Avainluvut

7–9/2019 7–9/2018 Muutos 1–9/2019 1–9/2018 Muutos 1–12/2018
Liikevaihto, milj. euroa 57,7 52,0 11 % 154,7 141,2 10 % 192,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 7,7 8,1 -4 % 12,6 15,3 -17 % 18,0
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,9 8,3 -4 % 13,7 16,3 -16 % 19,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 13,7 % 15,9 % -2,2 %-yks. 8,8 % 11,5 % -2,7 %-yks. 10,3 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,4 5,2 -35 % -0,2 7,3   7,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 3,6 5,4 -34 % 0,9 8,3 -90 % 9,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 6,2 % 10,5 % -4,3 %-yks. 0,6 % 5,9 % -5,3 %-yks. 4,7 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 0,2 3,6 -95 % -8,2 0,8   -0,5
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa 1,3 2,1 -35 % -4,1 2,3   15,7
Nettovelka3), milj. euroa 128,1 107,2 19 % 128,1 107,2 19 % 100,0

 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita. 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä:oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat