Toimintaympäristö

Puhdistuspalvelut

Koronaviruspandemia on vaikuttanut jonkin verran puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään, mutta kysyntä on vähitellen elpymässä, ja pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita, jotka pystyvät toimimaan myös vaikeina aikoina.

Kierrätyspalvelut

Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineiden (REF) markkinat ovat vakiintuneet, ja niiden arvioidaan jatkavan kasvua vuonna 2022 vaihtoehtoisten polttoaineiden käytön lisääntymisen myötä. Koronaviruspandemian vaikutukset ovat vähitellen helpottumassa. Tällä hetkellä rakennusmateriaalien saatavuudessa on epävarmuutta, joka vaikuttaa jonkin verran asiakkaidemme toimintaan.