Toimitusjohtajan tervehdys

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJA:

”Ensimmäisellä vuosineljänneksellä konsernin tulos oli kohtuullisella tasolla, kun otetaan huomioon haastavat sääolosuhteet, jotka haittasivat Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan suorituskykyä jossakin määrin.

Vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes oli purkupalveluiden osalta odotettu: kannattavuus parani, vaikka Ruotsin markkinoiden suurten projektien rajallinen määrä supisti konsernin myyntiä. Vuonna 2017 aloitetut toimet vahvistaa projektinhallintaosaamista ja valvontaa erityisesti Ruotsissa ovat vaikuttaneet odotetun suotuisasti purkupalveluiden kannattavuuteen viime vuosineljännesten aikana. Jatkossa Purkupalvelut-liiketoiminnan parannusohjelma keskittyy myynnin tehostamiseen ja pohjoismaiseen yhteistyöhön kohdennetun myynnin kehityksen varmistamiseksi.

Suomen ja Ruotsin vaikeat talvet ovat heikentäneet Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan ensimmäisen vuosineljänneksen kannattavuutta. Tulosta painoi matalakatteisten ydinliiketoiminnan ulkopuolisten palveluiden myynti. Tällaisia toimeksiantoja toteutettiin odotettua enemmän, jotta pystyttiin ylläpitämään resurssien korkeaa käyttöastetta hiljaisen sesongin aikana, sillä pitkään jatkunut pakkasjakso hidasti ja viivästytti esimerkiksi viemäripalveluita ja prosessiteollisuuden puhdistustoimintaa. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myynti kasvoi edellisvuodesta, mutta kierrätyspolttoaineen (REF) vähäinen kysyntä heikensi voittoa kasvaneiden käsittely- ja valvontakustannusten kautta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen kausiluonteisista haasteista huolimatta strategiamme toteutus edistyy hyvin. Olemme jatkaneet toimia, joilla tuemme vahvaa ja kannattavaa kasvua sekä orgaanisesti että lisäinvestointien kautta. Delete Group jatkaa kasvu- ja tehokkuusinvestointejaan kaikilla kolmella liiketoiminta-alueellaan ja hyödyntää synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa.

Vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä ostettujen teollisuuspuhdistusyritysten operatiivinen integraatio edistyy hyvin ja suunnitelmien mukaan. Suurin osa arvioiduista synergioista on onnistuneesti saavutettu jo ensimmäisellä vuosineljänneksellä, ja operatiivinen toiminta on sujuvaa. Lisäksi valmistelut huippusesonkia varten edistyvät hyvin, joten voimme tarjota sekä nykyisille että uusille asiakkaille laadukasta palvelua.

Vuoden näkymät pysyvät positiivisina. Odotamme Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kehittyvän hyvin hiljaisen alkuvuoden jälkeen ja Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan jatkavan kannattavaa kasvua, jota edesauttavat viimeaikaiset investoinnit Ruskon jäteasemaan. Purkumarkkinoiden näkymät ovat edelleen positiiviset, ja Ruotsin projektitarjouskilpailujen määrä ja tilauskanta ovat kasvaneet vähitellen viime kesästä lähtien. Meillä on purkupalveluissa vahva markkina-asema ja -kattavuus, ja uskon molempien markkinoiden kehittyvän vastaisuudessa myönteisesti.”