Liiketoiminta

Delete Group on yksi Pohjoismaiden johtavista ympäristöpalvelujen tarjoajista, erikoisosaaja, joka tekee työtä toimivamman ja puhtaamman yhteiskunnan puolesta. Haluamme olla luotetuin ja kannattavin brändi meille olennaisilla maantieteellisillä alueilla ja asiakkaidemme toimialoilla. Tavoitteenamme on kasvaa markkinoita nopeammin.

Puhdistuspalvelut

Delete on liikevaihdolla mitattuna Suomen suurin teollisuuden puhdistuspalveluiden toimittaja. Yhtiön tavoitteena on laajentaa liiketoimintaansa myös Ruotsissa, missä se kuuluu jo alan suurimpien toimijoiden joukkoon.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminta koostuu kattavasta teollisuuden puhdistuspalveluiden tarjonnasta ja kiinteistöpalveluista, kuten suurtehoimurointi- ja puhalluspalveluista, teollisuuden huoltoseisokki- ja kunnossapitopalveluista, viemäreiden ja kaivojen tyhjennyspalveluista, teollisuuspuhdistuspalveluista, räjäytyspuhdistuspalveluista sekä julkisivujen pesu- ja puhdistuspalveluista. Suurin osa liikevaihdosta tulee toiminnassa olevien tehtaiden puhdistustöistä, huoltoseisokin aikaisista puhdistustöistä sekä viemäritöistä. Delete tarjoaa kaikenkokoisia puhdistustöitä aina kokonaisen tehtaan puhdistuksesta pienempiin, esimerkiksi tuotantolinjan puhdistuksiin. Toimipisteverkosto kattaa koko Suomen ja Ruotsin.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan keskeisin asiakkaille arvoa lisäävä tekijä on riittävä koko ja kyky käsitellä monimutkaisia huoltoseisokkeja aikataulussa, turvallisesti ja nopeasti ja näin minimoida kalliit prosessikeskeytykset. Lisäksi liiketoiminta pystyy tarjoamaan ennaltaehkäiseviä palveluita seisokkiajan minimoimiseksi ja palveluita, joita voidaan suorittaa myös tehtaan ollessa täydessä toiminnassa.

Puhdistuspalvelut-liiketoiminnan kalustoon kuuluu muun muassa 73 kombiyksikköä, 9 kamerayksikköä, 86 suurtehoimurointiyksikköä, 39 alustaa ja 104 korkeapaineyksikköä.

Kierrätyspalvelut

Delete on yksi Suomen suurimmista rakennus- ja purkujätteen kierrätyspalveluita tarjoavista yhtiöistä. Delete Group palvelee asiakkaitaan materiaalinkäsittelyn kaikissa vaiheissa: uudelleenkäytössä, kierrätyksessä ja hyödyntämisessä. Konsernilla on kuusi kierrätysasemaa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Porissa. Kierrätyspalvelut käyttää toiminnassaan paljon alihankkijoita. Kierrätyspalvelut-liiketoiminnan toimipisteet vastaanottavat, uudelleenkäyttävät, kierrättävät ja käsittelevät kaikki rakennus-, purku-, teollisuus- ja sekajätteet tehokkaasti, ympäristöystävällisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Liiketoiminnan tarjoamia palveluita ovat muun muassa kierrätys- ja jätteenkäsittelypalvelut, öljyisten jätteiden vastaanotto, vaihtolavapalvelut ja betonimurskeen tuottaminen.

Kaikki Deleten jäteasemat ottavat vastaan kiinteää materiaalia. Lisäksi Espoon Juvanmalmin ja Tampereen Ruskon jäteasemat ottavat vastaan nestemäistä jätettä, esimerkiksi satamien tai laivojen pilssivettä tai nesteitä rakennustyömailta. Delete valmistaa purkutyömailla syntyvästä betoni- ja tiilijätteestä DeleKivi®-uusiokiviainesta, jota voidaan käyttää erilaisissa maarakennuskohteissa.

Delete pyrkii erityisesti Kierrätyspalvelut-liiketoiminnassaan pääsemään EU:n jätehierarkian ylimmälle portaalle, jossa jätteenkäsittelyssä päämääränä on ensisijaisesti uudelleenkäyttö ja toissijaisesti kierrätys ja jätteen energiakäyttö.

Sekalaiset rakennusmateriaalit, kuten metallit ja muovit, lajitellaan ja myydään eteenpäin uudelleenkäyttöä varten tai kierrätettäviksi uusien tuotteiden raaka-aineiksi. Tämä auttaa osaltaan välttämään neitseellisten raaka-aineiden käyttämistä. Osasta laadukkaita lajiteltuja ja käsiteltyjä sekalaisia materiaaleja tehdään kierrätyspolttoainetta, joka toimitetaan eteenpäin energiakäyttötarkoituksiin. Syntynyttä kierrätyspolttoainetta käytetään kaukolämmön, sähkön ja teollisuuden prosessihöyryn tuotannossa.

Kiertotalous on tunnistettu materiaalien käsittelyn tulevaisuuden toimintatavaksi. Delete tutkii ja kehittää materiaalien käsittely- ja lajitteluprosessejaan jatkuvasti ja pyrkii yhä korkeampiin hyödyntämis- ja kierrätysasteisiin. Vuonna 2020 konsernin hyödyntämisaste (uudelleenkäyttö, kierrätys ja energiahyödyntäminen) oli 99,6 %.