Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA SIRPA OJALAN KOMMENTIT TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN TAMMI-JOULUKUULTA 2021 

”Deleten vuoteen 2021 kuului hyvää peruskehitystä, mutta emme ole tyytyväisiä liiketulokseen, jota heikensivät toisen vuosineljänneksen laajaan kertaluontoiseen huoltoseisokkiin liittyvät ongelmat.  Vuoden 2021 vahvan kasvumme taustalla olivat muutamat vuodelta 2020 lykätyt teollisuuden huoltoseisokit ja uudet asiakassopimukset.

Puhdistuspalveluiden liikevaihto kasvoi 12 prosenttia. Kasvu perustui edellä mainittuihin huoltoseisokkeihin, minkä lisäksi teimme uusia sopimuksia sekä uusien- että palanneiden asiakkaiden kanssa. Toimintamme oli positiivista etenkin Ruotsissa, jossa kannattavuus kehittyi hyvin. Valitettavasti Puhdistuspalveluiden kokonaiskannattavuus kuitenkin heikkeni vuonna 2021. Kannattavuuteen vaikutti erityisesti vuoden toisella neljänneksellä toteutettu vaikea kertaluontoinen huoltoseisokki. Koronaviruspandemia on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään, mutta kysyntä on vähitellen elpymässä, ja pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata.

Kierrätyspalveluiden liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta 7 prosenttia, ja tulos parani merkittävästi. Kasvun mahdollistivat markkinoiden toipuminen vähitellen, saadut uudet asiakkaat ja jätteiden toimituskiintiöiden palvelutarjonnan laajeneminen. Kannattavuus parani tuotannon tehostamistoimien, aktiivisten ja parantuneiden kierrätyspolttoaineen markkinoiden sekä parantuneen tuotannon ohjauksen ansiosta.Koronaviruspandemia vaikutti kierrätysvolyymeihin edelleen jonkin verran kielteisesti pandemiaa edeltävään vuoden 2019 tasoon nähden, mutta markkinat ovat palaamassa asteittain normaaleiksi.

Deleten konserni- ja pääomarakenne, organisaatio ja johto on viritetty vuonna 2021 konsernin strategian mukaisiksi. Vuoden alussa viimeisteltiin taloudellinen uudelleenjärjestely ja Purkupalvelut-liiketoiminnan divestointi, ja vuoden lopussa konserni divestoi Ruotsin jäljellä olevan, ydinliiketoimintaan kuulumattoman projektiliiketoiminnan. Saatoimme myös loppuun Purkupalvelujen divestointia seuranneen kustannusperustan uudelleenjärjestelyn, jolla saavutettiin vuositasolla 1,5 miljoonan euron lisäsäästöt.

Delete on nyt aiempaa vahvempi yritys, jonka kaikki perusasiat ovat kunnossa: meillä on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö, ja kestävyyden sekä vastuullisuuden merkityksen jatkuva kasvu tukevat konsernin kasvunäkymiä sekä Puhdistuspalvelut- että Kierrätyspalvelut-liiketoiminnoissa. Vastuullisuus- ja turvallisuustyömme kantaa hedelmää. Saimme vuonna 2021 toimittaja-arvioinneissa erinomaiset arvosanat.

Asiakkaamme odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Palveluumme ollaan tyytyväisiä, mikä näkyy sekä uusien että vanhojen asiakkaiden kanssa tehtyjen uusien sopimusten määrissä. Keskitymme tänä vuonna tarjoamaan entistäkin parempia palveluja ja tavoittelemaan aitoja kumppanuuksia asiakkaittemme kanssa. Tällä tavalla pystymme toimimaan yhteistyössä asiakkaiden kanssa, kehittämään heidän prosessejaan sekä parantamaan heidän tehokkuuttaan. Autamme päivittäisellä työllämme pitämään yhteiskunnan toiminnassa ja puhtaampana.

Keskitymme vuonna 2022 vahvojen asiakassuhteiden lisäksi henkilöstön myönteisen ja onnistumisiin tähtäävän asenteen ylläpitämiseen. Vaikka koronaviruspandemia ja geopoliittinen tilanne aiheuttavat edelleen epävarmuuksia, odotamme Puhdistuspalveluiden ja Kierrätyspalveluiden kysynnän kasvavan ja tehokkuutemme sekä tuottavuutemme paranevan viime vuodesta.”