Toimitusjohtajan tervehdys

KONSERNIJOHTAJA TOMMI KAJASOJAN KOMMENTIT VIIMEISIMPÄÄN TULOSJULKISTUKSEEN

”Maltillisiin odotuksiin nähden toisen neljänneksen tulos oli kohtuullinen. Onnistuimme vastaamaan koronaviruspandemian aiheuttamiin haasteisiin sisäisillä tehostamistoimilla, jotka vähensivät osin myös hiljentyneen myynnin vaikutusta kannattavuuteen. Kuten odotettavissa oli, pandemian merkittävin vaikutus toisella neljänneksellä oli se, että lähes kaikkia suunniteltuja Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan huoltoseisokkeja lykättiin vuoden 2020 jälkipuoliskolle tai vuoden 2021 alkupuoliskolle. Mikäli huoltoseisokkeja vielä lykätään, asiakkaiden tuotantoprosesseihin liittyvien riskien odotetaan kasvavan.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 25 prosenttia vuoden 2020 toisella neljänneksellä, mutta päivittäiset työt ja toiminnot pysyivät kohtuullisen hyvällä tasolla ja ylittivät ensimmäisen neljänneksen tason. Kevään tavanomaisten huoltoseisokkien lykkääminen kuitenkin heikensi liikevaihtoa selvästi edellisvuoteen verrattuna. Käyttökatteeseen kohdistuvat haitalliset vaikutukset saatiin osin kumottua hyvin johdetulla ja toteutetulla resurssien suunnittelulla sekä tarvittavilla lomautuksilla. Yleisesti ottaen kannattavuus laski hiukan huoltoseisokkien puutteen vuoksi.

Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan liikevaihto laski 26 prosenttia vuoden 2020 toisella neljänneksellä, mikä johtui pääasiassa pandemiaan liittyvästä käsiteltäväksi tulevien jätemäärien laskusta ja osittain myös avainasiakkaan päätöksestä hoitaa itse jätteenkäsittely, vaikka markkinoille pääsyn esteet ovat yhä suuria kyseisessä liiketoiminnassa. Kierrätyspalvelujen kannattavuus kuitenkin parani edellisvuoteen verrattuna sekä absoluuttisesti että etenkin suhteessa myyntiin, minkä mahdollistivat tuotannon parantunut tehokkuus ja kierrätyspolttoaineen turvatut vakaat toimituskiintiöt.

Rahavirtamme ylitti selvästi edellisvuoden tason, mitä tuki käyttöpääoman luonnollinen lasku, joka johtui liikevaihdon pienenemisestä ja tiukasti hallituista investoinneistamme. Operatiivisten resurssien optimoinnin lisäksi laajensimme toimiamme myös hallinnollisissa toiminnoissa parantaaksemme tehokkuuttamme entisestään. Näiden toimien kaikki vaikutukset eivät vielä näy toisen neljänneksen tuloksissa. Rahavirran suojaamiseksi joitakin kalustoinvestointeja on lykätty, kun taas kaluston kunnossapito-ohjelmia on jatkettu aikataulun mukaisesti toimintavalmiuksien turvaamiseksi.

Purkupalvelujen osalta myyntiprosessi on käynnissä Suomessa, ja arvioimme sen kestävän kauemmin markkinoiden tämänhetkisen yleisen epävarmuuden vuoksi. Deleten Purkupalvelut-liiketoiminta on Suomessa hyvässä kunnossa ja tuottaa tällä hetkellä positiivista rahavirtaa. Siitä lähtien, kun yhtiöitimme liiketoiminnan itsenäiseksi yhtiöksi vuoden 2019 lopulla, se on toteuttanut kasvustrategiaansa hyvin. Elokuussa 2020 julkistimme suunnittelevamme myös Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan myymisen arviointia, jonka myötä voisimme keskittyä kohdistaa lisää resursseja Puhdistuspalvelut-liiketoimintamme pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Pidämme yllä tiukkaa kustannus- ja rahavirtakuria, ja olemme varautuneet toimimaan nopeasti sekä terveys-, turvallisuus- että tehokkuusasioissa, jos koronaviruspandemian toinen aalto häiritsee vuoden jälkipuoliskolle suunniteltuja huoltoseisokkeja. Noudatamme jatkossakin terveys- ja turvallisuusvarotoimia joka päivä suojellaksemme työntekijöidemme lisäksi myös asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme, joiden kanssa toimimme. Pandemian aikana olemme pitäneet yllä täysin toimintakykyisen tiimin, joka pystyy toteuttamaan kaikki tehtävät normaaliin tapaan.

Siirtyessämme kolmannelle neljännekselle meillä on jo parempi näkymä toiseen vuosipuoliskoon, mutta koronaviruspandemian mahdolliseen toiseen aaltoon liittyy silti epävarmuutta. Suhtaudumme loppuvuoden työmäärään varovaisen optimistisesti, sillä syksyn huoltoseisokkisesonki on alkamassa ja asiakkaamme ovat vahvistaneet useita aikatauluja. Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä uskomme, että liiketoimintaamme tukevat megatrendit eivät ole muuttuneet, vaikka lyhyellä aikavälillä kysyntään liittyykin jonkin verran epävarmuutta.”