Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN

”Kolmas vuosineljännes oli vaihteleva, sillä Puhdistuspalvelut ja Kierrätyspalvelut kehittyivät myönteisesti, kun taas Purkupalveluissa oli projektien toteuttamiseen liittyviä haasteita, jotka heikensivät tulosta. Vaikka liikevaihto kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 11 prosenttia, liikevoitto (EBIT) laski 1,8 miljoonaa euroa edellisen vuoden tasosta Purkupalveluiden haasteiden vuoksi.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan tulos kolmannella vuosineljänneksellä oli vakuuttava. Kannattavuus parani korkean sesongin toimeksiantojen tehokkaamman toteutuksen ja ohjauksen ansiosta, vaikka liikevaihto pysyi ennallaan (muutos 0 %).

Olen tyytyväinen siitä, että Kierrätyspalveluiden liikevoittoprosentti palautui vuoden haastavan alkupuoliskon jälkeen kolmannella vuosineljänneksellä suunnitellusti 7 prosentin tasolle vuoden alkupuoliskon -1 prosentin tasolta. Liikevaihto kasvoi orgaanisesti4) 8 prosenttia ja liikevoitto oli lähes edellisen vuoden tasolla. Kierrätyspolttoaineen vähäisenä pysynyt kysyntä ja rakennusjätteen kasvaneet käsittelykulut on pystytty asteittain kompensoimaan toimintaa tehostamalla ja hintoja korottamalla.

Purkupalveluiden liikevaihto kasvoi 30 prosenttia vuonna 2018 tehtyjen yritysostojen tukemana. Yritysostot toivat kasvua 27 prosenttia, kun taas orgaaninen kasvu oli 3 prosenttia. Kolmannen vuosineljänneksen kannattavuus oli heikko, mikä johtui heikosta projektimixistä eli edellistä vuotta pienemmästä määrästä suuria projekteja. Lisäksi kannattavuus kärsi käynnissä olevien projektien kustannusarvioiden ylityksistä.

Ilmoitimme katsauskauden jälkeen, että Delete on vuonna 2018 käynnistetyn strategisen arvioinnin perusteella pyytänyt taloudellisia neuvonantajiaan selvittämään Purkupalvelut-liiketoiminnan tai sen jonkin osan myyntivaihtoehtoja. Purkupalvelut-liiketoiminta on kasvanut voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta. Uskomme, että Purkupalvelut-liiketoiminta hyötyisi omistajasta, jolla keskittyisi toimintaa edelleen sekä avaisi uusia laajentumismahdollisuuksia. Supistamalla yhtiön liiketoimintojen ulottuvuutta Delete pääsisi keskittymään vakaan ympäristöpalveluliiketoiminnan kehittämiseen Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan toimiessa uuden yhtiön liiketoiminnan perustana.

Jatkamme palvelutarjontamme kehittämistä, maantieteellisen kasvun hakemista Suomesta ja Ruotsista ja hyödynnämme synergioita Suomen ja Ruotsin toiminnassa. Jatkamme tehostamistoimien toteuttamista kaikissa segmenteissämme sekä kustannusrakenteen että toimitustehokkuuden osalta ja odotamme, että niiden vaikutus näkyy osittain vuoden 2019 tuloksessa.”