Toimintaympäristö

Puhdistuspalvelut

Koronaviruspandemia on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään jonkin verran, mutta kysyntä on vähitellen elpymässä, ja pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on kasvanut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineiden (REF) markkinat ovat toipuneet, ja niiden arvioidaan vakiintuvan tai jatkavan kasvua vuonna 2021 vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääntymisen myötä. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat vähitellen helpottumassa. .