Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN

”Ensimmäinen neljännes oli melko tyypillinen hiljainen talvikausi. Helmikuun jälkeen olimme hyvällä polulla selvästi edellisvuotta parempaan tulokseen, mutta sen sijaan päädyimme samalle tasolle kuin vuonna 2019, kun COVID-19 vaikutti liiketoimintaamme maaliskuussa. Pandemian pääasiallinen vaikutus oli, että Puhdistuspalvelujen kiireisen sesongin suunniteltua alkua kahden suuren prosessiteollisuuden huoltoseisokin osalta lykättiin vuoden jälkipuoliskolle. COVID-19-tilanteella oli rajallinen vaikutus Kierrätyspalveluihin.

Puhdistuspalvelujen liikevaihto kasvoi orgaanisesti 3 prosenttia, kun leudon talven ansiosta viemäripalvelut pystyivät toimimaan tehokkaammin. Maaliskuun huoltoseisokkien puuttumisen vuoksi myyntimix ja toiminnan tuottavuus eivät olleet halutulla tasolla, minkä vuoksi kannattavuus ei saavuttanut edellisvuoden tasoa.

Kierrätyspalvelujen liikevaihto laski 10 %. Syynä oli pääasiassa avainasiakkaan päätös tuottaa itse jätteenkäsittelyn, minkä vuoksi volyymia menetettiin. Kannattavuus kuitenkin parani edellisvuoteen verrattuna sekä absoluuttisesti että etenkin suhteessa myyntiin, minkä mahdollistivat tuotannon tehokkuus ja kierrätyspolttoaineen turvatut vakaat toimituskiintiöt.

Maaliskuussa onnistuimme tappiollisen Purkupalvelut-liiketoimintamme myynnissä Ruotsissa, ja strategiatyö kunnossapitoon keskittyvän Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme tarjonnan ja tehokkuuden kehittämiseen on hyvässä vauhdissa, ensimmäisessä vaiheessa Ruotsissa. Suomen Purkupalvelujen osalta myyntiprosessi on käynnissä, ja arvioimme sen kestävän kauemmin markkinoiden tämänhetkisen yleisen epävarmuuden vuoksi. Suomen Purkupalvelut on hyvässä kunnossa ja tuottaa positiivista rahavirtaa, ja siitä lähtien, kun yhtiöitimme liiketoiminnan itsenäiseksi yhtiöksi vuoden 2019 lopulla, se on toteuttanut kasvustrategiaansa hyvin. Ruotsissa tehdyn divestoinnin yhteydessä pystyimme tehostamaan toimintamallia ja johtamisjärjestelmää, mikä on jo johtanut konsernin hallintokustannusten alentumiseen. Toimintaa voidaan tehostaa lisää, kun suunnitellut divestoinnit Suomessa toteutuvat.

Peruimme vuoden 2020 näkymämme 3.4., ja julkaisemme näkymämme uudelleen, kun COVID-19:n seuraukset ovat selvemmin arvioitavissa. Voimme jo nyt sanoa, että toinen neljännes on selvästi normaalia heikompi erityisesti Puhdistuspalveluissa, mutta tämänhetkisen arvioimme mukaan vuoden jälkipuoliskon tulisi olla parempi. Meitä lohduttaa jonkin verran tämänhetkinen tieto, että Puhdistuspalvelujen toiselta neljännekseltä lykättyjen huoltoseisokkien tulisi tapahtua kesän jälkeen tai viimeistään keväällä 2021, ja uskomme, että liiketoimintaamme tukevat megatrendit eivät ole pohjimmiltaan muuttuneet, vaikka lyhyen aikavälin epävarmuutta on edelleen.

Ryhdyimme maaliskuussa määrätietoisiin toimiin pitääksemme työntekijämme ja asiakkaamme mahdollisimman hyvin turvassa. Noudatamme terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi myös asiakkaitamme, joiden kanssa toimimme. Olemme pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki tehtävät normaaliin tapaan. Olemme valmistautuneet normaalia hiljaisempaan kevätkauteen lomauttamalla henkilöstöä tarpeen mukaan sekä Suomessa että Ruotsissa. Tämä on tehokkain tapa mukauttaa operatiivista kapasiteettiamme. Olemme tehneet toimenpiteitä hallinnollisissa toiminnoissa tehokkuuden lisäämiseksi ja lisänneet kontrolleja käyttöpääomanhallinnan ja investointien suhteen suojataksemme rahavirtaamme.”