Näkymät

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

COVID-19-pandemian ja siihen liittyvän talouskehityksen epävarmuuden vuoksi Delete perui vuotta 2020 koskevat näkymänsä 3.4.2020. Delete julkistaa jälleen näkymänsä, kun liiketoiminnan ennustettavuus paranee ja vuoden 2020 tuloskehitystä voidaan paremmin arvioida. Pandemian vuoksi eräät Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan teollisuusasiakkaat ovat siirtäneet huoltoseisokkeja vuoden toiselta kvartaalilta myöhempään ajankohtaan vuoden 2020 tai 2021 aikana.

Yhtiön 25.2.2020 julkaisemat ja 3.4.2020 perumat näkymät vuodelle 2020:

”Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kysynnän arvioidaan kasvavan vuonna 2020. Kierrätettävän jätteen määrän odotetaan pysyvän tasaisena vuonna 2020 ja kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan parantuvan asteittain vuonna 2020 parantaen Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan tulosta.

Delete Groupin Jatkuvien toimintojen liikevoiton odotetaan paranevan vuonna 2020.”

VUODEN 2019 NÄKYMÄT

(23.8.2019)

Puhdistuspalvelujen kysynnän arvioidaan pysyvän vakaana vuonna 2019. Purkupalvelujen kokonaiskysynnän arvioidaan pysyvän kohtalaisella tasolla, suurten purkuhankkeiden määrän laskiessa edellisvuodesta. Kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan kasvavan jonkin verran vuoden 2019 toisen vuosipuoliskon aikana.

Delete Groupin liikevoiton ei odoteta nousevan vuoden 2018 tasolle.

(15.5.2019)

Teollisuuden puhdistuspalvelujen kysynnän odotetaan pysyvän vakaana. Purkupalveluiden kysynnän odotetaan säilyvän kohtuullisen hyvällä tasolla melko vankan korjausrakentamisen markkinan tukemana. Kierrätyspolttoaineen kysynnän odotetaan paranevan jonkun verran vuonna 2019.

Delete Groupin virallisen liikevoiton (EBIT) odotetaan paranevan vuonna 2019

Vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana purkupalveluprojektien määrän odotetaan pysyvän vakaana, mutta suurten purkuprojektien kysynnän odotetaan laskevan. Lisäksi vaikeat talviolosuhteet vaikuttavat todennäköisesti alkuvuodesta haitallisesti joidenkin projektien toteuttamiseen sekä viemäritöiden määrään. Näistä syistä johtuen Deleten kannattavuuden odotetaan laskevan vuoden 2019 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verrattuna vuoden 2018 ensimmäiseen vuosipuoliskoon.