Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2020 

”Kannattavuutemme parani odotetusti neljännellä vuosineljänneksellä heikohkosta markkinakysynnästä huolimatta sisäisten tuottavuuden ja tehokkuuden kehittämistoimien ansiosta. Heikentynyt markkinatilanne parani vähitellen neljännellä vuosineljänneksellä, muttei palannut vielä normaalitasolle.

Vuosi 2020 oli haastava vuosi Deletelle, mutta COVID-19-pandemiasta johtuneesta kysynnän laskusta huolimatta onnistuimme parantamaan suhteellista oikaistua käyttökatetta. ”Parannukset vaativat organisaatiolta voimakasta ponnistelua samalla, kun myynti laski, markkinoiden hinnoittelu kiristyi ja joitakin asiakkaita menetettiin sen vuoksi. Haluamme kiittää asiakkaitamme, sijoittajiamme ja osaavia työntekijöitämme heidän jatkuvasta luottamuksestaan meitä kohtaan.

Saimme toteutettua kaksi keskeistä toimenpidettä, joiden tavoitteet limittyivät osittain, kun ilmoitimme jäljellä olevan Purkupalvelut-liiketoimintamme myynnistä Suomessa ja rahoitusrakenteemme uudelleenjärjestelystä joulukuussa. Molemmat toimet vietiin loppuun vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän seurauksena olemme nyt valmiit toteuttamaan strategiaamme tulla Pohjoismaiden johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi, projektiliiketoiminnan vähentyessä samaan aikaan. Olemme myös vahvistaneet pääomarakennettamme ja omaa pääomaamme 34,8 miljoonalla eurolla vuoden lopun jälkeen, kun saimme joukkovelkakirjalainamme haltijoiden hyväksynnän rahoitusrakenteemme uudelleenjärjestelylle.

Neljännellä vuosineljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 1 prosentin, mikä johtui päivittäisten projektien toiminnan edellisvuotta alemmasta tasosta pääasiassa teollisuussegmentissä. Reagoimme heikompaan kysyntään ja onnistuimme suunnittelemaan ja toteuttamaan resursointia tehokkaasti, minkä lomautukset osittain mahdollistivat. Tämän seurauksena käyttökatteemme parani neljännellä vuosineljänneksellä.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä, mikä johtui pääasiassa käsiteltäväksi tulevien jätemäärien laskusta pandemian takia sekä erään suuren asiakkaan aiemmin ilmoitettamasta päätöksestä hoitaa itse jätteenkäsittely alkuvuonna 2020. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan operatiivinen suorittaminen pysyi hyvällä tasolla, mutta raportoitu liikevoitto laski jätekuluvarausten huomattavan lisäyksen myötä. Kierrätyslaitoksemme ovat nyt hyvässä toimintakunnossa ja tuotantoprosessit toimivat hyvin, minkä odotetaan parantavan taloudellista suorituskykyämme vuonna 2021.

Sen lisäksi, että optimoimme toimintaresurssejamme heikentyneillä markkinoilla, toteutimme vuonna 2020 tehostamistoimia, joiden myötä hallintokulumme laskivat. Ilman pääasiassa divestointiin ja rahoitusprojekteihin liittyviä satunnaisia eriä hallintokustannukset laskivat yli 40 prosenttia koko vuodelta, ja lisää toimia on valmisteilla. Kaluston kunnossapito-ohjelmia on jatkettu aikataulun mukaisesti toimintavalmiuksien turvaamiseksi.

Purkupalvelut-liiketoiminnan divestoinnista ilmoitettiin joulukuussa, ja se toteutettiin tammikuussa 2021. Vaikka myyntihinta oli jonkinasteinen pettymys, se vastasi liiketoiminnan viime aikojen taloudellista kehitystä ja toimialan epävarmuuksia. Divestoinnin ansiosta pystymme panostamaan ympäristöpalveluihin keskittyvän strategian toteuttamiseen vuonna 2021 ja siitä eteenpäin, joten emme enää aktiivisesti pyri myymään Kierrätyspalvelut-liiketoimintaamme.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakontrollia ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos COVID-19-pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuoden alkupuoliskolle suunniteltuja asiakastöitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana olemme pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki tehtävät normaaliin tapaan.”