Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA SIRPA OJALAN KOMMENTIT OSAVUOSIRAPORTTIIN TAMMI-MAALISKUULTA 2022

”Ensimmäinen neljännes oli tavalliseen tapaan hiljainen liiketoimintojemme osalta. Olen kohtuullisen tyytyväinen suoritukseemme, kun otetaan huomioon, että koronaviruspandemia aiheutti edelleen haasteita etenkin Ruotsissa sairauspoissaolojen heikentäessä toimitustehokkuuttamme. Kun talvi päättyi maaliskuun loppupuolella, palvelujen kysynnässä näkyi hyvää kehitystä, ja valmistaudumme vilkkaaseen sesonkiin toisella neljänneksellä, kun odotettavissa on aiempaa vähemmän koronaviruspandemiaan liittyviä haasteita.

Euroopan geopoliittinen kehitys on vaikuttanut liiketoimintaamme ainakin toistaiseksi vain vähän, emmekä ole suoraan alttiina pakotteiden kohteisiin tai konfliktialueisiin liittyvien riskien vaikutuksille. Polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio vaikuttivat jonkin verran katteisiimme ensimmäisellä neljänneksellä, mutta näitä vaikutuksia lievennetään väliaikaisella polttoainelisämaksulla, joka otetaan asteittain käyttöön toisen neljänneksen aikana.

W-Tech-liiketoiminnan divestointi vuoden 2021 lopulla vaikutti Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan raportoituun ensimmäisen neljänneksen liikevaihtoon, mutta vertailukelpoisesti mitattuna Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme kasvoi orgaanisesti neljä prosenttia edellisvuodesta. Koronaviruspandemian aiheuttamista toimitustehokkuusongelmista ja polttoainekustannusten kasvusta huolimatta onnistuimme nostamaan Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme käyttökateprosentin edellisvuoden kahdesta prosentista neljään prosenttiin.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassa vuosi käynnistyi hitaasti, kun käsiteltäväksi tulevat jätemäärät ja liikevaihto laskivat ensimmäisellä neljänneksellä. Liiketoiminta kuitenkin piristyi maaliskuussa kevätsesongin lähestyessä. Kierrätyspalvelut-liiketoimintamme kannattavuus pysyi kuitenkin erittäin vahvana ja jopa parani entisestään, vaikka jätemäärät vähenivät. Tämän hyvän kehityksen taustalla oli vakaa tuottavuus ja suotuisasti kehittynyt kierrätyspolttoaineen (REF) ja puumateriaalin kysyntä.

Pidämme edelleen yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria, jotta pystymme toimimaan nopeasti, jos geopoliittinen kehitys tai koronaviruspandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuodelle 2022 suunniteltuja asiakastöitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme.

Odotan innolla sitä, että pääsemme jatkamaan toimintamme kehittämistä ja tekemään tiivistä asiakasyhteistyötä kohta alkavan vilkkaan sesongin aikana. Saimme asiakkailtamme erittäin hyviä arvioita ensimmäisellä neljänneksellä tehdyssä laajassa NPS-kyselyssä, ja kunnianhimoisena tavoitteenamme on kehittyä edelleen ja olla asiakkaidemme paras kumppani myös tulevina vuosina.