Avainluvut

10-12/2019 10-12/2018 Muutos 1-12/2019 1-12/2018 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 31,2 32,9 -5 % 125,8 114,1 10 %
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 1,3 2,8 -53 % 11,7 10,1 16 %
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. EUR 2,2 3,7 -40 % 13,2 11,9 11 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaih. 7,1 % 11,3 % -4,2 % yks. 10,5 % 10,4 % 0,1 % yks.
Liikevoitto (EBIT), milj. Euroa -1,9 0,8 -338 % -1,0 2,6 -138 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. EUR -0,9 1,7 -155 % 0,5 4,4 -89 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaih. -3,0 % 5,2 % -8,2 % yks. 0,4 % 3,8 % -3,4 % yks.
Tilikauden voitto (tappio), Jatkuvat toiminnot, milj. EUR -2,3 0.7 -459% -9.4 -4,2 -117%
Tilikauden voitto (tappio), milj. EUR -33,9 -1,3 2592 % -42,1 -0,5 8283 %
Operatiivinen rahavirta, milj. EUR 7,4 13,4 -45 % 1,7 15,7 -89 %
Nettovelka3), milj. EUR 122,4 100,0 22 % 122,4 100,0 22 %

• Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.
• Delete Group on ottanut IFRS 16 -standardin (Vuokrasopimukset) käyttöön 1.1.2019 käyttäen osittain takautuvaa soveltamista, joten vertailutietoja ei oikaista.