Näkymät

NÄKYMÄT VUODELLE 2023

Puhdistuspalveluiden kysynnän odotetaan kasvavan vuonna 2023. Delete Groupin tehokkuuden ja tuottavuuden odotetaan paranevan edellisvuoteen verrattuna.

Delete Groupin oikaistun käyttökatteen odotetaan paranevan vuonna 2023.

Geopoliittisen kehityksen takia näkymät sisältävät tavallista enemmän epävarmuutta ja perustuvat oletukseen, että toimintaympäristössä ei tapahdu merkittäviä muutoksia eikä suunniteltuja töitä lykätä tai peruuteta.