Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN

”Neljäs vuosineljännes oli haastava molempien Jatkuvien toimintojen, Puhdistuspalveluiden ja Kierrätyspalveluiden, liikevaihdon ja liikevoiton jäädessä edellisvuodesta. Puhdistuspalveluiden ja Kierrätyspalveluiden liikevaihdon kehitys oli tyypillisellä myöhäissyksyn tasolla, mutta liikevoitto heikkeni molemmissa liiketoiminnoissa vuoden loppua kohden.

Delete Groupin kasvu jatkui vuonna 2019 vuoden 2018 yritysostojen vauhdittamana, mutta liikevaihto kasvoi myös orgaanisesti. Konsernin liikevaihto kasvoi 10 prosenttia, josta yhden prosentin orgaanisesti, mutta liikevoitto kuitenkin heikkeni edellisvuodesta.

Puhdistuspalvelujen liikevaihto kasvoi 11 prosenttia, mitä tukivat vuoden 2018 kolmannella kvartaalilla tehdyt yritysostot. Kunnossapitoseisokkien osalta vuosi oli edellisvuotta hiljaisempi, mikä vaikutti orgaanisen liikevaihdon kehittymiseen. Kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti toisen neljänneksen haasteet alihankinnan hallinnassa ja neljännellä vuosineljänneksellä kustannusylitykset.

Kierrätyspalveluissa liikevaihto kasvoi orgaanisesti 13 prosenttia, mutta kannattavuus oli edellisvuotta heikompi kierrätyspolttoaineen heikon kysynnän vuoksi ja neljännellä vuosineljänneksellä Ruskon kierrätysaseman lisärakentamisen aiheuttamien häiriöitten takia. Olemme tehneet merkittäviä investointeja Ruskon kierrätyslaitoksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseksi vuodesta 2018 alkaen. Odotamme Kierrätyspalvelujen kannattavuuden paranevan vuonna 2020 investointiemme tuloksena.

Vaikka emme tehneetkään yritysostoja vuonna 2019, pidämme aktiivisesti silmällä mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaamme myös epäorgaanisesti.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys pysyivät korkealla tasolla myös vuonna 2019, mikä kertoo vahvasta osaamisesta ja asiakkaidemme luottamuksesta palvelujemme laatuun. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja osaavaa henkilöstöämme jatkuvasta luottamuksesta yhtiöön.

Purkuliiketoiminnan myyntiprosessi etenee. Supistamalla yhtiön liiketoimintojen ulottuvuutta ja projektiliiketoimintaan liittyvien riskien vähentyessä, Delete Group pääsee keskittymään vakaamman ympäristöpalveluliiketoiminnan kehittämiseen Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan toimiessa uuden yhtiön liiketoiminnan perustana Kierrätysliiketoiminnan tukemana.

Jatkamme tehostamistoimien toteuttamista kaikissa segmenteissämme ja tukifunktioissamme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta ja odotamme, että toimenpiteiden vaikutukset kehittyvät suotuisasti vuonna 2020.”