Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT PUOLIVUOSIKATSAUKSEEN 2021 

Toinen neljännes oli kaksijakoinen; aktiivisuus oli hyvällä tasolla koko konsernissa, mutta tulos oli selkeä pettymys toimitushaasteiden takia yhdellä suurella työmaalla. Vaikka jäimme toisen neljänneksen tulostavoitteesta huomattavasti jälkeen tämän työmaan vuoksi, eikä jättämää luultavasti saada kurottua kiinni toisella vuosipuoliskolla, arvioimme edelleen koko vuoden liikevoiton paranevan viime vuoteen verrattuna.

Puhdistuspalveluiden toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli kaikkien aikojen korkein suuren huoltoseisokin ansiosta Suomessa. Valitettavasti haastava toteutusympäristö, johon koronavirusrajoitukset ja niihin liittyvä heikompi tuottavuus vaikuttivat jonkin verran, johti työvoimakustannusten ylityksiin ja söi odotetut korkeammat katteet. Haasteiden ja töiden laajuuden vuoksi jouduimme ostamaan arvioitua enemmän työtä alihankkijoilta. Arvioimme ja parannamme toimintamallejamme varmistaaksemme paremman lopputuloksen tulevissa tämän kokoluokan huoltoseisokeissa. Olen tyytyväinen, että muilta osin puhdistuspalveluliiketoimintamme kasvaa ja on kannattavaa, erityisesti Ruotsissa, missä viime aikoina on voitettu uusia suuria asiakkaita, luoden meille uskoa tulevaan.

Olen myös erittäin tyytyväinen Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan kehitykseen. Sen liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 10 prosenttia ja käyttökate 23 prosenttia, jatkaen hyvää  kehitystä odotusten mukaisesti viime vuonna tehtyjen prosessien parannusten ja investointien jälkeen. Suurin jätteenkäsittelylaitoksemme Tampereella toimii hyvin, ja kierrätyspolttoainemarkkinoiden parantumisen sekä hyvin varmistetun polttokapasiteetin ansiosta toimintamme on hyvässä tasapainossa, mikä mahdollistaa hallitun ja kannattavan lisäkasvun. Olemme viime aikoina tehneet investointeja jäte- ja vastuullisuusraportointiosaamiseemme asiakkaidemme tarpeiden tukemiseksi, ja jatkamme niitä.

Uuden strategian toteuttaminen Purkupalvelut-liiketoiminnan divestoinnin jälkeen etenee hyvin, mukaanlukien kustannusten tehostamisen, joka etenee ja näkyy tuloksessamme paremmin toisella vuosipuoliskolla äskettäisen Suomen tietojärjestelmien vaihtamisen jälkeen. Palveluliiketoimintaan keskittyminen on pääsemässä vauhtiin, ja sitä tukevat viimeaikaiset panostukset kaupallisten kyvykkyyksien vahvistamiseen sekä asiakaspalvelun tason parantamiseen tähtäävät toimet. Koronapandemiasta johtuvista epävarmuuksista huolimatta arviomme mukaan markkinat elpyvät hyvin kummallakin liiketoiminta-alueellamme, ja olemme onnistuneet saamaan uusia asiakkaita ja sopimuksia kasvumme jatkumisen tukemiseksi tuleville vuosille.

Arvioimme koronaviruspandemian vaikutusten liiketoimintaamme helpottuvan vähitellen, mutta pidämme edelleen yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät suunniteltuja asiakastöitä jatkossa. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme.