Avainluvut

1–3/2022 1–3/2021 Muutos 1–12/2021
Liikevaihto, milj. euroa 21,0 22,6 -7 % 131,3
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 0,2 -0,8 121 % 9,9
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 0,7 -0,3 334 % 13,0
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 3,6 % -1,4 % 5,0 %-yks. 9,9 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -3,0 -4,0 25 % -3,1
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa -2,5 -3,5 30 % 0,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta -11,7 % -15,5 % 3,8 %-yks. 0,0 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa -4,3 18,1 -123 % 14,0
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -4,3 16,3 -126 % 11,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -2,8 3,2 -188 % 13,9
Nettovelka3), milj. euroa 77,8 78,6 -1 % 72,0
Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa osavuosiraportin liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.