Näkymät

VUODEN 2021 NÄKYMÄT

Puhdistuspalvelut- ja Kierrätyspalvelut-liiketoimintojen kysynnän odotetaan toipuvan vähitellen vuonna 2021. Konsernin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2021.

Koronaviruspandemian takia näkymät sisältävät epävarmuutta tavallista enemmän ja perustuvat oletukseen, että pandemian vuoksi toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

COVID-19-pandemian ja siihen liittyvän taloudellisen kehityksen epävarmuuden vuoksi Delete peruutti näkymänsä 3. huhtikuuta 2020. Koska epävarmuus koko vuoden tuloksesta on vähentynyt, Delete palauttaa näkymänsä.

Näkymät vuodelle 2020

Deleten neljännen vuosineljänneksen jatkuvien toimintojen oikaistun käyttökatteen (EBITDA) odotetaan olevan samalla tai paremmalla tasolla kuin vuonna 2019. Jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate vuoden 2019 neljännellä neljänneksellä oli 2,2 milj. euroa.

Koko vuoden 2020 jatkuvien toimintojen oikaistun käyttökatteen odotetaan jäävän edellisestä vuodesta. Vuonna 2019 Deleten jatkuvien toimintojen oikaistu käyttökate oli 13,2 milj. euroa.

Näkymien peruminen 3.4.2020

COVID-19-pandemian ja siihen liittyvän talouskehityksen epävarmuuden vuoksi Delete perui vuotta 2020 koskevat näkymänsä 3.4.2020. Delete julkistaa jälleen näkymänsä, kun liiketoiminnan ennustettavuus paranee ja vuoden 2020 tuloskehitystä voidaan paremmin arvioida. Pandemian vuoksi eräät Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan teollisuusasiakkaat ovat siirtäneet huoltoseisokkeja vuoden toiselta kvartaalilta myöhempään ajankohtaan vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Yhtiön 25.2.2020 julkaisemat ja 3.4.2020 perumat näkymät vuodelle 2020:

”Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kysynnän arvioidaan kasvavan vuonna 2020. Kierrätettävän jätteen määrän odotetaan pysyvän tasaisena vuonna 2020 ja kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan parantuvan asteittain vuonna 2020 parantaen Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tulosta.

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2020.”

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

(23.8.2019)

Puhdistuspalvelujen kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2019. Purkupalvelujen kokonaiskysynnän arvioidaan pysyvän kohtalaisella tasolla, suurten purkuhankkeiden määrän laskiessa edellisvuodesta. Kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan kasvavan jonkin verran vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana.

Delete Groupin liikevoiton ei odoteta nousevan vuoden 2018 tasolle.

(15.5.2019)

Teollisuuden puhdistuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Purkupalveluiden kysynnän odotetaan säilyvän kohtuullisen hyvällä tasolla melko vankan korjausrakentamisen markkinan tukemana. Kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan paranevan jonkun verran vuonna 2019.

Delete Groupin virallisen liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan vuonna 2019

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana purkupalveluprojektien määrän odotetaan pysyvän vakaana, mutta suurten purkuprojektien kysynnän odotetaan laskevan. Lisäksi vaikeat talviolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti alkuvuodesta haitallisesti joidenkin projektien toteuttamiseen sekä viemäritöiden määrään. Näistä syistä johtuen Deleten kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna vuoden 2018 ensimmäiseen vuosipuoliskoon.