Avainluvut

 

7–9/2020 7–9/2019 Muutos 1–9/2020 1–9/2019 Muutos 1–12/2019
Liikevaihto, milj. euroa 31,0 36,9 -16 % 79,3 94,6 -16 % 125,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 4,8 7,3 -34 % 6,4 10,4 -38 % 11,7
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 5,1 7,4 -30 % 8,3 10,9 -24 % 13,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 16,5 % 20,0 % -3,5 %-yks. 10,5 % 11,6 % -1,1 %-yks. 10,5 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,5 4,1 -62 % -3,2 0,9 -453 % -1,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,8 4,1 -55 % -1,3 1,4 -189 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 6,0 % 11,1 % -5,1 %-yks. -1,6 % 1,5 % -3,1 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa -0,5 0,9 -153 % -8,8 -7,1 -25 % -9,4
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -0,1 0,2 -175 % -6,9 -8,2 -16 % -42,1
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa -1,7 1,3 -225 % -0,8 -4,1 -81 % 1,7
Nettovelka3), milj. euroa 128,5 128,1 0 % 128,5 128,1 0 % 122,4

• Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.