Avainluvut

 

4–6/2019 4–6/2018 Muutos 1–6/2019 1–6/2018 Muutos 1–12/2018
Liikevaihto, milj. euroa 56,6 52,4 7,9 % 96,9 89,2 8,7 % 192,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 5,3 7,5 -29,2 % 4,9 7,3 -32,3 % 18,0
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 5,7 7,7 -26,1 % 5,7 8,0 -28,3 % 19,9
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 10,1 % 14,7 % -4,6 %-yks. 5,9 % 9,0 % -3,1 %-yks. 10,3 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,1 5,1 -78,9 % -3,6 2,1   7,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,5 5,3 -72,6 % -2,7 2,8   9,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 2,6 % 10,1 % -7,5 %-yks. -2,8 % 3,2 % -6,0 %-yks. 4,7 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -1,6 2,8   -8,4 -2,9   -0,5
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa -2,1 -0,3   -5,5 0,2   15,7
Nettovelka3), milj. euroa 125,5 104,7 19,8 % 125,5 104,7 19,8 % 100,0

 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa osavuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita. 

1) Käyttökate (EBITDA) = liikevoitto + poistot ja liikearvon alentumiset

2) Oikaisun määritelmä:oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. yritysostoihin liittyviä kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja. 

3) Nettovelka = korolliset velat, leasingvelat ja osamaksuvelat – rahavarat