Avainluvut

10–12/2021 10–12/2020 Muutos 1–12/2021 1–12/2020 Muutos
Liikevaihto, milj. eur 33,1 32,4 2 % 131,3 116,8 12 %
Käyttökate (EBITDA)1), milj. eur 2,4 2,2 9 % 9,9 9,0 10 %
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur 4,1 4,9 -14 % 13,0 13,6 -4 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 12,5 % 15,0 % -2,5 %-yksikköä 9,9 % 11,6 % -1,7 %-yksikköä
Liikevoitto (EBIT), milj. eur -1,0 -1,1 -9 % -3,1 -4,1 -23 %
Oikaistu2) liikevoitto (EBIT), milj. eur 0,7 1,5 -52 % 0,0 0,5 -94 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 2,2 % 4,7 % -2,5 %-yksikköä 0,0 % 0,4 % -0,4 %-yksikköä
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. eur -3,6 -2,0 -126 % 14,0 -10,6 238 %
Tilikauden voitto (tappio), milj. eur -3,6 -23,4 1,272 % 11,9 -30,2 415 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. eur 2,2 9,6 -77 % 13,9 8,8 58 %
Nettovelka3), milj. eur 72,0 118,3 -39 % 72,0 118,3 -39 %

Vahinkopalvelut ja palokatkopalvelut on vuonna 2020 siirretty Myytävänä olevista toiminnoista jatkuviin toimintoihin (Puhdistuspalvelut). Yllä olevan taulukon vuoden 2020 vertailutietoja on muutettu vastaavasti.

Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.