Liiketoiminta

Delete on yksi Pohjoismaiden johtavista täyden palvelun ympäristöpalvelujen tarjoajista. Konserni tarjoaa liiketoiminnan kannalta kriittisiä palveluita, jotka vaativat erityisosaamista ja erikoislaitteita. Toiminta jakautuu kolmeen liiketoimintaan: Puhdistuspalveluihin, Purkupalveluihin (Myytävänä olevat toiminnot) ja Kierrätyspalveluihin. Liiketoiminnan dynamiikka ja asiakassopimusten tyypit vaihtelevat hieman liiketoiminnoittain.

Puhdistuspalvelut

Delete on liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin teollisuuden puhdistuspalveluiden toimittaja. Yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaansa Ruotsissa, missä se kuuluu
myös alan suurimpien toimijoiden joukkoon.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista. Suurin osa tuotoista tulee toiminnassa olevien tehtaiden puhdistustöistä, huoltoseisokin aikaisista puhdistustöistä sekä viemäritöistä. Delete tarjoaa kaikenkokoisia puhdistustöitä aina kokonaisen tehtaan puhdistuksesta pienempiin, esimerkiksi tuotantolinjan puhdistuksiin. Toimipisteverkosto kattaa koko Suomen ja Ruotsin.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan keskeisin asiakkaille arvoa lisäävä tekijä on kyky ja mitoitus käsitellä monimutkaisia huoltoseisokkeja aikataulussa, turvallisesti ja nopeasti ja näin minimoida kalliit prosessikeskeytykset. Lisäksi liiketoiminta pystyy tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluita seisokkiajan minimoimiseksi ja palveluita, joita voidaan suorittaa myös tehtaan ollessa täydessä toiminnassa.

Puhdistuspalveluiden keskeisiin laitteisiin ja ajokalustoon kuuluu 73 yhdistelmäyksikköä, 9 kamerayksikköä, 86 suurtehoimuriyksikköä, 39 alustaa ja 104 korkeapaineyksikköä.

Purkupalvelut (Myytävänä olevat toiminnot)

Purkutyöt ovat Deleten ydinosaamista. Delete on Suomen purkupalvelumarkkinoilla suurin toimija ja Ruotsissa se kuuluu alan suurimpien toimijoiden joukkoon.

Deletellä on useiden vuosien aikana hankittua tietämystä ja osaamista vaativista kokonaispurkuprojekteista. Liiketoiminta sisältää myös rakennusten sisäisiä saneerauspurkupalveluita, asbestin ja muiden vaarallisten aineiden poistopalveluita sekä vesipiikkaus- ja vesileikkauspalveluita. Liiketoiminta pyrkii kattamaan kaikenlaiset rakennukset ja myös vaativat laivojen hylkyromutukset. Delete hyödyntää aktiivisesti alihankintaa. Alihankkijat toimittavat tyypillisesti suurimman osan purkuprojekteissa tarvittavista peruslaitteista. Delete laskee kullekin toteuttamalleen purkutyöprojektille hiilijalanjäljen (päästöt). Tuotettu raportti tukee asiakkaiden kestävän kehityksen strategiaa ja osoittaa purkutyössä tuotettujen materiaalien arvon neitseellisten materiaalien käytön ja tuotannon välttämiseksi.

Purkupalvelut-liiketoiminnan keskeisimpiä asiakkaille arvoa lisääviä tekijöitä ovat muun muassa yhden luukun periaatteen ratkaisut mukaan lukien projektinhallinta, kyky hoitaa erilaisia projekteja suurten tehtaiden purkamisesta pieniin ja ketteriin purkutöihin, ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen optimoiminen, terveys- ja turvallisuusasiat sekä koko materiaalien käsittelyprosessi joko konsernin kierrätyslaitoksissa tai alihankkijaketjun kanssa.

Delete omistaa nykyaikaisen keskeisten tehtävien suorittamiseen tarvittavan ydinkaluston. Kalusto koostuu 47 raskaasta koneesta, kuten suurista kaivinkoneista.

Ruotsin Purkupalvelut-liiketoiminta myytiin vuoden 2020 maaliskuussa kahdessa osassa (Delete Heavy Demolition AB 5.3.2020 ja Delete Special Demolition AB 13.3.2020) ja Purkupalveluiden Suomen toimintojen myyntiprosessi jatkuu.

Kierrätyspalvelut

Delete on yksi Suomen suurimmista rakennus- ja purkujätteen kierrätyspalveluyhtiöistä. Se palvelee asiakkaitaan kaikissa materiaalien käsittelyn vaiheissa: uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja hyödyntämisessä. Konsernilla on kuusi kierrätysasemaa Helsingin, Tampereen, Porin ja Espoon taajama-alueilla. Kierrätyspalvelut käyttää toiminnassaan paljon ulkoistusta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan toimipisteet vastaanottavat, uudelleenkäyttävät, kierrättävät ja käsittelevät kaikki rakennus-, purku-, teollisuus- ja sekajätteet tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminnan tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut, öljyisten jätteiden vastaanotto, vaihtolavapalvelut ja betonimurskeen tuottaminen.

Kaikki Deleten jäteasemat ottavat vastaan kiinteää materiaalia. Lisäksi Espoon Juvanmalmin ja Tampereen Ruskon jäteasemat ottavat vastaan nestemäistä jätettä, esimerkiksi satamien tai laivojen pilssivettä tai nesteitä rakennustyömailta. Delete valmistaa DeleKivi®-mursketta pääasiassa rakennusten purkamisessa syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä. Lopputuote sopii erilaisiin maarakennus- ja infrastruktuuriprojekteihin.

Delete pyrkii erityisesti Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassaan pääsemään EU:n jätehierarkian ylimmälle portaalle, jossa jätteenkäsittelyssä päämääränä on ensisijaisesti uudelleenkäyttö ja toissijaisesti kierrätys ja jätteen energiakäyttö.

Sekalaiset rakennusmateriaalit, kuten metallit ja muovit, lajitellaan ja myydään eteenpäin uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettäviksi uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tämä auttaa osaltaan välttämään neitseellisten raaka-aineiden käyttämistä. Osasta laadukkaita lajiteltuja ja käsiteltyjä sekalaisia materiaaleja tehdään kierrätyspolttoainetta, joka toimitetaan eteenpäin energiakäyttötarkoituksiin. Syntynyttä kierrätyspolttoainetta käytetään kaukolämmön, sähkön ja teollisuuden prosessihöyryn tuotannossa.

Kiertotalous on tunnistettu materiaalien käsittelyn tulevaisuuden toimintatavaksi. Delete tutkii ja kehittää materiaalien käsittely- ja lajitteluprosessejaan jatkuvasti ja pyrkii yhä korkeampiin hyödyntämis- ja kierrätysasteisiin. Vuonna 2018 konsernin hyödyntämisaste (uudelleenkäyttö, kierrätys ja energiahyödyntäminen) oli 99,4 %.