Avainluvut

4–6/
2021
4–6/
2020
Muutos 1–6/
2021
1–6/
2020
Muutos 1–12/
2020
Liikevaihto, milj. eur 41,7 28,1 48 % 64,3 51,5 25 % 116,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur 3,5 2,3 53 % 2,7 1,8 52 % 9,0
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur 3,7 3,4 11 % 3,4 3,4 0 % 13,6
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 8,9 % 12,0 % -3,1 %-yks. 5,3 % 6,5 % -1,2 %-yks. 11,6 %
Liikevoitto (EBIT), milj. eur 0,3 -1,0 136 % -3,7 -4,6 21 % -4,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. eur 0,5 0,1 357 % -3,0 -3,0 -2 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 1,3 % 0,4 % 0,9 %-yks. -4,6 % -5,9 % 1,3 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur -0,9 -1,0 13 % 17,3 -8,4 306 % -10,2
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur -1,0 1,1 -189 % 15,3 -6,6 331 % -30,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur 11,2 -0,4 3024 % 14,4 0,9 1568 % 8,8
Nettovelka3), milj. eur 67,9 122,7 -45 % 67,9 122,7 -45 % 118,3

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty myytävänä olevista toiminnoista jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti. 

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa puolivuosikatsauksen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia ellei toisin mainita.