Avainluvut

 

4–6/2020 4–6/2019 Muutos 1–6/2020 1–6/2019 Muutos 1–12/2019
Liikevaihto, milj. euroa 26,2 35,2 -26 % 48,3 57,7 -16 % 125,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 2,2 3,6 -40 % 1,6 3,1 -48 % 11,7
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 3,2 4,0 -19 % 3,2 3,6 -10 % 13,2
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 12,3 % 11,3 % 1,0 %-yks. 6,6 % 6,2 % 0,4 %-yks. 10,5 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -1,1 0,5 -327 % -4,7 -3,2 -50 % -1,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 0,0 0,8 -98 % -3,1 -2,7 -17 % 0,5
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 0,1 % 2,3 % -2,2 %-yks. -6,5 % -4,6 % -1,9 %-yks. 0,4 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa -1,1 -2,2 46 % -8,3 -7,6 -9 % -9,4
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 1,0 -1,6 -166 % -6,7 -8,4 -20 % -42,1
Operatiivinen rahavirta, milj. euroa -0,4 -2,1 -81 % 0,9 -5,5 -116 % 1,7
Nettovelka3), milj. euroa 122,7 125,5 -2 % 122,7 125,5 -2 % 122,4

• Kaavoista ja vaihtoehtoisista tunnusluvuista on tietoa tämän tilinpäätöstiedotteen liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.