Avainluvut

VIRALLINEN  10-12/2017  10-12/2016  Muutos  1-12/2017  1-12/2016  Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 47,4 45,3 4 % 177,3 167,0 6 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 5,7 5,6 2 % 16,1 20,4 -21 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 12,1 % 12,4 % -0,3 %-yks. 9,1 % 12,2 % -3,1 %-yks.
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 1,9 0,4 431 % -2,8 3,8 -174 %

 

PRO FORMA  10-12/2017  10-12/2016  Muutos  1-12/2017  1-12/2016  Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 53,6 51,1 5 % 199,5 197,1 1 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 7,5 6,5 16 % 20,8 25,0 -17 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 14,0 % 12,7 % 1,3 %-yks. 10,4 % 12,7 % -2,3 %-yks.
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 3,0 0,4 627 % -0,1 3,8 -102 %