Avainluvut

 

1–3/2020 1–3/2019 Muutos 1–12/2019
Liikevaihto, milj. euroa 22,1 22,5 -1,8 % 125,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa -0,6 -0,5 -2,4 % 11,7
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 0,0 -0,4 94,0 % 13,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta -0,1 % -1,8 % 1,7 %-yks. 10,5 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -3,7 -3,6 1,4 % -1,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa -3,1 -3,5 9,8 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -14,2 -15,4 % 1,2 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa -7,4 -5,8 -26,9 % -9,4
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -7,7 -6,8 -13,3 % -42,1
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa 1,2 -3,4 1,7
Nettovelka3), milj. euroa 123,7 120,6 2,5 % 122,4

• Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.