Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT OSAVUOSIRAPORTTIIN Q1 2021 

”Kuten aina, ensimmäinen neljännes oli liiketoiminnoillemme hiljainen. Olen kohtuullisen tyytyväinen suoritukseemme, kun otetaan huomioon tänä vuonna kohtaamamme lisähaasteet koronaviruspandemian ja tavallista ankaramman talven vuoksi. Kun talvi päättyi maaliskuun loppupuolella, palvelujen kysynnässä näkyi hyvää kehitystä, ja valmistaudumme vilkkaaseen sesonkiin toisella neljänneksellä siitä huolimatta, että koronaviruspandemiaan liittyvät haasteet jatkuvat. Pystyimme toimimaan melko tehokkaasti läpi vaikean ajan, vaikka parannettavaa löytyy jonkin verran edelleen. Hyödynsimme myös lomautuksia hallitaksemme talvikauden hiljaisen kysynnän tilannetta.

Ensimmäisellä neljänneksellä saimme toteutettua kaksi tavoitteiltaan osin limittäistä, keskeistä toimenpidettä, kun myimme jäljellä olevan Purkupalvelut-liiketoimintamme Suomessa ja uudelleenjärjestelimme rahoitusrakenteemme. Tämän seurauksena olemme nyt valmiit toteuttamaan strategiaamme tulla Pohjoismaiden johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi, jolla projektien osuus on pienempi ja tase huomattavasti vahvempi. Olen erittäin tyytyväinen eri sidosryhmien yhteistyöhön tässä tärkeässä asiassa, joka luo kestävän perustan Deleten tulevaisuudelle.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 10 prosenttia, mikä johtui siitä, että päivittäisten palveluiden kysynnän taso oli edellisvuotta alempi. Lasku johtui pääasiassa koronaviruspandemian jatkuvista seurauksista, mutta myös ankarasta talvesta. Reagoimme heikompaan kysyntään ja onnistuimme suunnittelemaan ja toteuttamaan resursointia tyydyttävästi.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 1 prosentin ensimmäisellä neljänneksellä markkinoiden vaisuuden jatkumisesta huolimatta. Taustalla olivat uudet asiakkaat ja tarjoaman laajentaminen jätevirtojen välittämiseen. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan suorittaminen pysyi hyvällä tasolla, ja liikevoittoprosentti parani 6 prosenttiin (1 %). Tämän mahdollistivat viime vuonna toteutetut tuotannon parannukset. Kierrätyslaitoksemme ovat nyt hyvässä toimintakunnossa ja tuotantoprosessit toimivat hyvin, luoden hyvän pohjan paranevalle suorittamiselle vuonna 2021.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria ja varaudumme toimimaan nopeasti terveys-, turvallisuus- ja tehokkuusasioissa, jos pandemiaan liittyvät ongelmat häiritsevät vuoden alkupuoliskolle suunniteltuja asiakastöitä. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana tiimimme on pysynyt täysin toimintakykyisenä, ja se pystyy suorittamaan kaikki tehtävänsä normaaliin tapaan.

 Olen erityisen innoissamme jatkuvista, hedelmällisistä toimistamme työturvallisuuden, ympäristön ja vastuullisuuden eteen. Aivan äskettäin saimme loistavat tulokset laajassa HSEQ-auditoinnissa, jonka useat suuret asiakkaamme toteuttivat yhdessä. Tämä todistaa, että tapamme luoda toimivampaa ja puhtaampaa yhteiskuntaa on havaittu hyväksi.”