Toimintaympäristö

Puhdistuspalvelut

Koronaviruspandemian vaikutukset väistyvät vähitellen, ja yleinen kysyntätilanne on normalisoitunut. Pitkän aikavälin peruskysyntä kestää suhteellisen hyvin heilahteluja ja on vakaata. Asiakkaat odottavat jatkossakin kykyä toteuttaa yhä monimutkaisempia palveluita, jotta ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusasioissa voidaan taata entistäkin laadukkaampi toiminta, ja tämä suosii Delete Groupin kaltaisia suuria ja ammattimaisia toimijoita. Viimeaikainen ja edelleen jatkuva polttoaineiden hintojen nousu ja yleinen kustannusinflaatio lisäävät epävarmuutta lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.