Liiketoiminta

Delete on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista. Tarjoamme asiakkaillemme teollisuudessa, rakennus- ja kiinteistöalalla sekä julkisella sektorilla niiden toiminnan kannalta kriittisiä puhdistus- ja kierrätyspalveluita. Toiminta jakautuu kahteen liiketoimintaan: Puhdistuspalveluihin ja Kierrätyspalveluihin. Liiketoiminnan dynamiikka ja asiakassopimusten tyypit vaihtelevat hieman liiketoiminnoittain.

Puhdistuspalvelut

Delete on liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin teollisuuden puhdistuspalveluiden toimittaja. Yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaansa myös Ruotsissa, missä se kuuluu jo alan suurimpien toimijoiden joukkoon.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdis-tuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista. Suurin osa tuotoista tulee toiminnassa olevien tehtaiden puhdistustöistä, huoltoseisokin aikaisista puhdistustöistä sekä viemäritöistä. Delete tarjoaa kaikenkokoisia puhdistustöitä aina kokonaisen tehtaan puhdistuksesta pienempiin, esimerkiksi tuotantolinjan puhdistuksiin. Toimipisteverkosto kattaa koko Suomen ja Ruotsin.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan keskeisin asiakkaille arvoa lisäävä tekijä on kyky ja mitoitus käsitellä monimutkaisia huoltoseisokkeja aikataulussa, turvallisesti ja nopeasti ja näin minimoida kalliit prosessikeskeytykset. Lisäksi liiketoiminta pystyy tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluita seisokkiajan minimoimiseksi ja palveluita, joita voidaan suorittaa myös tehtaan ollessa täydessä toiminnassa.

Kierrätyspalvelut

Kierrätyspalvelut-liiketoiminta tarjoaa kiinteiden rakennus- ja purkujätteiden sekä öljypitoisten nestemäisten jätteiden vastaanotto-, kierrätys- ja käsittelypalveluja sekä jätesäiliöpalveluja. Delete Group palvelee asiakkaitaan materiaalinkäsittelyn kaikissa vaiheissa: uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja hyödyntämisessä.Deleten Groupin suurimpia asiakkaita ovat teollisuusyritykset, rakennusalan yhtiöt, kiinteistökehittäjät ja julkinen sektori.

Konsernilla on kuusi kierrätysasemaa, jotka kattavat hyvin Suomen kasvavat kaupunkialueet pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla. Yhtiön vahvuutena on myös Kyläsaaren siirtokuormausaseman keskeinen sijainti lähellä Helsingin keskustaa ja asiakkaita. Kierrätyspalvelut käyttää toiminnassaan paljon ulkoistusta. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan toimipisteet vastaanottavat, uudelleenkäyttävät, kierrättävät ja käsittelevät kaikki rakennus-, purku-, teollisuus- ja sekajätteet tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminnan tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut, öljyisten jätteiden vastaanotto, vaihtolavapalvelut ja betonimurskeen tuottaminen.

Kaikki Deleten jäteasemat ottavat vastaan kiinteää materiaalia. Lisäksi Espoon Juvanmalmin ja Tampereen Ruskon jäteasemat ottavat vastaan nestemäistä jätettä, esimerkiksi satamien tai laivojen pilssivettä tai nesteitä rakennustyömailta. Delete valmistaa purkutyömailla syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä uusiokiviainesta, jota voidaan käyttää erilaisissa maarakennuskohteissa. Uusiokivi soveltuu raekooltaan jakavaan kerrokseen, ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi pysäköintialueilla, kaduilla ja teillä sekä urheilu- ja varastokentillä.

Delete pyrkii erityisesti Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassaan pääsemään EU:n jätehierarkian ylimmälle portaalle, jossa jätteenkäsittelyssä päämääränä on ensisijaisesti uudelleenkäyttö ja toissijaisesti kierrätys ja jätteen energiakäyttö.

Sekalaiset rakennusmateriaalit, kuten metallit ja muovit, lajitellaan ja myydään eteenpäin uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettäviksi uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tämä auttaa osaltaan välttämään neitseellisten raaka-aineiden käyttämistä. Osasta laadukkaita lajiteltuja ja käsiteltyjä sekalaisia materiaaleja tehdään kierrätyspolttoainetta, joka toimitetaan eteenpäin energiakäyttötarkoituksiin. Syntynyttä kierrätyspolttoainetta käytetään kaukolämmön, sähkön ja teollisuuden prosessihöyryn tuotannossa.

Kiertotalous on tunnistettu materiaalien käsittelyn tulevaisuuden toimintatavaksi. Delete tutkii ja kehittää materiaalien käsittely- ja lajitteluprosessejaan jatkuvasti ja pyrkii yhä korkeampiin hyödyntämis- ja kierrätysasteisiin. Vuonna 2020 konsernin hyödyntämisaste (uudelleenkäyttö, kierrätys ja energiahyödyntäminen) oli 99,6 %.