Avainluvut

1–3/2019  1–3/2018  Muutos  1–12/2018 
Liikevaihto, milj. euroa 40,4 36,7 9,9 % 192,8
Käyttökate (EBITDA)1),
milj. euroa
–0,4 –0,3 –55,5 % 18,0
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 0,0 0,3 –88,1 % 19,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA),
% liikevaihdosta
0,1 % 0,8 % –0,7 %-yks. 10,3 %
Liikevoitto (EBIT),
milj. euroa
–4,6 –3,0 –53,1 % 7,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT),
milj. euroa
–4,2 –2,5 –69,1 % 9,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT),
% liikevaihdosta
–10,3 % –6,7 % –3,6 %-yks. 4,7 %
Tilikauden voitto (tappio),
milj. euroa
–6,8 –5,7 –19,6 % –0,5
Liiketoiminnan rahavirta,
milj. euroa
–3,4 0,5 15,7
Nettovelka3), milj. euroa 120,6 92,3 30,7 % 100,0

 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita. 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä:oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat