Avainluvut

VIRALLINEN 10–12/2018 10.12.2017 Muutos 1–12/2018 1–12/2017 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 51,6 47,4 9 % 192,8 177,3 9 %
Käyttökate (EBITDA), milj. euroa 2,7 5,5 -51 % 18 14,8 22 %
Oikaistu1) käyttökate (EBITDA), milj. euroa 3,6 5,7 -38 % 19,9 16,1 23 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 6,9 % 12,1 % -5,2 %-yks 10,3 % 9,1 % 1,2 %-yks
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa -0,1 3,8 -103 % 7,2 6,7 8 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 0,8 4,1 -80 % 9,1 8 13 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 1,6 % 8,6 %  -7,0 %-yks 4,7 % 4,5 % 0,2 %-yks
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -1,3 1,9 -166 % -0,5 -2,8         -82 %
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 13,4 8,4 60 % 15,7 5,7 175 %
Nettovelka, milj. euroa 100 90 11 % 100 90 11 %

 

Vertailukelpoiset taloustiedot2) 10–12/2018 10.12.2017 Muutos 1–12/2018 1–12/2017 Muutos
Liikevaihto, milj. euroa 51,6 57,2 -10 % 204,9 212,9 -4 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), milj. euroa 3,6 7,9 -54 % 21,3 22,8 -7 %
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 6,9 % 13,7 % -6,8 %-yks 10,4 % 10,7 % -0,3 %-yks.
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 0,8 5,7 -86 % 10,3 13,4 -23 %
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 1,6 % 10,0 % -8,5 %-yks 5,0 % 6,2 % -1,3 %-yks.
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa -1,3 3.helmi -140 % 0,7 1,5 -53 %

1) Oikaisun määritelmä: Oikaisut ovat tavanomaisesta liiketoiminnasta poikkeavia olennaisia eriä, jotka vaikuttavat vertailukelpoisuuteen, esim. hankintojen kuluja, liiketoiminnan uudelleenjärjestelykuluja ja muita olennaisia satunnaisia kuluja.

2) Vertailukelpoisten taloustietojen määritelmä: ostettujen (myytyjen) yritysten tulokset on raportoitu lisättynä (vähennettynä) nykyisellä ja vertailujaksolla vertailukelpoisessa muodossa siten kuin transaktio olisi tehty vuoden alussa.