysyntä ja työkuorma jakautuivat epätasaisesti eri alueiden kesken. Olemme jo ryhtyneet toimeen kohdistaaksemme uudelleen Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan resursseja, jotta voimme parantaa niiden tasapainoa ja käyttöasteita tulevaisuudessa.

Vuoden 2018 toinen vuosineljännes oli purkupalveluiden osalta odotettu: kannattavuus parani, vaikka Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallinen määrä supisti edelleen konsernin myyntiä. Vuonna 2017 aloitetut toimet projektinhallintaosaamisen ja valvonnan vahvistamiseksi erityisesti Ruotsissa ovat vaikuttaneet suotuisasti purkupalveluiden kannattavuuteen muutamien edellisten vuosineljännesten aikana. Nyt ja jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön kohdennetun myynnin kehityksen varmistamiseksi.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto ja voitot kasvoivat edellisvuodesta, vaikka kierrätyspolttoaineen (REF) vähäinen kysyntä heikensi edelleen voittoa kasvaneiden käsittely- ja valvontakustannusten takia.

Teimme kesäkuussa Ruotsissa tärkeän strategisen investoinnin ostamalla Entreprenad Karlstad AB:n, joka palvelee Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan asiakkaita Karlstadin alueella. Yritysosto laajentaa Deleten maantieteellistä ulottuvuutta. Waterjetin oston myötä vahvistamme asemaamme Lounais-Ruotsissa ja voimme hyödyntää synergioita nykyisten, Göteborgissa ja Sölvesborgissa sijaitsevien toimipisteiden kanssa. Lisäksi toukokuussa ostimme pienen mutta strategisesti kiinnostavan suomalaisen yrityksen, Karhupurku Oy:n. Yritysoston myötä palveluvalikoimamme kattaa nyt myös hissipurkutyöt, ja toimintaa laajennetaan ensin Suomessa asteittain tulevien vuosineljännesten aikana.

Strategiamme toteuttaminen edistyy hyvin. Olemme jatkaneet toimia, joiden avulla pyrimme varmistamaan vahvan ja kannattavan kasvun sekä orgaanisesti että lisäinvestointien kautta. Delete Group jatkaa kasvu- ja tehokkuusinvestointejaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja hyödyntää synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa.”