Toimitusjohtajan tervehdys

TOMMI KAJASOJA, DELETE GROUPIN KONSERNIJOHTAJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN LIITTYEN:

”Neljäs vuosineljännes oli pettymys, vaikka emme odottaneetkaan pääsevämme edellisvuoden ennätyskorkealle tasolle. Puhdispalveluiden ja Kierrätyspalveluiden suoritustaso oli tyypillisellä myöhäis syksyn tasolla, mutta Purkupalveluiden keskimääräinen tilauskoko pienentyi neljännellä vuosineljänneksellä madaltaen tuottavuutta ja katetta.

Deleten kasvu jatkui vuonna 2018 yritysostojen vauhdittamana. Konsernin liikevaihto kasvoi 9 prosenttia ja käyttökate 22 prosenttia. Markkinoiden kysyntä heikkeni kuitenkin loppuvuonna pääasiassa purkupalveluissa, mutta osittain myös puhdistuspalveluissa.

Puhdistuspalvelujen liikevaihto kasvoi 24 prosenttia, mitä tukivat vuoden 2017 lopulla tehdyt yritysostot. Kunnossapitoseisokkien osalta vuosi oli edellisvuotta hiljaisempi, mikä vaikutti liikevaihdon kehittymiseen. Kannattavuuteen vaikuttivat negatiivisesti talven pitkittyminen alkuvuonna ja ammattiyhdistysten Suomessa vuoden jälkipuoliskolla määräämä ylityökielto, joka aiheutti viivästyksiä ja peruutuksia toimeksiannoissa.

Purkupalvelujen liikevaihto laski edellisvuoteen verrattuna, mutta olen iloinen, että kannattavuutemme kehittyi vahvasti vuoden aikana. Liiketoimintamme kehittyi suotuisasti Suomessa, kun taas Ruotsissa elpyminen eteni odotettua hitaammin suurten purkuhankkeiden puuttessa. Panostamme myyntitoimintamme parantamiseen, ja jatkossa haemme kasvua suurissa purkutilauksissa kummallakin päämarkkina-alueellamme.

Kierrätyspalveluissa liikevaihto kasvoi vakaasti, mutta kannattavuus oli hieman edellisvuotta heikompi kierrätyspolttoaineen heikon kysynnän vuoksi. Olemme tehneet suuria investointeja Ruskon kierrätyslaitoksen kapasiteetin ja tehokkuuden lisäämiseksi. Odotamme Kierrätyspalvelujen kannattavuuden paranevan vuonna 2019 investointiemme tuloksena.

Toteutimme kasvustrategiaamme vuoden aikana yritysostoilla sekä Suomessa että Ruotsissa. Ostimme hissipurkuihin erikoistuneen euralaisen Karhupurku Oy:n, ja Ruotsissa ostimme kolme yritystä: teollisuuden puhdistuspalveluihin erikoistuneen Waterjet Karlstad AB:n sekä Waterjet Stockholm AB:n ja W-Tech AB:n, jotka keskittyvät infrastruktuurin purkutöihin ja kunnossapitoon. Näiden yritysostojen myötä henkilöstömme määrä kasvoi 40 työntekijällä Ruotsissa.

Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys kehittyivät positiivisesti vuonna 2018, mikä kertoo vahvasta osaamisesta ja asiakkaidemme luottamuksesta palvelujemme laatuun. Haluamme kiittää asiakkaitamme ja osaavaa henkilöstöämme heidän osallistumisestaan tähän hienoon kehitykseen vuonna 2018.

Strategista selvitystyötä vaihtoehdoista yhtiön tulevan kasvun tukemiseksi, josta ilmoitettiin 16.8.2018, jatketaan vuoden 2019 aikana. Selvitystyön tulokset ilmoitetaan myöhemmin selvitystyön päätyttyä.

Strategiset painopistealueemme ovat palvelutarjontamme kasvattaminen ja maantieteellinen laajentuminen. Jatkamme toimintamme parantamista kaikilla liiketoiminta-alueillamme ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. Vuoden 2018 lopulla olemme käynnistäneet tehostamistoimia kaikilla liiketoiminta-alueillamme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta. Toimet toteutetaan vähitellen vuonna 2019, ja niiden vaikutuksen odotetaan heijastuvan osittain vuoden 2019 tulokseen.

Deleten toiminnan ytimessä on palveluliiketoiminta, joka kestää melko hyvin markkinoiden heilahteluja. Seuraamme kuitenkin markkinakehitystä tarkasti ja olemme valmiit toimimaan sen mukaisesti. Vuonna 2019 painopiste on orgaanisessa kannattavassa kasvussa sekä aiempina vuosina ostettujen yritysten integroimisessa ja synergioiden hyödyntämisessä. Näen markkinoillamme paljon potentiaalia, ja odotan kysynnän lisääntyvän erityisesti puhdistuspalvelujen markkinoilla.”