Toimintaympäristö

Puhdistuspalvelut

Koronaviruspandemia on vaikuttanut puhdistuspalvelujen yleiseen kysyntään jonkin verran, mutta pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata.  Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä viedä läpi yhä monimutkaisempia projekteja entistäkin laadukkaamman toiminnan takaamiseksi ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita.

Kierrätyspalvelut

Yleinen tietoisuus ympäristöasioista on parantunut ja johtanut kehitysaskeliin ja uusiin säädöksiin, kuten EU:n 70 prosentin kierrätystavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä sekä rakennus- ja purkujätteen kaatopaikkakieltoon. Sääntely kehittyy kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman, kansallisen lainsäädännön ja yleisen kestävyyttä koskevan tietoisuuden paranemisen myötä. Tämä tukee kierrätyspalvelujen kysynnän kasvua. Kierrätyspolttoaineen (REF) kysyntä markkinoilla on pysynyt matalalla mutta vakaalla tasolla, ja sen arvioidaan kehittyvän suotuisasti vuonna 2021.