Avainluvut

 

10–12/2020 10–12/2019 Muutos 1–12/2020 1–12/2019 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 32,4 33,5 -3 % 116,8 133,7 -13 %
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 2,2 1,7 -30 % 9,0 12,5 -28 %
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 4,8 2,6 84 % 13,6 14,0 -3 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 15,0 % 7,8 % 7,1 %-yks. 11,6 % 10,4 % 1,2 %-yks.
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -1,1 -1,5 23 % -4,1 -0,2 -2104 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 1,5 -0,5 377 % 0,5 1,3 -62 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 4,7 % -1,6 % 6,3 %-yks. 0,4 % 1,0 % -0,5 %-yks.
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa -1,6 -2,3 33 % -10,2 -9,4 -8 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -23,4 -33,5 30 % -30,2 -41,4 27 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 9,6 7,4 30 % 8,8 1,7 415 %
Nettovelka3), milj. euroa 118,3 122,7 -4 % 118,3 122,7 -4 %

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista toiminnoista Jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2019 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suoristuskyvyn mittareista on tietoa tilinpäätöstiedotteen 2020 liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.