Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA SIRPA OJALAN KOMMENTIT TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2022

”Olen tyytyväinen tuloksemme paranemiseen vuonna 2022 ja odotan suotuisan kehityksen jatkuvan myös vuonna 2023. Koko vuoden 2022 tapaan viimeisen neljänneksen tulos oli vahva. Vertailukelpoinen liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi uusien asiakkaiden sekä palvelun laadun, tuottavuuden ja toimitusten hallinnan vauhdittamina.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan vahva kehitys jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä, ja aktiivisilla markkinoilla on saatu useita uusia asiakkuuksia. Koko vuonna 2022 vertailukelpoinen kasvumme ilman divestoitua W-Tech-liiketoimintaa oli positiivista, mikä on vahva tulos, kun otetaan huomioon vuonna 2021 toimittamamme kertaluonteinen usean miljoonan huoltoseisokki. Vaikka olemme iloisia liikevaihdon kehityksen taustalla olevasta vahvasta asiakastyöstämme, olen tyytyväinen myös tuottavuutemme ja toimitustemme paranemiseen, mikä näkyy selvänä kannattavuuden parantumisena vuonna 2022. Uutta potentiaalia tunnistetaan ja kehitetään jatkuvasti.

Euroopan geopoliittinen kehitys ja energiakriisi ovat vaikuttaneet liiketoimintaamme ainakin toistaiseksi vain vähän, koska emme ole suoraan tekemisissä pakotteiden kohteiden tai konfliktialueiden kanssa. Olemme onnistuneet hyvin kompensoimaan polttoaineiden hintojen nousun ja yleisen kustannusinflaation vaikutuksia tuottavuusparannuksilla ja hinnoittelutoimenpiteillä.

Strategiamme toteutus saavutti tärkeän virstanpylvään vuonna 2022, kun Kierrätyspalvelut-liiketoimintamme divestoitiin onnistuneesti kesäkuussa, minkä jälkeen olemme keskittyneet täysin Puhdistuspalvelut-ydinliiketoimintaamme. Joulukuussa Deleten hallitus ilmoitti, että strateginen selvitystyö yhtiön kasvun tukemiseksi on aloitettu, ja että yksi strategisen selvitystyön mahdollinen tulos on yhtiön ja sen Puhdistuspalvelut-liiketoimintojen myyminen Suomessa ja Ruotsissa.

Odotamme vuodelta 2023 positiivista vauhtia vakaiden markkinoiden kannattamana. Pyrimme jatkamaan viimeaikaista hyvää kehityskulkua sekä orgaanisen kasvun että kannattavuuden parantamisen osalta. Yhteistyö asiakkaidemme kanssa on avain tehokkaan ja laadukkaan toimintamme kehittämiseen entisestään. Olemme varmoja, että laadukkaasta palvelusta saamamme jatkuva positiivinen asiakaspalaute antaa meille hyvät lähtökohdat jatkaa kannattavaa kasvua.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyytemme paranivat vuonna 2022, mikä kertoo vahvasta osaamisesta ja asiakkaidemme luottamuksesta palvelujemme laatuun. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja osaavia työntekijöitämme heidän luottamuksestaan meitä kohtaan.