Avainluvut

7–9/2022 7–9/2021 Muutos 1–9/2022 1–9/2021 Muutos 1–12/2021
Liikevaihto, milj. euroa 27,0 29,0 -7,1 % 72,5 81,2 -10,7 % 107,8
Käyttökate (EBITDA)1), milj. euroa 6,7 3,5 92,7 % 9,9 3,7 166,5 % 4,8
Oikaistu2) käyttökate (EBITDA), milj. eur 6,8 4,2 63,3 % 11,3 5,1 121,4 % 7,8
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % liikevaihdosta 25,4 % 14,4 % 11,0 %-yks. 15,6 % 6,3 % 9,3 %-yks. 7,3 %
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,0 1,0 299,6 % 2,7 -3,7 173,4 % -5,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT), milj. euroa 4,1 1,7 141,1 % 4,1 -2,3 282,3 % -2,2
Oikaistu liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta 15,1 % 5,8 % 9,3 %-yks. 5,7 % -2,8 % 8,5 %-yks. -2,0 %
Tilikauden voitto (tappio), jatkuvat toiminnot, milj. euroa 3,2 -0,3 1 224 % -0,9 16,2 -105,8 % 12,3
Tilikauden voitto (tappio), milj. euroa 3,2 0,2 1 529 % 16,5 15,5 6,2 % 11,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 0,0 -0,4 86,9 % -0,2 13,2 -101,5 % 11,2
Nettovelka3), milj. euroa 35,5 72,4 -50,9 % 35,5 72,4 -50,9 % 72,0
Kaavoista ja vaihtoehtoisista suorituskyvyn mittareista on tietoa osavuosiraportin liitetiedoissa. Kaikki esitetyt luvut ovat virallisia, ellei toisin mainita.