Avainluvut

 

1–3/2021 1–3/2020 Muutos 1–12/2020
Liikevaihto, milj. eur 22,6 23,7 -5 % 116,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur -0,8 -0,5 -58 % 9,0
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur -0,3 0,0 13,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -1,4 % 0,0 % -1,4 %-yks. 11,6 %
Liikevoitto (EBIT), milj. eur -4,0 -3,7 -8 % -4,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur -3,5 -3,2 -11 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -15,6 % -13,3 % -2,3 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur 18,1 -7,2 346 % -10,2
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur 16,3 -7,7 311 % -30,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur 3,2 1,2 158 % 8,8
Nettovelka3), milj. eur 78,6 123,7 -36 % 118,3

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista toiminnoista jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti. 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia ellei toisin mainita.